In Monitorul Oficial de marti a fost publicata OUG nr. 15/2018 care aduce clarificari aferente asigurarilor sociale. In perioada in care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce mai trebuie sa stii:

  • Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatia prevazuta mai sus constituie perioada asimilata stagiului de cotizare. La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
  • Persoana  singura  beneficiara  de  ajutor  social,  precum  si  persoanele  care  fac  parte  din  familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
  • Adoptatorul unui copil sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de acomodare, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
  •  Asupra drepturilor prevazute mai sus nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii. La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei prevazute mai sus.
  • Pana la data de 31 martie 2018 Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile de plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru drepturile de ajutor, de indemnizatie pentru cresterea copilului si de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, corespunzatoare anului fiscal 2017.
  • Sumele reprezentand contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente drepturilor prevazute mai sus si acordate necuvenit, virate catre bugetul  Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, nu se mai recupereaza.
  • Fac obiectul controlului ex ante in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta procedurile de atribuire si modificarile contractuale initiate dupa data de 15 iunie 2018.
  • Toate institutiile sau autoritatile vizate de prezenta ordonanta de urgenta trebuie sa ia masurile necesare care le revin astfel incat noul sistem de control ex ante sa fie operational pana la data de 15 iunie 2018. Material realizat cu sprijinul Adrian Benta.