Articol actualizat

DOCUMENT Principalele 11 modificări din Ordonanța de Urgență anunțată de Teodorovici: de la "taxa pe lăcomie", plafonarea prețului la gaze și Pilonul II de pensii, la jocuri de noroc și orele suplimentare ale bugetarilor

de Florin Barbuta     HotNews.ro
Marţi, 18 decembrie 2018, 20:11 Economie | Finanţe & Bănci


Eugen Teodorovici
Foto: AGERPRES
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de Urgență care introduce mai multe măsuri ce urmează a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunțate de Eugen Teodorovici într-o declarație publică.

Consultă aici textul integral al documentului

1. Pilonul II de pensii

O persoană, participantă la un fond de pensii (administrat privat probabil n.r.), se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.

În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.

După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora.

Comisionul de administrare se constituie prin:
 • deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Națională de Pensii Publice;
 • deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei."

2. Taxa pe lăcomie

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze, să declare și să plătească taxa pe lăcomie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe lăcomie.

Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul acestei instituții.

Cotele taxei pe lăcomie se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;
b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0, 51 - 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%;
c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 - 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,6%;
d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 - 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,9%.
(4) Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe lăcomie de 0,9 % se majorează progresiv cu câte 0,3 puncte procentuale la fiecare depășire cu câte 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a pragului de referință majorat cu 2 puncte procentuale.


3. Vestitul Fond pentru Dezoltare și Investiții va da împrumuturi pentru UAT-uri

Se înființează Fondul de Dezvoltare si Investitii, gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, printr-un cont de disponibil. Acesta va avea anual anumite plafoane și nu va fi alimentat cu 10 miliarde de lei, așa cum se anunța inițial. Sumele aflate in contul fondului au destinatie speciala si nu pot fi executate silit.

Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă-canalizare, rețea electrică etc.

Sursa de finanțare a Fondului o reprezinta imprumuturile în lei, acordate din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Valoarea totala a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză este in limita sumei de 10 miliarde euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Împrumuturile se acorda la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză prin hotărâre de Guvern emisa anual în limita plafoanelor aprobate, pe o perioada de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an. Sumele ramase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Naționala de Strategie şi Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.

4. Pensii

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și începând cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și este de 1.265 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei.


5. Bugetarii nu vor fi plătiți pentru orele suplimentare

Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019 - 2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

Excepție face personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

6. Taxarea la jocuri de noroc

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă anuală de 5% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent.

Aceștia calculează, declară şi plătesc taxa la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii februarie a anului fiscal următor celui în care s-a încasat taxa de participare.

Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă lunară de 5% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. În această situație taxa anuală nu se va mai datora în anul următor celui de înființare.


7. Prețul de vânzare a gazelor

În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestoora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economicare desfășoară atât activități de extracție cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili.

În aceastâ perioada, producatorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici, din productia curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.

Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul României, la preturi mai mari de 68 lei/MWh. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE.

Pretul de achizitie plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.


8. Restituirea taxei de poluare pentru autovehicule

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.”

Sumele rămase de restituit, reprezentând timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.


9. Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.


10. Acciza la țigări

În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019 acciza specifică pentru țigarete este de 372,73 lei/1.000 țigarete.

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie.


11. Fără rapoarte pe hârtie pentru entitățile publice, din august 2019

Până la data de 31 iulie 2019, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.

Începând cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

25441 vizualizari

 • +13 (19 voturi)    
  Regula comunistilor (Marţi, 18 decembrie 2018, 22:22)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  Dau cu o mana si iau cu trei. Felicitari bugetarilor pentru votul acordat PSD. Sa tot lucrati ore suplimentare sa va paltiti creditele si alte datorii. Pacat ca nu veti fi si platiti pentru ele. Dar macar aveti sporuri si mariri de salarii. Ce spuneti? V-au scazut salariile? Pai stiti cum spune Volguta: nu luna asta, dar verificati luna viitoare.

  Si asa cum spune un banc clasic:

  Doi prieteni urmeaza sa iasa la bere. Primul il asteapta pe al doiela cand primeste dintr-o data un SMS: "Intarzii 15 minute... daca nu ajung pana atunci, mai citeste SMS-ul o data".

  Asa si aici. Nu vedeti maririle? Mai uitati-va peste o luna. Nici atunci nu vedeti? Mai uitati-va iar peste o luna. Si tot asa. voi chiar credeati ca o sa fiti privilegiati? De unde? Pai de unde sa mai aiba bani de mariri pentru ei si pensii speciale daca va dau voua... buahahahaha !!!
  • +14 (16 voturi)    
   CARE ORE SUPLIMENTARE (Miercuri, 19 decembrie 2018, 7:54)

   Brutus2 [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   Spui tu ca fac bugetarii? ca luni incep la 12, e dupa we doar, marti deja se pregatesc sa inceapa we... serios, cu scuzele de rigoare adresate celor care mai si muncesc, in general bugetarii stau degeaba! (cred ca e si greu sa te motivezi sa te duci la munca asa, ca sa stai, dar avem ceva experti)
   Va spun o povestioara la aceasta categorie... ca sa iei o auto prin rabla faci un dosar la mediu (AFM). Printre altele se cere atasat un certificat emis tot de AFM. Cica sunt departamente separate, si de aia daca un coleg nu emite, altu' nu poate sa se uite in sistem.... NOAPTEA MINTII! si te refuza din start... sa muncesc eu pentru altcineva? (explicatie functionar)
   Hai Romania Dodoloata Neamuleeeeeeee
  • +3 (5 voturi)    
   ! (Miercuri, 19 decembrie 2018, 13:55)

   catalin_mattei [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   pai oricum bugetarii care au fost acum scosi de la plata orelor suplimentare erau cei ce faceau ore suplimentare jucand jocuri pe pc..
   • +2 (2 voturi)    
    minti (Joi, 20 decembrie 2018, 0:24)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui catalin_mattei

    Nu se mai joaca pe pc, ard gazul pe telefon :D
 • +9 (15 voturi)    
  voturi in 2019 si promisiuni pentru 20 22 (Marţi, 18 decembrie 2018, 23:20)

  NicolaeA [utilizator]

  1. Pensionarii decedati intre 1.01.2019 si 31.08.2019 vor primi banii prin oficiul Sfantul Petru (oricum nu mai pot vota decat in Teleorman !);
  2. Pentru a suplini fuga investitorilor straini si lipsa investitiilor romanesti se va lansa de catre guvernul Dancila un nou plan cincinal (pe care secuii, chiar daca vor muncii 7 ani tot o sa-l realizaze in 4 ani si jumatate);
  3. Se vor reinfinta CAP-urile (presedinti vor fi, evident, cei care deja au vandut pamantul capatat conform legilor cu restituirea de dupa lovilutie si au depus banii la fondul de investitii de la carciuma din sat);
  4. Se va reinfinta Comitetul de Stat al Planificarii (Vacaroiu va fi recuperat de pe unde o mai fi acum);
  etc.
  P.S. Eu deja mi-am pus sacosa la rand la alimentara din colt. Despre congresele Partidului nu pot sa scriu acum ca nu mai am loc iar mai tarziu nu o sa mai am voie !
 • +6 (12 voturi)    
  greva fiscala (Marţi, 18 decembrie 2018, 23:57)

  rov [utilizator]

  in ianuarie toti privatii sa si dea demisia pentru o luna...
  • -4 (14 voturi)    
   Pacat (Miercuri, 19 decembrie 2018, 7:56)

   Brutus2 [utilizator] i-a raspuns lui rov

   Ca bancile nu fac greva o luna de la incasarea ratelor....
 • +9 (15 voturi)    
  Cred ca sunteti tampiti! (Miercuri, 19 decembrie 2018, 0:40)

  kthor7 [utilizator]

  Cum puteti da legi discriminatorii intr-o tara europeana? Orele suplimentare se platesc similar ptr toti. Asa ceva. Totul ptr imputitul vostru !
  • +6 (12 voturi)    
   Acum ai realizat ? (Miercuri, 19 decembrie 2018, 2:42)

   Observatory [utilizator] i-a raspuns lui kthor7

   Ei s-au născut stupizi ( prosti),mincinoși și in special Hoți !
 • +9 (15 voturi)    
  Pai dc nu iesim (Miercuri, 19 decembrie 2018, 7:07)

  Javrelor [utilizator]

  In strada ca francezii????? Va convine mereu sa stati in case si astia sa si bata joc de copiii si familiile noastre??? Ce ROMANIE IMPUTITA:(((...FRATI ROMANI TREBUIE SA IESIM IN STRADA, DACA NOI NU IESIM SA NE FACEM DREPTATE VOI CREDETI CA O SA VINA FRANCEZII SANE REZOLVE TREBURILE CARE NE MANANCA DE VII CHIAR PE FATA. HOTIIIILOR CE SUNTETI CU TOTII DIN TOT PARLAMENTUL ROMANESC
 • +6 (8 voturi)    
  Japca pesedista (Miercuri, 19 decembrie 2018, 9:07)

  e-Miron [utilizator]

  Ce nu prea a înțeles nimeni e că pesedeul dă bugetarilor cu o mână și ia cu cealaltă.
  Pentru că au promis că cresc salariile, le vor crește. Dar numai pe cele de bază. Sporurile, chiar dacă sunt procent din salariul de bază, le vor bloca la suma din decembrie 2018.
  Pentru că au promis indemnizație de hrană și tichete de vacanță, le vor da.
  Dar pentru că nu au promis și că nu le vor lua înapoi, le vor lua înapoi.
  Adică vor reține și impozit pe venit și contribuții sociale și din unele și din altele. Cam 45%.
  Așa că indemnizația de hrană o să fie de 7-8 lei pe zi, cam cât pentru un pacient din spital. Cred că pentru obișnuire, să nu mai fie șocul așa mare la internare.
  Șocul o să fie însă în luna în care vor primi tichetele de vacanță. Vor primi tichete de 1450 lei și vor lua salariul mai mic cu 650 lei, în contul impozitului și contribuțiilor pe tichete. Sper să fie în luna anterioară unor alegeri.

  E cam ca atunci când le-au mărit salariile cu 25%. Pentru că au promis. Dar pentru că nu au promis și că nu măresc contribuțiile, le-au mărit. Și uite așa creșterea de 25% măcar nu a fost diminuare. De data asta acordarea tichetelor de vacanță vine la pachet cu o diminuare serioasă a salariului. Can't wait.
  • +6 (6 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 19 decembrie 2018, 10:01)

   [anonim] i-a raspuns lui e-Miron

  • +8 (8 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 19 decembrie 2018, 10:11)

   [anonim] i-a raspuns lui e-Miron

 • -3 (3 voturi)    
  Interesant - dar de ce doar ROBOR? (Miercuri, 19 decembrie 2018, 14:11)

  Aligatoru [utilizator]

  Taxa 'pe lacomie' pare interesanta, dar adreseaza doar un singur aspect (o marja mai mare a bancii peste ROBOR) si nu si celelalt aspect (dobanzi mici la depozite aflate mult sub ROBID)

  Daca tot se doreste asa ceva ambele aspecte trebuie taxate, si mai mult, ar trebui taxata intregul cost al unui credit sau lipsa unor dobanzi corecte la depozite.

  Altfel, manevre gen scadem dobanda la un credit dar majoram 'taxele de administrare' vor anula taxa in chestiune
 • +1 (1 vot)    
  la prezentarea ministrului de finante a fost (Miercuri, 19 decembrie 2018, 20:13)

  ty [utilizator]

  prezenta si . . . nestemata?
 • +4 (4 voturi)    
  Cine are interesul? (Joi, 20 decembrie 2018, 7:20)

  valll [utilizator]

  Nu stiu ce va iesi, dar pare tot mai clar ca...intentia lor, sau a celor vare stau in spatele lor este sa bulverseze Romania.
  Poate ca ei sunt niste simpli hoti care vor sa scape de judecata si sa mai fure inca, dar cine are interesul sa provoace dezordine in aceasta tara?
  • 0 (0 voturi)    
   Interesul direct și presant este (Joi, 20 decembrie 2018, 14:30)

   Rescator [utilizator] i-a raspuns lui valll

   manifestat de două puteri străine și veșnic *prietene* care au spioni și indrumători pe langă
   Liv Jong Unu ,Guvern și Parlament.Așa ca un
   simplu exemplu,Discursul Dictatorului a fost scris
   de consilierii lui din Mossad,trimiși in misiune de
   Bibi,iar cel al Docilei de oamenii Kremlinului Valcov
   și Orlando.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by