Finantele au publicat joi Strategia de administrare a datoriei publice pana in 2020, document semnat de Viorel Stefan. Mai spre finalul documentului, Ministrul Finantelor atrage atentia asupra riscului intern al propriei politici bugetar- fiscale. "Printre factorii de risc de pe plan intern se numara conduita politicii fiscal-bugetare, in contextul incertitudinilor legate de impactul pe care masurile de relaxare fiscala adoptate le-ar putea avea", se arata in document.

Ce se mai spune in Strategie:

  • In conditiile unor deficite bugetare ridicate pe termen mediu (pana la 3% din PIB), emiterea de datorie noua trebuie sa tina cont de capacitatea de absorbtie a pietei interne si caracteristicile detinatorilor de titluri de stat emise pe aceasta piata (sectorul bancar inca fiind principalul detinator desi ponderea acestuia in total a scazut sub 50%).
  •  Acest factor de risc poate fi diminuat pe termen lung prin cresterea cererii din partea investitorilor institutionali, indeosebi a fondurilor de pensii,  fondurile locale de administrare de active si societatile de asigurari.
  • Desi in scadere comparativ cu anii anteriori, expunerea la riscul de refinantare si la riscul de rata de dobanda a datoriei emise pe piata interna continua sa reprezinte principalele surse de risc pentru portofoliul actual de datorie publica guvernamentala.
  • Avantajul unor maturitati lungi si foarte lungi si diversificarea bazei de investitori justifica in continuare si optiunea emiterii de euroobligatiuni denominate in USD insa analiza efectuata la acest moment arata ca, actualmente, in lipsa cadrului necesar utilizarii derivatelor financiare pentru administrarea riscurilor aferente finantarii in alte monede, finantarea in USD este mai costisitoare si mai riscanta decat finantarea in Euro
  • Incepand cu partea a doua a anului 2017 se intentioneaza utilizarea de instrumente specifice de piata secundara, de tipul operatiunilor de rascumparare anticipata si/sau preschimbare de titluri de stat, functie de finalizarea cadrului procedural si operational la nivelul BNR, in scopul reducerii riscului de refinantare si imbunatatirii lichiditatii, prin refinantarea unor serii cu volume mari acumulate si prin consolidarea cererii investitorilor pentru titlurile in moneda nationala.
  • In baza recomandarilor incluse in proiectul "Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice" realizat cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale, MFP urmareste implementarea urmatoarelor masuri: realizarea prognozei soldului contului curent general al Trezoreriei Statului pentru o perioada de trei luni in avans, emiterea unor certificate de trezorerie pe termen scurt si foarte scurt, in functie de executia bugetara si evolutia deficitului bugetar, infiintarea, in cadrul MPF, a Comisiei de planificare a fluxurilor financiare ale Trezoreriei Statului, cu participarea reprezentantilor ANAF si BNR, pentru asigurarea unei mai bune coordonari a finantarii deficitului bugetar.
  • Un alt instrument de finantare pe termen scurt a deficitului este reprezentat de imprumuturile din disponibilita\u001Eile contului curent general al Trezoreriei Statului in valoare de 42,15 miliarde lei la finele lunii decembrie 2016, ce prevede utilizarea fondurilor disponibile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru a finanta, prin intermediul imprumuturilor temporare, deficitele bugetare din anii precedenti.
  • In ciuda avantajului utilizarii acestui instrument, precum finantarea la costuri scazute a deficitului bugetului de stat intrucat rata dobanzii la aceste imprumuturi a fost in jur de 0,06% in 2016, acest instrument prezinta o serie de dezavantaje, cum ar fi: 1. este un instrument atipic, intrucat alte trezorerii europene utilizeaza imprumuturile de stat/titlurile de stat pentru a finanta integral deficitele bugetare, iar excedentele de lichiditati sunt plasate in instrumente de administrare a lichiditatilor; 2. depinde de fondurile disponibile in cont, si in cazul in care fondurile disponibile sunt reduse se utilizeaza alte solutii, cum ar fi atragerea de depozite in conditii de piata de la institutiile de credit sau vanzarea disponibilitatilor in valuta existente in rezerva in valuta a MFP. Prin urmare, utilizarea acestui instrument de datorie presupune incertitudine si risc de refinantare cu impact negativ asupra administrarii datoriei publice guvernamentale. Astfel, intentia MFP este aceea de a refinanta treptat, pe termen lung acest instrument de datorie prin emisiuni de titluri de stat.

Varianta integrala a Strategiei poate fi citita aici.