Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri proiectele de urgenta privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor de stat pe anul 2017. Vezi ce se mai afla pe ordinea de zi.

  • Proiecte de lege

PROIECT DE LEGE privind internshipul

  • Proiecte de Ordonanta de Urgenta

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

  • Proiecte de hotarare

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri pentru realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului Electroenergetic National in ceea ce priveste combustibilul lignit

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la Bucuresti, la 29 iunie 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Cercetarii si Inovarii

PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unui imobil aflat in proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea acestuia in folosinta, cu titlu gratuit Federatiei Romane de Atletism

PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila, si transmiterea lui din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila, in domeniul public al Municipiului Braila

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii de Romania a Protocolului privind agricultura si dezvoltarea rurala durabila la Conventia Cadru privind protejarea si dezvoltarea durabila a Carpatilor; Formularea de catre Romania, cu ocazia semnarii Protocolului, a unei declaratii interpretative privind aria de aplicare teritoriala a Protocolului

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante din Ministerul Sanatatii, precum si din institutii aflate in subordinea sa

MEMORANDUM cu tema: Procesul de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Economiei si Dezvoltarii din Turkmenistan cu privire la colaborarea in domeniul economic

MEMORANDUM cu tema: Deschiderea Centrului de Informare al Romaniei de la Slatina/ Solotvino Ucraina in trimestrul IV-2017 si initierea demersurilor in vederea deschiderii Centrelor de Informare ale Romaniei de la Bor (Serbia/Valea Timocului) si Korcea (Albania)

MEMORANDUM cu tema:Transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Galati in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului

  • Note

NOTA cu privire la Programul legislativ al Guvernului pe anul 2017, actualizat

NOTA cu privire la Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinara parlamentara a anului 2017

  • Puncte de vedere

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, initiata de domnul senator PSD Eugen Teodorovici (Plx. 247/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind restituirea diferentelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de masurile de reduceri salariale dispuse in temeiul art. 1 din Legea nr. 118/2010, initiata de domnul deputat PSD Tudor Ciuhodaru (Bp. 60/2017)