In ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative, printre care si procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare. Vom lua rand pe rand fiecare act notmativ publicat, o lista a lor putand fi urmarita la finalul acestui text. Prin procedura de care vorbeam inainte

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Fac obiectul restituirii urmatoarele sume platite bugetului:

a) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificari ulterioare;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; e) dobanzile aferente sumelor de restituit;

 • Cum se face in mod practic, restituirea?

Restituirea taxei se face ca urmare a unei cereri depuse de contribuabilul interesat la organul fiscal la care este arondat. De retinut: formatul cererii este reglementat de OMFP nr. 1762/2017.

Cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 •  Dovada de achitare a taxei, cum ar fi chitanta fiscala sau extrasul de cont, in original sau in copie.
 • Cartea de identitate si certificatul de inmatriculare pentru autoturismul respectiv din care sa rezulte calitatea de actual sau fost proprietar al autoturismului. Acestea se anexeaza in copie. Nota: Daca s-a pierdut documentul ce atesta plata, prezentul ordin aduce o procedura de identificare a platilor pe care o urmareste autoritatea fiscala.
 • In cazul restituirii taxei de prima inmatriculare pentru achizitiile finantate prin contracte de leasing, dreptul la restituire il are utilizatorul ce a achizitionat autoturismul si nu societatea de leasing ce a finantat achizitia.
 • Dreptul la restituirea taxei s-a nascut la data intrarii in vigoare a OUG nr. 57/2017 - 07 august 2017, iar cererea se poate depune cel mai tarziu in data de 31 august 2018. Acest termen este unul de decadere, orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei.

Termenul de solutionare a cererii este de 45 de zile, de la depunerea documentatiei corect intocmita. Acest termen poate fi prelungit conform procedurii din Codul de procedura fiscala.

 • Cand se primesc banii?

Restituirea taxei se face fie din Bugetul de stat, fie de la Bugetul fondului pentru mediu, in functie de unde s-a inregistrat suma perceputa initial, astfel:

a) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018;

b) timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019

 • Contribuabilii au dreptul la dobanda pentru perioada dintre data perceperii taxei si data restituirii. Procentul dobanzii este de 0,02% pe zi de intarziere, conform art. 174 din Codul de procedura fiscala.
 • Dobanda nu se acorda din oficiu ci la solicitarea contribuabilului prin completarea acestei solicitari in formularul cererii depuse.

Restituirea se face intr-un cont bancar, dupa ce se analizeaza daca contribuabilul are si alte datorii la buget.

 • Ce se intampla daca aveti datorii la Stat?

In cazul in care exista datorii la buget ale contribuabilului, acestea se compenseaza cu suma de restitui si se achita diferenta.

 • Procedura este dezvoltata si cu alte aspecte tehnice, cum ar fi indicarea unui cont eronat de catre contribuabil, procedura de solicitare a unor documente suplimentare, identificarea unor sume platite la buget in alte conturi decat cele corespunzatoare, etc Uram succes tuturor celor indreptatiti la restituire!

Alte documente publicate pe final de 2017:

 • 1) OpANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal - Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2017.
 • 2) Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 1036 din 29.12.2017.
 • 3) OMFP nr. 3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – Monitorul Oficial nr. 1040 din 29.12.2017.
 • 4)OpANAF nr. 3726/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 1038 din 29.12.2017.
 • 5) OpANAF nr. 3781/2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – Monitorul Oficial nr. 1037 din 28.12.2017.
 • 6) OpANAF nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 1041 din 29.12.2017.
 • 7) OUG nr. 116/2017 - privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Monitorul Oficial nr. 1043 din 29.12.2017.
 • 8) Legea nr. 270/2017 – Legea prevenirii. Monitorul oficial nr. 1037 din 28.12.2017.
 • 9) OpANAF nr. 3780/2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit – Monitorul oficial nr. 1038 din 29.12.2017.
 • 10) OpANAF nr. 3769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ – Monitorul Oficial nr. 1033 din 28.12.2017. 11) OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA – Monitorul Oficial nr. 1029 din 27.12.2017 . Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.

Toate aceste documente pot fi descarcate de aici.