Banca Centrala a mai sanctionat doua banci- Credit Europe Bank si ProCredit Bank, urcand la 4 numarul institutiilor de credit sanctionate in acest an. ProCredit s-a ales doar cu un avertisment scris (in baza Ordinului Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.47/16.08.2017) in vreme ce Credit Europe a primit o amenda de 20.000 de lei.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNRFoto: Hotnews

Constatarile BNR referitoare la Credit Europe:

  • lipsa unei politici privind selectarea, monitorizarea si planificarea succedarii membrilor Consiliului de administratie, aspect care nu asigura respectarea prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •   lipsa unei politici de promovare a diversitatii in cadrul organului de conducere, aspect care nu asigura respectarea prevederilor art.19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •   neefectuarea de catre Comitetul de administrare a riscurilor a verificarii modului in care la acordarea remuneratiei variabile acordate personalului identificat au fost luate in considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum si probabilitatea si calendarul profiturilor, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.23 alin.5 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • neimplicarea personalului functiilor de control in elaborarea politicilor de remunerare si a propunerilor de bonusare ale angajatilor, altii decat personalul identificat, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.169 alin.2 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • neevaluarea, in cadrul procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, a riscurilor rezultate din subestimarea riscului operational in contextul utilizarii abordarii de baza; subestimarea pentru pierderea in caz de nerambursare in conditii de criza; a riscurilor generate de activitatea de creditare in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar (ex: expuneri semnificative in EUR, CHF), aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.70 alin.1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • neefectuarea testarilor aferente Planului de continuitate a afacerii din anul 2014, pentru a se asigura capacitatea de functionare in mod continuu si pentru a limita pierderile in cazul unei intreruperi severe a activitatii, prin aceasta banca fiind expusa la riscul de a nu functiona la parametri optimi si de a nu furniza servicii de calitate in cazul producerii unui eveniment major, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.63 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • neasigurarea de catre institutia de credit a existentei unui cadru adecvat de administrare a riscului de credit, care sa asigure identificarea, masurarea sau evaluarea, monitorizarea, diminuarea si raportarea riscului aferent activitatilor desfasurate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.30 alin.1 si art.31 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca la nivelul bancii nu a fost asigurate:

1) formalizarea si implementarea conditiilor necesare pentru iesirea unei expuneri din categoria expunerilor restructurate, conform pct.39 alin.14 din Anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) formalizarea si implementarea unor criterii cuprinzatoare pentru identificarea tuturor expunerilor neperformante, conform pct.38 alin.1 lit.b) si alin.3 din Anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cu modificarile si completarile ulterioare, aspect care a favorizat neraportarea in categoria expunerilor neperformante a unor creante care erau depreciate (in suma agregata de 93.796.176 lei);

3) formalizarea si implementarea unor proceduri care sa asigure mentinerea expunerilor neperformante cu masuri de restructurare in perioadele minime de monitorizare conform pct.38 alin.13 lit.b) din Anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cu modificarile si completarile ulterioare, aspect care a favorizat ca anumite expuneri sa nu fie mentinute in categoria expunerilor neperformante, in perioada minima de monitorizare, ulterior efectuarii unor operatiuni de restructurare;

4)formalizarea si implementarea de criterii de iesire din categoria creditelor neperformante, conform pct.38 alin.12 din Anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cu modificarile si completarile ulterioare, aspect care a favorizat recunoasterea unor expuneri ca fiind performante in prima luna in care serviciul datoriei a scazut sub pragul de 90 de zile, fara aplicarea unei perioade minime de monitorizare;

5) proceduri pentru implementarea recunoasterii neperformantei conform pct.38 alin.11 din Anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cu modificarile si completarile ulterioare, aspect care a favorizat nerecunoasterea starii de neperformanta pe baza principiului contaminarii expunerilor, in cazul unor debitori care inregistrau alte expuneri neperformante;

  • identificarea unor debitori corporate pentru care banca a efectuat multiple operatiuni de inlocuire a expunerii ca urmare a dificultatilor financiare, acestea nefiind considerate insa ca fiind depreciate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.86 lit.b) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu cele ale pct.59 din IAS 39, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • neverificarea de catre institutia de credit a expunerilor aferente unor debitori cu rezidenta intr-o tara terta, expusi riscului valutar, in scopul evaluarii capacitatii de rambursare in conditii de depreciere severa a monedei, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.22 alin.1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul ProCredit, BNR constatat încălcări ale art.101 din O.U.G. nr.99/2006 coroborat cu cele ale art.3 alin.(1) lit.a) și art.5 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, raportat la cerințele art.18 alin.(1) lit.r) din O.U.G. nr.99/2006, având în vedere efectuarea de către ProCredit Bank S.A. România de servicii pentru ProCredit Bank A.G. Germania, fără a fi autorizată să desfășoare astfel de operațiuni, conform obiectului de activitate aprobat de Banca Națională a României.