​INTERVIU Prof. Vasile Ghețău: Intrăm în cel de-al 30-lea an de degradare a situației demografice. Graficul care ar trebui să fie pe birourile demnitarilor Statului Român

de Florin Barbuta     HotNews.ro
Duminică, 9 decembrie 2018, 19:15 Economie | Finanţe & Bănci


Vasile Ghetau
Foto: Hotnews
România este depopulată pe zi ce trece, începem să ne confruntăm cu accentuarea crizei de forță de muncă, iar perspectivele se conturează a fi dramatice. HotNews.ro a discutat cu profesorul Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Sociologie a Universității București. Am discutat despre declinul și depopularea și mecanismele din spatele acestora, precum și despre căile care ar putea duce la schimbarea situației.

Foarte pe scurt:
 • Suntem mai puțini cu 120-130 mii locuitori față de începutul anului
 • Incertitudinea asupra viitorului țării alimentează propensiunea spre emigrare și datele arată că jumătate din populația tânără intenționează să emigreze în următorii cinci ani
 • Măsurile financiare sunt importante în programe de redresare a natalității. Ele oferă părinților posibilitatea de a orienta resursele financiare după opțiuni și preferințe ale părinților și copilului. Dar nu ar trebui absolutizate.
 • S-ar cuveni ca familiile/cuplurile tinere să nu fie tratate uniform, ci diferențiat după opțiuni și preferințe (în cadrul aceluiași pachet de măsuri)
 • Populația rezidentă a României ar ajunge la mijlocul secolului la 16 milioane de locuitori dacă nu intervine o redresare considerabilă a numărului mediu de copii aduși pe lume de-a lungul vieții de o femeie
 • Introducerea și a unei ipoteze asupra migrației externe se concretizează într-o populației rezidentă de 15,5 milioane în anul 2050.
 • Ipoteza este una optimistă, stoparea migrației negative până în anul 2040, plecând de la nivelul mediu al migrației nete din ultimii trei ani, minus 53.000 persoane.

Reporter: Populația României este într-o continuă scădere, o confirmă și datele din acest an. Așadar, cum vedeți situația din 2018?

Vasile Ghețău: Anul 2018 este cel de al 29-lea an de declin al populației țării și evoluțiile au continuat în același sens: o scădere naturală apropiată de 70 de mii locuitori și o migrație externă negativă la nivelul anului anterior - 55 mii persoane. Cu alte cuvinte, suntem mai puțini cu 120-130 mii locuitori față de începutul anului. Este un declin mare, foarte mare, pentru o populație rezidentă ajunsă la 19,5 milioane locuitori. Se pot adăuga continuarea ascensiunii procesului de îmbătrânire demografică și cea a stagnării creșterii speranței de viață la naștere. Depopularea țării a intrat într-o fază nouă, cu o pierdere anuală care depășește 100 de mii locuitori.

Se poate face la acest sfârșit de an 2018, atât de important în istoria țării, și un alt bilanț, mult mai relevant pentru situația demografică a țării și perspectivele sale. Populația care locuiește în țară, populația rezidentă, a ajuns la începutul acestui an la 19,5 milioane locuitori. Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică asupra mișcării naturale a populației în primele 8 luni din acest an nu indică schimbări semnificative față de anul 2017 și admițând o migrație externă netă similară cu cea din anul trecut se poate estima pentru sfârșitul anului o populație rezidentă de 19, 4 milioane locuitori. O privire asupra întregii perioade 1990-2018 ne dezvăluie un declin imens, de 3,8 milioane locuitori. În proporție de aproape 75 la sută declinul provine din migrație externă dar o schimbare majoră este în plină dezvoltare: după anul 2010 declinul populației rezidente are originea dominantă în scăderea naturală a populației.

Spectaculoasa inversare are o dublă sursă, o anumită tendință de stabilizare a dimensiunii fluxurilor anuale ale emigrației și imigrației la valori importante, dar apropiate (după datele INS), a doua sursă fiind majorarea dimensiunii declinului natural. Pentru întreaga perioadă 1990-2018 declinul natural a depășit un milion de locuitori! Este o pierdere imensă la nivelul unei populații de dimensiunea celei a României. Declinul natural are o determinare mult mai complexă decât declinul prin migrație externă. Este vorba de un complex de factori economici, sociali, culturali, medicali și de altă natură, cu acțiun și efecte etalate în timp și caracterizați prin stabilitate, inerție și rigiditate.

Reporter: Putem discuta de anumite caracteristici ireversibile ale situației actuale?

Vasile Ghețău: Vom intra, peste puține zile, în cel de al 30-lea an de degradare a situației demografice și după o perioadă atât de lungă și coerentă în evoluții și, luând în considerare evoluțiile și situația din celelalte țări europene, perspectivele cele mai probabile se pot întrevedea. Scăderea naturală își are originea în reculul natalității după anul 1989, menținerea ei la un nivel scăzut, pe de o parte, creșterea numărului de decese și stabilitatea acestuia la un nivel mai ridicat decât numărul născuților, pe de altă parte. În ultimii ani numărul născuților oscilează în jurul valorii de 190 de mii, iar cel al deceselor este de 260 de mii. Diferența este scăderea naturală – 70 de mii locuitori.

Cum și-ar putea imagina cineva că numărul născuților ar putea crește cu această valoare și s-ar menține apoi la nivelul atins, pentru a stopa declinul natural? Ar fi o creștere de 37 la sută! Cum și-ar putea imagina cineva că numărul deceselor ar putea fi redus cu 27 la sută, ajungând la 190 de mii și rămânând apoi la acest nivel? Astfel de schimbări sunt imposibile.

Și natalitatea și mortalitatea sunt fenomene demografice având determinări economice, sociale, culturale (și biologice în cazul mortalității) extrem de complexe. Ar trebui demontate, cunoscute și reconstruite apoi, altfel, o multitudine de mecanisme determinante create în multe decenii, cunoscând bine factorii și complicatele mecanisme rigide și stabile. S-ar putea însă influența evoluția ambelor fenomene pentru a reduce imensa scădere naturală, prin programe și strategii bine concepute, prin consultare, adoptând și adaptând politici, programe și practici eficiente în alte țări. Viziunea pe termen lung este cea care se impune, ca și responsabilitatea, continuitatea și competența. Resursele orientate spre astfel de programe nu pot fi decât foarte mari. Țara nu le are, dar și le-ar putea crea în timp. Problemele migrației sunt la fel de complexe.

Reporter: Putem pune migrația pe seama decalajului dintre România și alte țări din UE?

Vasile Ghețău: Fenomenul are în mod esențial o determinare economică și atât timp cât se vor menține marile decalaje de venit și standard general de viață între țara noastră și țările europene dezvoltate emigrarea va fi importantă (a fost de circa 200 de mii de persoane pe an în ultimii trei ani). Mai mult, la rațiunea economică menționată se adaugă în ultimii ani, în măsură crescândă, o guvernare lipsită de transparență, competență și credibilitate. Incertitudinea asupra viitorului țării alimentează propensiunea spre emigrare și datele arată că jumătate din populația tânără intenționează să emigreze în următorii cinci ani.


Reporter: Credeți în măsuri financiare care să redreseze nivelul natalității?

Vasile Ghețău: Măsurile financiare sunt importante. Ele oferă părinților posibilitatea de a orienta resursele financiare după opțiuni și preferințe ale părinților și copilului. Dar nu ar trebui absolutizate. În funcție de poziția profesională, de tipul de activitate a părinților și a mamei în primul rând, s-ar putea ca alte măsuri să fie mai eficiente. De pildă: facilități în cumpărarea locuinței, asigurarea locurilor în creșe și grădinițe de bună calitate, servicii de masă și supraveghere la școală după orele de cursuri, avantaje la achiziționarea de îmbrăcăminte pentru copii, facilități în programe de vacanță, program flexibil de muncă al mamei, diferențieri în taxe și impozite. Pot fi găsite și alte modalități. S-ar cuveni ca ansamblul familiilor tinere să nu fie tratate uniform. Cercetări selective pe eșantioane reprezentative de populație tânără (și adultă) în rândul sutelor de mii de tinere cupluri care au luat decizia de a nu avea copii și în rândul altelor sute de mii, mai multe, care nu au decât un copil și nu îl doresc pe al doilea asupra motivațiilor deciziilor și asupra măsurilor care ar putea schimba aceste decizii ne-ar arăta motivațiile, preferințele și opțiunile. S-ar putea ca nu factorul economic să fie cel decisiv în multe cazuri.

În stadiul în care se află declinul populației și depopularea țării, fără consultarea populației și adoptarea unor programe care să răspundă nevoilor, aspirațiilor și preferințelor populației tinere șansele redresării situației demografice a țării sunt iluzorii. O astfel de abordare a fost sugerată de mai multă vreme. (În paranteză fie precizat, între timp, foarte recent, o țară din Uniunea Europeană a distribuit milioane de chestionare în gospodării ale populației pentru a afla ce măsuri ar fi preferate pentru susținerea familiilor tinere, a celor cu mai mulți copii și opinia asupra programelor flexibile de activitate profesională a mamelor).

Voi aminti că în luna septembrie 2017 Parlamentul a respins o propunere legislativă privind majorarea la 200 de lei a cuantumului alocației de stat pentru copii, motivația din partea unui înalt demnitar din coaliția de guvernare fiind următoarea: “În perioada imediat următoare, vom veni cu un proiect de lege care să ne atingă acest obiectiv și nu numai asta, adică alocații mai mari pentru copii. Va fi un proiect puțin mai complex…”. Era în luna septembrie 2017 și suntem acum aproape de anul 2019.

Se cuvine a menționa efectele pozitive pe care le-a avut și le are introducerea măsurii concediului și indemnizației de creștere a copilului, cea mai generoasă măsură de susținere a natalității luată vreodată în țara noastră în context de acces neîngrădit la contracepție și întreruperea sarcinii. Măsura a evitat o veritabilă cădere a natalității după anul 2003, prin redresarea acesteia în mediul urban unde se află majoritatea femeilor salariate beneficiare ale măsurii. Schimbările intervenite în anul 2017 în nivelul minim al indemnizației și neplafonarea acesteia au efecte pozitive, numărul mamelor beneficiare fiind în creștere. Măsura nu se adresează însă ansamblului femeilor tinere și caracterul ei stimulativ este limitat. Din cele 4,5 milioane de femei în vârstă de 15-49 ani la începutul anului 2018, aproape 2 milioane se aflau în mediul rural, oportunitățile lor de a avea venit impozabil și de a beneficia deci de măsura concediului și indemnizației de creștere a copilului fiind reduse. Scăderea naturală a populației din mediul rural în anul 2017 a depășit 51 mii persoane, de 2,7 ori mai mare decât cea din mediul urban. Fără o redresare a natalității în mediul rural dimensiunea declinului populației nu poate fi redusă.

Reporter: Datele Eurostat plasează România în partea cea mai inferioară a clasamentului țărilor din UE28 după nivelul speranței de viață la naștere. Cum vedeți situația noastră în context european?

Vasile Ghețău: Speranța de viață la naștere este oglinda nivelului de trai, în sens larg al noțiunii, a nivelului cultural al populației și a calității asistenței medicale. Datele pentru anul 2017 indică 72 de ani la bărbați și 79 de ani la femei, printre cele mai scăzute în țările Uniunii Europene. Mai mult, după anul 2013 valorile sunt în stagnare. Și în alte țări se poate constata o stagnare temporară dar la valori foarte ridicate, apropiate de limitele duratei medii a vieții în actualul stadiu al cunoașterii și tehnologiilor medicale. Stagnarea la un nivel scăzut al speranței de viață adâncește de fapt decalajul față de țările dezvoltate. Dacă tendința se confirmă în anii 2018-2019 semnificația ar putea fi dramatică dar alimentată de realități sociale și ale stării sistemului de sănătate publică din ultimii ani: epuizarea resurselor societății de transfer din economic în calitatea vieții la valori de doar 72 și 79 ani ale speranței de viață, valori inferioare cu 8-9 ani la bărbați și 6-7 ani la femei față de cele din țările dezvoltate.

În toate populațiile există o proporție a deceselor anuale care pot fi evitate prin intervenții de sănătate publică, la nivelul cunoștințelor și tehnologiilor medicale existente în vremea respectivă. Evitarea înseamnă de fapt împingerea deceselor la vârste cât mai înaintate și formulele de calcul iau în considerare decesele la vârstele mai mici de 75 de ani (cu unele particularități pe cauze de deces). Pentru populația UE28 această proporție a fost estimată de experți pentru anul 2015 la 21 la sută, proporție tipică celor mai multe țări. Valorile cele mai mici - de 15-17 la sută - sunt cele din Cipru, Italia, Malta. În Letonia, Lituania și Ungaria proporția este de 28-30 la sută iar în țara noastră de 24 la sută). Valorile speranței de viață sunt o sinteză a gradului de civilizație materială și spirituală.

Reporter: Și în alte țări din Uniunea Europeană se înregistrează declin al populației. Există o cauzalitate comună?

Vasile Ghețău: Da, există și poartă denumirea de denatalitate. Încă din ultimele două decenii ale secolului trecut natalitatea s-a înscris pe o curbă descendentă în multe populații europene. Procesul a fost paralel cu cel al ascensiunii rapide a participării femeii la activități economice în afara gospodăriei, cu emanciparea și independența economică a femeii. Au fost și alți factori, fără îndoială, costul copilului, mijloace eficiente de planificare familială, răspândirea unor forme alternative ale familiei și ascensiunea numerică a familiilor monoparentale, explozia consumului de bunuri și servicii dar și egoismul.

În anul 2017 în jumătate din țările UE28 s-a înregistrat scădere naturală a populației. Țările ex-comuniste se află masiv în această situație, dar și Germania, Italia, Grecia, Spania, Portugalia. Primele două au declin natural important de mai multă vreme, în timp ce în ultimele trei scăderea naturală a survenit în contextul crizei economice și financiare. În unele dintre țările având scădere naturală migrația pozitivă a fost mai mare decât declinul natural și populația nu a scăzut. Ceea ce particularizează România este dimensiunea și a scăderii naturale și a migrației negative raportat la numărul populației și durata declinului, aproape 30 de ani.

Reporter: Ați spus, la început, că sunt aproape 30 de ani de scădere a populației. Care sunt perspectivele?

Vasile Ghețău: Perspectivele sunt dramatice și se înscriu în evoluțiile de după anul 1990. După toate perspectivele existente, cele ale Diviziei de Populație ONU(2017), ale Eurostat (2017), Institutului Național de Statistică (2017), Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici” al Academiei Române (2018), populația rezidentă a României ar ajunge la mijlocul secolului la 16 milioane de locuitori dacă nu intervine o redresare considerabilă a numărului mediu de copii aduși pe lume de-a lungul vieții de o femeie, estimat pentru anul 2017 la 1,6 copii, redresare din care să rezulte o vizibilă majorare a numărului de născuți pe ani calendaristici. Calcule foarte recente reconfirmă cifra de la mijlocul secolului, iar introducerea și a unei ipoteze asupra migrației externe se concretizează într-o populației rezidentă de 15,5 milioane în anul 2050. Ipoteza este una optimistă, stoparea migrației negative până în anul 2040, plecând de la nivelul mediu al migrației nete din ultimii trei ani, minus 53 mii persoane.

În populația de 16 milioane locuitori la mijlocul secolului proporția populației în vârstă de 65 ani și peste ar ajunge la 27 sută, comparativ cu 18 la sută astăzi iar raportul de dependență a vârstnicilor s-ar majora de la 30 persoane în vârstă de 65 ani și peste (inactive economic în cea mai mare parte) la 100 de persoane în vârstă de 20-64 ani (predominant active economic), la 50 în anul 2050. S-ar adăuga un raport de dependență a tinerilor de 35 copii în vârstă de 0-19 ani la 100 de persoane adulte. Vârsta mediană ar atinge 48 de ani, cu 8 ani mai mult decât astăzi, cuantificând un proces extrem de ridicat de îmbătrânire demografică.

Guvernul este în faza de elaborare a Strategiei “România 2040”. Este de așteptat ca strategia să cuprindă date asupra populației țării până în anul 2040 și indicatori ai dezvoltării economice și sociale construiți cu luarea în considerare a evoluțiilor demografice actuale și de perspectivă. Inclusiv aprecieri asupra proporției componentei toxice din datele publicate asupra dinamicii anuale a Produsului Intern Brut pe locuitor. Declinul populației duce la progresul indicatorului.


Portretul unic al marilor schimbări care au avut loc în evoluția natalității și mortalității generale a populației și în evoluția numărului populației țării în secolul trecut și în aceste prime două decenii ale secolului al XXI-lea.

Se pot observa neobișnuitele variații ale natalității din anii 1946-1989, dramaticele schimbări survenite după anul 1990, instalarea declinului populației și amplificarea sa. Dezvoltările viitoare pot fi intuite.

Profesorul Vasile Ghețău se întreabă dacă acest grafic nu s-ar cuveni să-și aibă locul (alături de datele din prognoze) pe biroul Președintelui țării, al Primului - ministru și Președinților celor două Camere ale Parlamentului.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

13507 vizualizari

 • +25 (39 voturi)    
  And who cares? Ca psd populeaza deja cu vietnameji (Duminică, 9 decembrie 2018, 19:31)

  Fu Leng [utilizator]

  In ritmul asta, in cateva generatii romanii or sa fie minoritari, un pesedist se va instaura Rege pe viata ca in China.....bate vantu latra cainii, pacat, maaaare pacat.
  • +19 (37 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Duminică, 9 decembrie 2018, 20:39)

   [anonim] i-a raspuns lui Fu Leng

   • +2 (2 voturi)    
    Graficul care e pe birourile demnitarilor (Luni, 10 decembrie 2018, 15:40)

    ex nihilo [utilizator] i-a raspuns lui

    Graficul e ... scaparea puscariasului.
    Si nu va mai faceti iluzii, ca tot partidul puscariasului o sa castige; ca n'au plecat afara pesedistii, nici pupatorii de moaste - ci cei ce nu mai suporta murdaria lui si a celor ce-l sustin...
  • -12 (20 voturi)    
   Human 2.0 + a 4-a revolutie industriala (Luni, 10 decembrie 2018, 8:43)

   animatron [utilizator] i-a raspuns lui Fu Leng

   Romania va supravietui, alaturi de alte comunitati nationale europene, pentru ca are inca o populatie numeroasa in raport cu multe alte tari din Europa si beneficiaza natural de resurse extraordinare (inclusiv umane la nivel de elita intelectuala).

   Sunt state vestice care s-au "salvat" de la denatalitate fie prin interzicerea avortului si politici nataliste (Irlanda e un exemplu de reusita si nu urla nimeni ca e stat fascist), fie prin acceptarea unei imigratii masive europene si non-europene (Franta e un exemplu, dar s-a trezit cu islamizare si terorism, Germania a ratat magistral tentativa lui Merkel si e obligata sa lupte cu revenirea nationalista).

   Din cauza amintirii epocii comuniste, Romania nu indrazneste sa faca o politica pro-life care sa reduca drastic avortul de masa (dupa Revolutie, peste 25 milioane avorturi!).

   Resursele bugetare limitate si un anume dezinteres handicapeaza si sustinerea celor care vor sa aiba copii (aici ar trebui neaparat diferentiere, conteaza foarte mult in ce categorii sociale stimulezi nasterile, copiii aceia merita sa aiba sanse reale de reusita in familie).

   Imigratia nu ne poate ajuta, Romania ramane deocamdata tara de tranzit sau optiune de ultima instanta pentru migrantii economici din afara Europei.

   Unde avem rezerve demografice ca tara?

   Peste 3 milioane, in reunirea cu Basarabia si alte teritorii istorice romanesti de langa frontierele noastre cu Ucraina si Serbia. Date fiind conditiile fluide din geopolitica Europei, s-ar putea sa avem ferestre de oportunitate mai curand decat am crede. Cu conditia ca Romania sa pregateasca din timp scenariile necesare.

   In lansarea unor politici anti-avort si de sprijin financiar, fiscal, logistic pro-familie. Cateva zeci de mii de nasteri in plus/an si ajungem la echilibru pt spor natural (fara migratie), cu 2,1 copii/familie.

   Migratii necontrolate ne pot aduce pericole f mari, atentie la mari puteri UE care se confrunta cu uriase dificultati de integrare a non-europenilor
   • +8 (10 voturi)    
    Diavolul e in detalii (Luni, 10 decembrie 2018, 9:53)

    OvidiuF [utilizator] i-a raspuns lui animatron

    Te-ai gandit ca interzicerea avortului va duce si la urmatoarele "nuante" in contradictie cu scopurile enuntate de tine (multe de bun simt..) in comentariu?:
    1. Vor face copii exact paturile sociale si etnice pe care ne-ai dat niste indicia ca nu vrei sa le "stimulezi" cum se face in Romania de 30 d eani.... Cei educati folosesc in 99.9% din cazuri metode de contraceptie, nu avortul
    2. Copiii obtinuti contra vointei unor mame ff sarace, needucate, multe minore...vor ajunge acolo und eau ajuns si zeci de mii de copii in timpul lui Ceausescu, in orfelinate... capat de linie:(
    3. E greu sa conduci 2 ore pana intr-un oras dintr-o tara vecina sa faci un avort contra a cateva sute d EUR daca ti-l doresti?
    Ca sa fiu constructiv prima solutie ar fi stimularea familiilor, proportional cu nivelul lor de trai, se vede pe grafic obtinerea unei reveniri pe varf in perioada 2008-2012 cand s-a schimbat politica de remunerare.... E suficient? Probabil ca nu, tot nu s-a egalat rata mortalitatii...
    Dar daca o insotesti cu alte tipuri de masuri ca de ex, in statele nordice (program flexibil mamici si dupa 2 ani... subventionarea si construirea de noi gradinite, after school de stat REAL etc..) si daca acceptam ca nu prea mai exista spor real al populatiei in emisfera Nordica (in momentul in care ai ajuns la un anumit nivel de civilizatie, educatie, nu mai faci 8 copii in ca Africa sau Romania lui Moromete... plus presiunea financiara asupra tinerelor familii) vom sta mult mai bine ca statele din jur, ar fi macar o victorie partiala...
    • +1 (1 vot)    
     te ai gandit vreodata (Luni, 21 octombrie 2019, 20:17)

     RonaldDTrump [utilizator] i-a raspuns lui OvidiuF

     ca avortul este crima? ai fost vreodata intr o sala de operatie? ai vazut ce presupune un avort? intelegi conceptul de crima? intelegi ce inseamna sa distrugi un fetus? intelegi ce inseamna 25 de milioane de vieti luate? e genocid, dupa definitia care o stiu eu.

     si inca ceva: Lenin a decriminalizat avortul pentru prima oara in lume. Ca sa stii, ca marxistii au inceput asta!

     Iti recomand filmul asta: https://www.imdb.com/title/tt9024106/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
   • +11 (13 voturi)    
    Vai de voi (Luni, 10 decembrie 2018, 11:07)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui animatron

    Solutia la sfarsit de 2018 este interzicerea avortului? Si va mai mirati de ce pleaca tinerii...

    Migratia catre centrele de dezvoltare este normala. Globalizarea aduce schimbari inevitabile. Cine nu intelege, n-are decat sa stea acasa si sa faca scenarii patriotice, sa calculeze cati copii trebuie sa faca (altii...) etc.
    • +1 (1 vot)    
     avortul este crima (Luni, 21 octombrie 2019, 20:18)

     RonaldDTrump [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     Avortul este crima! Du te intr o sala de operatie sa vezi fetusul ucis cu ochii tai si nu o sa mai vorbesti asa!
   • +4 (6 voturi)    
    nu ai inteles nimic (Luni, 10 decembrie 2018, 12:53)

    un oarecare [utilizator] i-a raspuns lui animatron

    tot vorbesti de interzicerea avortului . daca atat ai inteles despre solutie, e trist.
    - de ce nu reduceri de taxe pentru parintii angajati / platitori de taxe care fac copii.
    - de ce nu ridicarea procentului din PIB care se duce la invatamant. Daca am fii mai educati ca si popor, nu am avea sarcini nedorite & avorturi. Educatia sexuala obligatorie ar fi o solutie de bun simt. Dar se impotrivesc BOR si alte minti luminate.
    • -1 (1 vot)    
     Învățământul de stat e paralel cu educația, (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:12)

     Harald [utilizator] i-a raspuns lui un oarecare

     oricâți bani ai îngropa în el.

     ”Educația sexuală” e o mistificare neo-marxistă, ar trebui să vezi cum se aplică în Anglia și în Germania. Îi învață pe copii să-și nege propria identitate sexuală și să experimenteze toate aberațiile. Religia ortodoxă, așa înapoiată cum e ea, face mai multe pentru educație decât învățământul de stat.

     Cât despre taxe, poți să le aduci la zero (pentru bugetari ele oricum sunt doar bani mutați între diverse buzunare ale statului ) dar condițiile de trai din România vor rămâne aceleași. Nu statul e soluția, statul e parte a problemei.
   • +4 (4 voturi)    
    Avoruturile sînt efect nu cauză (Luni, 10 decembrie 2018, 12:53)

    bilbofil [utilizator] i-a raspuns lui animatron

    Chestia cu avorturile a încercat-o și Ceaușescu. În 1966 a ținut, dar nu și în 1986, cînd a băgat procurorii în spitale și medicii nu aveau voie să trateze nicio pierdere de sarcină fără acordul procurorului care trebuia să se convingă de nevinovăție sau să afle cine făcuse avortul. Dacă femeia are motive să refuze sarcina, va căuta o soluție pînă o va găsi.

    Motivele scăderii natalității țin de cultură și de gradul de educație. Pînă acum 70 de ani, dacă nu aveai copii și nu erai foarte bogat, la bătrînețe era vai de capul tău. cum 1 copil din 4 murea, familiile aveau nevoie de mulți copii ca plan de pensie. La țară și nu doar, copiii erau o mînă de lucru necesară sau chiar vitală în gospodărie.

    Creșterea nivelului de trai înseamnă că nu mai este nevoie de copii ca mînă de lucru. Este bine. Caritasul priramidal al pensiilor prin redistribuire între generații ne dă iluzia că nu vom avea nevoie de copii la bătrînețe sau că unul singur va fi suficient. Acum, oamenii fac copii pentru a investi în ei și a le oferi ceea ce este mai bun. De aceea, așteaptă, cum este și normal, să fie pe picioarele lor, la casa lor. Dacă o femeie termină facultatea la 24-25 de ani, ajunge să aibă un rost - soț serviciu - pe la 27-30 de ani nu mai are timpul și energia decît pentru unul, maximum doi copii. Dacă nu face o facultate, va trebui să muncească aproape tot atît ca să-și poată permite un cuib pentru copilul său.

    Prin urmare, în loc de avort, ar trebui să ne gîndim la cîteva lucruri clare:
    - să explicăm că tinerilor că pensia obligatorie nu le va ține de foame la 70 de ani, cînd vor împlini vîrsta minimă;
    - să ajutăm tinerii să stea material și profesional pe picioarele lor de la 20-21 de ani, chiar dacă va trebui să să învețe în continuare toată viața pentru a ține pasul cu schimbările din economie; școala de acum îi învață cum să NU fie independenți;
    - să flexibilizăm piața muncii astfel încît să poată munci în timp ce au grijă de copii.
    • +1 (1 vot)    
     Ar mai fi un lucru clar de explicat.. (Luni, 10 decembrie 2018, 18:43)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui bilbofil

     Ca nici celor care au acum 50 de ani nu le va tine de foame pensia. Cel putin nu in stilul guvernarii actuale, cand Romania se imprumuta in fiecare an ca sa acopere deficitul de cheltuieli, fara nici o investitie majora. Vine ea si scadenta..
  • +9 (11 voturi)    
   Romania are populatie pe care o poate sustine... (Luni, 10 decembrie 2018, 10:35)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui Fu Leng

   Vrem toti sa fim 23 milioane, cum eram in 1989.. dar stiti voi care a fost pretul? pretul a fost interzicerea intreruperilor de sarcina si a tuturor metodelor de contraceptie, interzicere facuta de catre cuplul nebun Elena si Nicolae Ceausescu. Rezultatul a fost o crestere artificiala a populatiei si, mai ales, inmultirea fara noima a romilor, rudarilor, ursarilor si a altor etnii slab educate. La scoala sa ajunsese cu numaratoarea claselor pana la U, desi inainte erau pana la D sau E.
   Cate femei au murit atunci facand intreruperi improvizate de sarcina, cu andrele sau la doctori acasa...ma si cutremur cand ma gandesc.
   Populatia unei tari trebuie lasata sa se dezvolte natural, nu crescuta prin metodeartificiale, numai si numai sa fie mai muli la numar.
   • +1 (1 vot)    
    nu esti tu in masura (Luni, 21 octombrie 2019, 20:21)

    RonaldDTrump [utilizator] i-a raspuns lui bancher

    Sa decizi cine traieste si cine moare. Avortul este crima!
 • +24 (26 voturi)    
  Perfect (Duminică, 9 decembrie 2018, 19:46)

  Observatory [utilizator]

  graficul este perfect adevărat .
  Problema este : conducătorii nu sunt interesați in dezvoltarea României , ei prefera cârpeli pe la Colțuri fără a aborda situația economică .
  Conducere complect incompetenta !
  • +7 (13 voturi)    
   Să mai angajăm niște bugetari, tovarăși! (Luni, 10 decembrie 2018, 0:10)

   Harald [utilizator] i-a raspuns lui Observatory

   Că aștia nu pleacă nicăieri :)
  • +6 (6 voturi)    
   când (Luni, 10 decembrie 2018, 9:46)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui Observatory

   cei de la conducerea țării vor înțelege că dezvoltarea economică va duce la creșterea natalității ci nu pomana gen ”vă mai dau 100 lei”, abia atunci România va avea o șansă la propășire, indiferent de paretidul de la putere.
   Probabil însă că ce zic eu e utopie.
 • +25 (25 voturi)    
  Nu intereseaza (Duminică, 9 decembrie 2018, 19:47)

  Laic [utilizator]

  si n-a interesat niciodata pe nimeni 'detaliul' acesta ce tine de fiinta natiei romane.

  Sa vina caltabosul si ... amnistia !
 • -6 (28 voturi)    
  mda, mult succes! (Duminică, 9 decembrie 2018, 20:30)

  gimini [utilizator]

  Ceea ce zice omul ăsta e posibil numai într-un stat socialist. Adică unul condus de politicieni de stânga. Stânga adevărată, nu bestiile pesediste, care numai socialiști nu sunt...

  Noi, de 30 de ani, defilăm doar cu „jos comunismul” și „hai capitalismul”. Cu cât capitalismul e mai sălbatic, cu atât credem că efectele sale vor fi mai benefice. Dacă apar voci adevărate de stânga în societate, acestea sunt imediat marginalizate, ridiculizate, huo, jos comuniștii.

  Vă urez succes. O să reușiți să întoarceți trendul demografic cu politici capitaliste când mi-oi vedea eu ceafa. Să ziceți mersi dacă o să mai fiți 16 milioane în 2050. Poate cu tot cu negrii și cu arabii pe care o să vi-i bage ăștia pe gât...
  • -3 (17 voturi)    
   Stânga adevărată e cu LGBT azi :) (Luni, 10 decembrie 2018, 0:11)

   Harald [utilizator] i-a raspuns lui gimini

   ...
  • -5 (11 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Luni, 10 decembrie 2018, 2:06)

   [anonim] i-a raspuns lui gimini

   • -3 (3 voturi)    
    Si capitalismul si comunismul sunt falite (Luni, 10 decembrie 2018, 13:35)

    elysyum [utilizator] i-a raspuns lui

    Viitorul ideologic si economic al urmatorului secol este cel mai performant sistem de prosperitate si social de pe planeta pana in 2050 MINIM ...... AUTOCRATIA de tip Singaporez....
    • +1 (1 vot)    
     Singapore e un oraș-stat, de 3 ori cât Bucureștiul (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:20)

     Harald [utilizator] i-a raspuns lui elysyum

     Singapore e ca și cum Rotterdam sau Hamburg ar fi țări independente. Toată economia Malaieziei trece prin Singapore și o bună parte din cea a Indoneziei. Singapore e o reminiscență a colonialismului britanic, la fel cum era și Hong Kong.

     Până în 2050 ”minim”, Singapore o să fie reintegrat în Malaezia. Astăzi e un oraș de milionari, cu legi date special pentru ei, dar Malaezia o să-l recupereze în cel mult o generație. Demografia nu iartă pe nimeni.
  • -4 (18 voturi)    
   "dacă o să mai fiți"?! (Luni, 10 decembrie 2018, 3:13)

   cenzuratul [utilizator] i-a raspuns lui gimini

   Dar tu unde esti prietene? Mai sunt doar mici exceptii de zone unde albii europeni sau urmasi ai lor au spor demografic pozitiv. Aproape oriunde ai fi, si voi in 2050 o sa fiti mai putini. Iar trendul nu sunt indicii ca s-ar mai inversa vreodata. Si fii fara indoieli, etosul stangii ne-a adus aici.
   Africa ne-a facut, Africa ne inghite. Asta pana o apuca si pe Africa oboseala existentiala si poate atunci "strania moarte a Europei" ce e in desfasurare acum, se va rejuca la scara intregii umanitati. Cine ar fi zis ca adevaratul apostol al apocalipsei e David Benatar?
 • +7 (19 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Duminică, 9 decembrie 2018, 21:08)

  [anonim]

 • +8 (18 voturi)    
  si care e problema?? (Duminică, 9 decembrie 2018, 21:19)

  cristi_an [utilizator]

  sa ramai in RO??? pai o viata avem ...nu meritam sa traim si noi decent? in randul lumii civilizate?
  sa ramana RO minoritara si in 2-3 secole sa dispara.. mare pierdere.
 • -5 (15 voturi)    
  Tot germanii ne salveaza (Duminică, 9 decembrie 2018, 21:22)

  cenzuratul [utilizator]

  Reruteaza mama Merkel inspre Romania cateva milioane de alogeni si s-a rezolvat problema.
 • +10 (14 voturi)    
  cifre si principii (Duminică, 9 decembrie 2018, 22:00)

  richter [utilizator]

  Valoarea vietii a devenit aproape derizorie(pana omul nu este in pericol de moarte iminenta nu realizeaza valoarea vietii); datorita decaderii valorilor absolute. oamenii asi neglijeaza si dispretuiesc chiar propria viata si calitatea ei;de aici idiferenta cu care asi trateaza deciziile si urmarile lor si lipsa de claritate in viziune vizavi de aeste decizii. Oamenii din funtiile de onduere nu sunt singuri responsabili de situatia atuala; suntem complicii lor chiar prin simpla indiferenta. Ei s-au nascut in RO, au crescut si studiat in RO, au parinti si profesori , prieteni si vecini romani , au fost votatide romani- sunt produsul societatii noastre din RO. Daa noi am fi altfel, destinul si situatia noastra ar fi altele si ei ar fi altii. Noi cei multi suntem de vina..
  • 0 (2 voturi)    
   CORECT 100% (Luni, 10 decembrie 2018, 13:39)

   elysyum [utilizator] i-a raspuns lui richter

   Cei multi cu botul in moaste pentru ca nobilimea etatista cleptocrata si nobilimea parandarat rosie din spatele ei sa isi toace lozul in liniste neluati in coarne de cireada......vezi FRANTA.....
 • +2 (8 voturi)    
  I.L. Caragiale (Duminică, 9 decembrie 2018, 22:10)

  Ellis [utilizator]

  A zis ca norocul e prea putin si lumea prea multa.Spor la imputinare dragi romani.
 • +5 (7 voturi)    
  Nu asta e interesant pentru zdrentele politice (Luni, 10 decembrie 2018, 0:43)

  Ion Pop de Popa Popesti [utilizator]

  Oameni buni nu intereseaza pe nimeni ca populatia tarii scade. Pentru ca populatia cu drept de vot, cea care ii ajuta pe toti penalii sa ajunga unde nu merita, este cea care conteaza.
  Asta ii face parlamentari, asta le da putere. Si de aceea o controleaza foarte bine.
  In mod cu totul accidental creste de vreo zece ani incoace de capul ei si nu tine seama de nimic din realitate.
 • +2 (2 voturi)    
  no (Luni, 10 decembrie 2018, 9:39)

  Ionescu Raymond [utilizator]

  Romania nu mai are demnitari. Nu in executiv.
 • +4 (6 voturi)    
  Demografia României (Luni, 10 decembrie 2018, 9:52)

  Costin33 [utilizator]

  În mediul urban situația demografică nu este deloc dramatică. Natalitatea a scăzut și în orașe, dar a ajuns la un nivel normal după o perioadă lungă de stimulare artificială a nașterilor prin interzicerea avorturilor (un experiment absolut odios al regimului comunist).
  Așadar, în mediul urban nu sunt necesare măsuri de stimulare a natalității, aici populația fiind relativ tânără.
  Situația demografică poate fi considerată dramatică în mediul rural unde natalitatea s-a "prăbușit" în primul rând din cauza migrației masive.Satele României rămân pustii. Cea mai mare parte a emigranților români provin din România rurală unde nu există nicio oportunitate de a trăi decent. De ce? Fiindcă pe politicieni i-au durut în c*r de această parte a României!
  PS: Nu există încă o criză reală de forță de muncă în România. Poate doar una de slavi pe plantație, ceea ce e foarte bine. De fapt, una dintre consecințele pozitive ale reducerii natalității a fost reducerea numărului de sclavi din România.
  Adevărata criză de forță de muncă va fi atunci când, deși munca va fi plătită decent, nu va mai avea cine să o presteze. Deocamdată nu suntem în această situație.
 • +6 (8 voturi)    
  Mda (Luni, 10 decembrie 2018, 10:03)

  sentenced [utilizator]

  Am bebelus de 4 luni, un venit pe gospodarie de 4500 lei si stau intr-o garsoniera. Daca in urmatorii 2 ani nu reusesc eu, din postura de cap de familie, sa obtin venituri mai consistente am bagajele facute si plec.

  Daca vrei sa incurajezi natalitatea ca stat iata mai jos cateva masuri:

  - Un plan prin care familiile tinere pot intra in posesia locuintelor fara sa se indatoreze pe viata (un credit pe 30 de ani intr-o tara in care nu esti sigur nici pe economia urmatorilor 2-3 ani nu este o solutie)
  - Crearea de locuri de munca bine platite, in domenii performante si care aduc satisfactie profesionala. Prea multi tineri pana in 30 de ani lucreaza ca telefonisti in call centere. Faceti o statistica intr-un call center sa vedeti cati oameni au copii, sau planuiesc sa faca copii nu in viitorul apropiat, ci vreodata in viata.
  - Oferirea unor servicii si facilitati pentru copii: spitale (din care sa nu iesi cu infectii care te compromit de la nastere), crese/gradinite/scoli cu programe bine puse la punct. La cate taxe se platesc nu ar fi deloc absurd ca fiecare scoala sa aiba cantina in care copiii sa manance o masa sanatoasa calda / zi. In Brasov a trebuit sa imi inscriu copilul la cresa cu 2 ani de zile inainte pentru ca nu sunt locuri (aproximativ 1000 locuri / an in crese).

  Insa aceste realizari sunt imposibile intr-un stat corupt. Deci poate ar fi trebuit sa pun ca prim punct eliminarea coruptiei. Avem nevoie de un Gestapo nemilos anti-coruptie altfel Romania nu va sarbatori 200 de ani de existenta... cel putin nu in forma asta.
  • -1 (13 voturi)    
   succes... „comunistule”! (Luni, 10 decembrie 2018, 10:25)

   gimini [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

   Cum am zis mai sus, tu vrei măsuri socialiste luate de un stat care se ploconește la capitalismul sălbatic adus pe aici de fel de fel de venetici. Ce mai, ești... comunist! Stai oleacă, să vezi cum vine repede repejor apărătorii de capitalism sălbatic să te tragă de urechi.

   După cum vezi, mi-am luat mai multe minusuri decât plusuri pentru simplul fapt că le zic adevărul verde-n față. Pentru că inculții de români - probabil produsele „școlii” de după 1990, mulți cu bacul luat înainte să bage Funeriu camere de filmat... - confundă stalinismul care a fost pe aici cu socialismul, și „lgbt”-ismele penibile cu adevăratele politici de stânga care înseamnă respect pentru clasa muncitoare, din care faci și tu parte, și redistribuirea justă a avuției naționale, în funcție de cantitatea și calitatea muncii fiecăruia, nu în funcție de cine e tata și cine e mama fiecăruia.

   După cum au impresia că virusul capitalist e un pom de Crăciun încărcat de cadouri.

   Foarte bine, dați-mi minusuri și așteptați voi mult și bine de la Dragnea, Iohannis, Băse, L. Orban, USR, #rezist și de la capitalismul propovăduit de ăștia să vă aducă plocon barza cu măsuri socialiste, ca la Viena...

   Dar vedeți să nu vi se lungească urechile de atâta așteptare.
   • -3 (5 voturi)    
    so so (Luni, 10 decembrie 2018, 10:51)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui gimini

    La primele 2 puncte abereaza gratios, dar la al treilea are dreptate. Ar trebui sa se renunte la tampenia cu alocatiile si sa se directioneze banii aia, + altii, catre servicii ca cele enumerate. Trebuie incurajata natalitatea la cei ce muncesc, nu la aia de folosesc alocatia ca sursa de venit, eventual unica. Asta o faci exact prin serviciile mentionate.
    Daca se doreste pastrarea alocatiilor, atunci sa fie "date" ca deducere din salariu la impozitare. :D
    • 0 (2 voturi)    
     Hehe (Luni, 10 decembrie 2018, 12:48)

     sentenced [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

     Imi place ca ai explicat de ce aberez frumos si argumentat. :)

     Nevermind... esti si tu o mica parte din problema.
     • +2 (4 voturi)    
      da da da (Luni, 10 decembrie 2018, 14:25)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

      1. ia spune-mi si mie tara aia mumoasa care-ti ofera casutza mult visata in rate pe 2-3 ani de la stat. Hai, fie, 5 ani :D Iti recomand US of A, NY.
      2. locurile de munca nu le face statul, ci piata. Exceptand anumite aberatii legislative, nu stam foarte rau pe fiscalitate ca procente. Instabilitaea ar fi problema. Nu te opreste absolut nimeni sa-ti faci firma si sa salvezi valorile din call centers. Propun MINIM 1000eur/luna.

      Multumit acum? Banuiesc ca esti constient ca este vorba de ce anume poate face STATUL, ca tot vorbesti de locuri de munca create. Nu mai suntem <89, dar poate vrei metoda hitler cu niste autostrazi, daca ai chef de lopata.

      La punctul 3, ai zis ok. Acolo statul ar trebui sa intervina exact cum ai spus + program prelungit / after-school.

      Ai dreptate, poate nu aberezi. Esti doar un mic comunist care se da/crede dah dreapta.

      PS: prestez rate pe 35 ani (initial) si nu ma miorlai, in caz ca te mananca sa comentezi si pe partea asta
   • +3 (3 voturi)    
    respect.. (Marţi, 11 decembrie 2018, 8:45)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui gimini

    Mi-a placut aia cu "respect pentru clasa muncitoare".

    Cred ca ar trebui sa va adaptati un pic la realitatile cotidiene. Clasa muncitoare in 2018 nu mai este aia care dadea cu tarnacopul, lopata sau coasa la 1900, nici aia care ridica blocuri comuniste si fabrici falimentare in 1980. Au trecut vremurile alea. Astazi daca vrei sa fii parte din clasa muncitoare trebuie sa stii sa lucrezi cu linii de productie automatizate, tractoare autonome coordonate prin GPS, imprimante 3d etc. In scolile profesionale din Romania inca se mai preda pe strunguri vechi de 50 de ani. Aia cand termina scoala nu sunt clasa muncitoare, ci clasa analfabeta, pomanagii cu diploma.
  • +1 (1 vot)    
   aveti dreptate (Luni, 10 decembrie 2018, 11:51)

   hanu [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

   aveti dreptate desigur, insa trebuie sa realizati ca de fapt nimeni nu doreste sa faca nimic. In ro e fiecare pentru el, nu exista constiinta apartenentei la un ceva comun, sunt multi salbatici needucati care se vand pe ulei si zahar... suntem sute de ani in spatele vestului si tinuti acolo de niste hahalere. Nu 200 de ani... mult mai putin... si va porni din interior..nu agenturili...:(
 • +3 (3 voturi)    
  ce gluma... (Luni, 10 decembrie 2018, 10:20)

  liviu_ [utilizator]

  ii doare in dos pe pesedei....
  pentru ei e bine, ca pleaca aia care nu-i voteaza pe ei...
  cat despre viitorul romaniei.... pe dracnea il doare in dos daca pun mana ungurii pe ardeal...
 • +4 (6 voturi)    
  Tineri (Luni, 10 decembrie 2018, 10:28)

  florinos [utilizator]

  Am cel putin 10 prieteni care au emigrat de când a venit PSD la putere, unii scârbiți de cum Liviu Dragnea vrea să transforme țara într-o moșie personală și alții care s-au săturat de nepăsarea românului de rând. Toți prietenii sunt în floarea vârstei cu salarii foarte bune lucrând in IT.

  Vor mai pleca și alții pentru ca nu se anunță vremuri mai bune.
 • -3 (11 voturi)    
  MASURI POSIBILE (Luni, 10 decembrie 2018, 10:28)

  jidanul [utilizator]

  1. Educatia, calificarea si recalificarea populatiei din interiorul Romaniei, tineri si persoane peste 45 de ani, in toate domeniile necesare dezvoltarii Romaniei.
  2. Investitii importamte in toate domeniile si crearea de locuri de munca, folosind numai forta apta de lucru romaneasca, respectiv reducerea drastica a somajului.
  3.Cresterea urgenta salariului minim net pe economie la, cel putin, 500 de euro-echivalent in lei si planuri si legi care sa scada nivelul inflatiei si sa creasca puterea de cumparare. Introducerea cotei unice medii de impozitare, 5% pentru salariille/veniturilor mici, 10% pentru salariile/veniturile medii si 15% pentru salariile/veniturile marii. Eliminarea salariilor, veniturilor si pensilor "nesimtite" din tot sistemul bugetar si din companiile de stat, inclusiv BNR. Eliminarea pensilor speciale si a cumulului salar pensie in tot sistemul bugetar si redirectionarea acestor fonduri pentru cresterea pensilor sociale, de boala, a alocatilor pentru copii.
  4. Repatrierea a unui numar din ce in ce mai mare dintre romanii placati la lucru in strainatate pentru creste populatia Romaniei, pentru a creste numarul de contribuabili si pentru a creste nivelul de know-how in toate domeniile.
  5. Programe pentru cresterea natalitatii prin renuntarea la avorturi, cresterea numarului de adoptii pentru persoanele/familile care locuiesc si lucreaza in Romania si reducerea drastica a copiilor abandonati de parinti.
  6. Absobtia fondurilor europene in toate domenile sociale, financiare si economice ale Romaniei.
  7. Reducerea drastica a coruptiei si evaziunii fiscale.
  8. Programe de recapacitare financiara a romanilor aflati in incapacitate de plata (nu rai-platnici) in urma crizei economice si a abuzurilor extrem de grave ale institutilor financiare de creditare-depozitare (banci, c.a.r.-uri si i.f.n.-uri) si reducerea executarilor silite, in mare parte, abuzive.
  9. Planuri de descurajare a plecarilor romanilor la lucru in strainatate.
  Si alte masuri
  • +1 (1 vot)    
   In mod sigur (Luni, 10 decembrie 2018, 14:23)

   Observatory [utilizator] i-a raspuns lui jidanul

   planul tău face parte din directivele prețioase ale Congresului Partidukui Comunist a lui Nicu Cizmarul cu 4 clase , zis Balbaitul sau Impuscatu...
 • 0 (2 voturi)    
  Masuri reale de stimulare a natalitatii (Luni, 10 decembrie 2018, 10:57)

  mmagic [utilizator]

  D luam logic decizia de a avea copiii tine cel mai mult de mama, ea decide daca e de acord sa isi sacrifice, timpul, cariera, sanatatea, chinul pentru un copil, barbatul conteaza mai putin in ecuatie.

  Daca vrem populatie ori fortam femeia, ori facem natalitatea un lucru de dorit si relativ usor pentru femeie si ne asiguram ca acei oameni nu pleaca si nu se muta in alta tara.

  La nastere in afara de optional/cezariana un spital curat si personal calificat pentru nastere nu prea e mare lucru de facut, deci vrem investitii in maternitatile in spitalelor si ajutor financiar femeilor chiar daca nasc la privat sa fie subventionate nasterile macar partial.
  La partea cu usorul inseamna sa ii asiguram ca stat femeii toate conditiile dupa ce ajunge acasa, lipsa grijilor financiare pana creste copilul,
  1. deci o alocatie pe copil consistenta pe care sa o asiguram pe multi ani de zile, un copil nu se creste numai in 2 ani, dragi alesi. Ajutorul trebuie sa fie consistent pe toata perioada deci si cand e la gradinita, scoala.
  2. daca mama vrea sa lucreze atunci sa faceti gradinite destule cu program prelungit.
  3. daca e prea multa inghesuiala in casa cu multi copii atunci sa ii acordati ajutor ca sa isi ia o casa mai mare
  4. daca hainele sunt prea scumpe, si chiar sunt atunci sa faceti centre, magazine in care fostele mamici sa lase hainele purtate si orice mamica sa poata merge sa ia de acolo hainele.
  5. la fel si cu jucariile daca sunt prea scumpe atunci faceti centre unde mama se poate duce si solicita jucari potrivite pe varsa copiilor, in momentul de fata preturile la jucarii sunt exorbitante.
  6. daca un copil e bolnav atunci faceti medicina copiilor o prioritate
  7. daca un copil are probleme la scoala atunci sa asigurati program afterschool in care invatatoarea sa ajute copii cu probleme la scoala
  8. daca mama nu poate venii seara sa ia copilul de la scoala atunci program prelungit obligatoriu in orice scoala.
  • 0 (0 voturi)    
   Tu vrei copii de bugetari, să-i crească statul :) (Marţi, 11 decembrie 2018, 16:19)

   Harald [utilizator] i-a raspuns lui mmagic

   ...
 • +2 (4 voturi)    
  19,5 milioane?? (Luni, 10 decembrie 2018, 11:18)

  demaGOGU [utilizator]

  ...no shit, nu sunt mai mult de 15 mil in tara si se pleaca la o rata de 200,000/an!

  Ghetau e trimis sa impacheteze o realitate urat mirositoare.
  • +3 (5 voturi)    
   e bazat pe recensamant.. (Luni, 10 decembrie 2018, 12:07)

   hanu [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   pentru ca situatia reala e cu totul alta... eu nu stiu pe nimeni sa fi declarat ca a plecat din tara... in consecinta figureaza in RSR desi au plecat toata familia de ani de zile... :)
   pana in 15 milioane da, mai apropiat de realitate.
 • 0 (6 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Luni, 10 decembrie 2018, 11:36)

  [anonim]

 • +6 (8 voturi)    
  19,5 milione?? corectie... (Luni, 10 decembrie 2018, 12:02)

  hanu [utilizator]

  Stiu ca cifrele din articol se bazeaza pe statistici oficiale INS (corect dpdv stiintific) insa total eronat in fapt. Foarte multi romani figureaza ca fiind in tara, cu buletin etc insa de fapt sunt plecati de ani de zile cu catel si purcel. Prin foarte multi inteleg MAJORITATEA. Dintre cunostintele mele zero din ei figureaza cu domiciliul in strainatate (la recensamant). Va spun si de ce. Statul roman este atat de imprevizibil incat toti prefera sa nu isi puna mintea cu el si atunci nu declara nimic ce ar putea sa bata la ochi. Ca nu se stie cant te mai pun comunistii astia sa dai cu subsemnatu la plecarea din tzara. Asta e relatia romanilor cu statul, si pe buna dreptate, pentru ca nu se poate avea incredere in stat. Cu regret o spun, in loc sa te ajute, tot ce vrea e sa te jecmaneasca fara sa iti ofere nimic in schimb (sanatate? infrastructura?).
  Trist centenar...fuga din tara continua...
 • 0 (2 voturi)    
  Depopularea (Luni, 10 decembrie 2018, 12:05)

  Fitter [utilizator]

  se produce peste tot in lumea civilizata. Ati citit ce se intampla in Japonia, zeci de mii de locuinte goale... "Badantele' vor fi la mare cautare!
 • -2 (2 voturi)    
  [Oamenii]Cea mai mare avutie a unui popor (Luni, 10 decembrie 2018, 12:51)

  mmagic [utilizator]

  Degeaba o tara are bani, averi, terenuri, constructii, daca nu mai are oameni, iar statisticile domnului Prof. Vasile Ghețău sunt de departe optimiste situatia reala este mult mai rea.

  Din punctul asta de vedere, Europa Italia, Spania, Germania, Anglia, Franta, Sudeia, ne-a vandalizat complet, ne-a saracit de oameni.
  Noi romanii trebuie sa punem stop acestui furt demografic ca sa ne salvam tara de la colaps total. Europa nu prea e dornica sa ne ajuta, ce conteaza este ca Germania si Franta sa o duca bine, noi astia din est suntem ultima lor grija.

  E responsabilitatea noastra a tuturor iar cei care ne conduc sunt marii iresponsabili si tradatori ca nu fac nimic sa opreasca jaful de oameni.
  • +4 (4 voturi)    
   hombre, nu ne-a rapit nimeni... (Luni, 10 decembrie 2018, 13:16)

   hanu [utilizator] i-a raspuns lui mmagic

   toti am plecat de bunavoie...nu ne-a luat nimeni cu japca in franta italia...si din moment ce nu ne-am intors, e clar ca ne e mai bine acolo, nu?... cand o sa invatam sa nu mai dam vina pe altii?...
  • +1 (5 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Luni, 10 decembrie 2018, 13:18)

   [anonim] i-a raspuns lui mmagic

 • +4 (4 voturi)    
  Realitatea este mult mai dura (Luni, 10 decembrie 2018, 12:52)

  Aspus [utilizator]

  cifrele arata mult mai jalnic decat cele prezentate si zone3 intregi sunt golite de populatie activa. Dacala inceputuri romanii plecau pentru bani, sa-si faca o casa, o masina etc acum pleaca deoarece nu mai vede in Romania o tara capabila sa-i ofere un viitor, pleaca din cauza lipsei de viziune a politicenilor, a lipsei de respect ce se afla din plin in societatea noastra.
  Cifrele din articol cred ca sunt rotujite sa dea bine, ele sunt mult mai nasoale si un recesamant pe bune (nu facut pentru companii care vor sa stie ce populatie este in zona sau fonduri europene, banci de la care se imprumut politicenii ca sa dea aia bani mai multi per cap de locuitor) ar scoate niste cifre infioaratoare.
 • 0 (0 voturi)    
  Explicatia este globalizarea (Luni, 10 decembrie 2018, 13:41)

  Koczka [utilizator]

  Contrar celor afirmate de dl. profesor relativ la componenta economica identificata drept cauza a denatalitatii, adevarul gol golut este ca globalizarea e cauza: 1. Modificari majore la nivelul vietii individuale ( calitatea hranei, a resurselor naturale exploatate irational, a informatiilor si nivelului de educatie , elemente ce au produs mutatii la nivel comportamental , etc )
  2. La nivel social prin mutatii inregistrate la nivelul relatiilor interumane, fenomene de migratie in masa , izolarea individului de societate prin inducerea unei realitati virtuale asociale, inducerea unu icomportament consumatorist exacerbat, manipularea unor mase largi de populatii, etc

  Pe de alta parte nu vad o necesitate imperioasa ca Statul sa intervena fortat in vederea cresterii natalitatii pentru ca viitorul omenirii nu presupune o crestere numerica neaparata , aceasta putand fi un factor destabilizator intr-o viziune mai entropica. Reglarea numarului de noi nascuti nu trebuie controlata de stat, ci trebuie sa se faca rational si natural.

  Ceea ce este ingrijorator este faptul ca populatiile sarace care dispun si de resurse naturale mai reduse se inmultesc ( mult mai repede ) decat cele care dispun de resurse mai bogate, ceea ce este de natura sa creeze in viitor conflicte majore.
  • +2 (2 voturi)    
   În România (Luni, 10 decembrie 2018, 14:35)

   Costin33 [utilizator] i-a raspuns lui Koczka

   nici săracii nu se mai înmulțesc peste măsură.
   Sărăcia le-a băgat frica în oase...
 • +1 (1 vot)    
  sfarsit de an in sarbatoare pentru PSD (Luni, 10 decembrie 2018, 21:48)

  revo [utilizator]

  asa, asa, dupa OUG pana la Craciun si fonduri de 10 mld., pune-le si tu vestile bune pe masa: declinul demografic continua, nu se mai nasc copii, cei tineri si apti au plecat si pleaca in continuare, ramane doar bazinul electoral al PSD: profitorii, asistatii, pensionarii care asteapta cuminti sa le creasca pensiile peste 2 ani!
  PSD for ever in fruntea bucatelor!


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by