Romanii care realizeaza activitati independente, cei care incaseaza drepturi de autor sau cei care desfasoara activitati agricole ori au venituri din contracte civile se vor putea asigura pentru concedii medicale, venitul minim la care se vor incheia aceste asigurari fiind salariul minim brut pe economie, dar nu mai mult de 12 ori salariul minim, iar plata contributiei este in procent de 1% din venitul brut asigurat, se arata intr-o Ordonanta de Urgenta publicata in Monitorul Oficial

MediciFoto: sxc.hu

Ce mai spune Ordonanta in cauza:

  • Incepand cu 1 ianuarie 2018 se modifica asadar cadrul normativ care reglementeaza contributia la fondul pentru plata concediilor medicale.
  • Sunt asigurati prin efectul legii salariatii pentru care contributia la fondul de concedii si indemnizatii este platita de angajator si cuprinsa in contributia asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

  • a) realizeaza  venituri  din  desfasurarea  unei  activitati  in  baza  unui  contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
  • b) realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. a), de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
  • c) beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

  • Aceste persoane sunt conditionate de plata unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si  indemnizatii  in  cota  de  1%,  aplicata  asupra venitului  lunar  ales  inscris  in  contractul  de  asigurare, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
  • Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.
  • Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
  • Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pe baza de declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii, pentru a beneficia de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate sa incheie contractul de asigurare prevazut la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Material rezlizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.