În Monitorul oficial de marți a fost publicat Ordinul ANAF privind acordarea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit, contribuțiile la pensii și la sănătate. Documentul se adresează persoanelor fizice care datorează impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale pensii și de asigurări de sănătate și pentru care au fost comunicate Deciziile de impunere anuale aferente perioadei 2014 – 2017.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

1. Se acordă bonificație pentru următoarele categorii de impozite, după cum urmează:

  • Impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017; Contribuția individuală de asigurări sociale – pensii, datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017.

2. Bonificația care se acordă este în procent de 10% din suma datorată și se acordă astfel:

  • Dacă până la data de 15 decembrie 2018 se achită impozitul pe venit și contribuția la asigurările sociale pensii;
  • Dacă până la data de 31 martie 2019, se achită contribuția la asigurările sociale de sănătate.
  • Bonificația se acordă și pentru Deciziile de impunere anuală emise ca urmare a depunerii de declarații rectificative până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile sunt comunicate după această dată.

3. Ordinul stabilește procedura pe care trebuie să o urmeze organul fiscal cu privire la acordarea acestor bonificații, respectiv acesta va întocmi un referat pentru fiecare persoană fizică care a beneficiat de facilitate la care se adaugă un Borderou de scădere/adăugare a obligațiilor fiscale, ce este apoi aprobat de conducătorul organului fiscal competent.

De reținut:

• Pentru declarațiile de venit depuse după intrarea în vigoare a acestui ordin, termenul de emitere și trimitere a Deciziilor de impunere pentru anii 2016 și 2017 aferente contribuției la asigurările sociale pensii și pentru anul 2017 aferente impozitului pe venitul realizat de persoanele fizice, este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor.

• Pentru declarațiile de venit depuse după data de 30 octombrie 2018 și până la data intrării în vigoare a acestui ordin, termenul de emitere a Deciziilor de impunere pentru anii 2016 și 2017 aferente contribuției la asigurările sociale pensii și pentru anul 2017 aferente impozitului pe venitul realizat de persoanele fizice, este de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.