Companile care efectuează sponsorizări, au activitate de mecenat sau acordă burse private beneficiază de anumite facilități fiscale, iar modificările recent publicate aduse de OUG nr. 25/2018 obligă aceste companii să depună o declarație cu privire la cine sunt beneficiarii sponsorizării. Întrucât această declarație este una informativă, nedepunerea la termen a formularului este sancționată cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice.

Beneficiarii sponsorizarii trebuie declaratiFoto: sxc.hu

Cu această ocazie se introduce în legislația fiscală Formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”.

Declarația se va depune de către următoarele categorii de contribuabili:

  • contribuabilii, plătitori de impozit pe profit;
  • contribuabili care datorează impozit specific și care plătesc și impozit pe profit;
  • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Termenul de depunere a declarației este personalizat în funcție de calitatea contribuabilului, astfel:

◦ pentru plătitorii de impozit pe profit cu plăți trimestriale termenul este 25 martie din anul următor, termen de depunere a declarației anuale de impozit pe profit – Formular 101;

◦ pentru plătitorii de impozit pe profit cu plăți anuale (organizații fără scop patrimonial sau societăți cu venituri majoritare din agricultură) termenul de depunere este 25 februarie din anul următor;

◦ pentru microîntreprinderi termenul este 25 ianuarie din anul următor.

Notă: în cazul în care o entitate are exercițiul fiscal modificat față de exercițiul calendaristic, termenele se recalculează în mod corespunzător.

De reținut: dacă o entitate se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare în interiorul exercițiului fiscal, Formularul 107 trebuie depus fie până la depunerea situațiilor financiare, fie până la închiderea perioadei impozabile.

Foarte important: depunerea declarației se va realiza doar electronic.

Actul normativ analizat permite depunerea de declarații rectificative.

  • Din punctul de vedere al facilităților fiscale, plătitorii de impozit pe profit ce efectuează sponsorizări reduc impozitul pe profit cu procentul de 5 la mie din cifra anuală de afaceri fără a depăși 20% din impozitul pe profit de plată.
  • În cazul în care contravaloarea sponsorizării depășește aceste plafon sponsorizarea poate fi reportată o perioadă de 7 ani. Formularul 101 – declarația anuală de impozit pe profit conține rubricația necesară.
  • Începând cu trimestrul al doilea din anul 2018 și microîntreprinderile ce efectuează sponsorizări beneficiază de o facilitate similară, ca urmare a modificării art. 56 din Codul fiscal prin OUG nr. 25/2018 pentru modificarea Codului fiscal. În acest sens, o microîntreprindere ce efectuează sponsorizări beneficiază de o reducere de 20% din impozitul pe venitul microîntreprinderii dacă beneficiarii sponsorizării sunt entități non-profit și unități de cult, furnizori de servicii sociale acreditate.

Foarte important: trebuie ca beneficiarii sponsorizării să aibă cel puțin un serviciu social licențiat pentru a se beneficia de facilitate.

În cazul în care contravaloarea sponsorizării efectuate într-un exercițiu de o microîntreprindere depășește procentul de 20% din impozitul pe venit, sumele excedentare se reportează într-o perioadă de 28 de trimestre consecutive și pot și deduse la fiecare plată de impozit pe venit. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.