Deși activitatea economică mondială s-a menținut rezistentă la șocuri, evoluțiile au devenit mai neuniforme și încep să apară indicii ale unei încetiniri, se arată în Buletinul economic al Băncii Centrale Europene, publicat joi la Frankfurt. Schimburile comerciale internaționale cunosc o relativă încetinire, iar incertitudinile referitoare la viitorul relațiilor comerciale s-au intensificat. Privind în perspectivă, activitatea economică globală ar putea decelera în anul 2019 și ulterior să se mențină constantă, mai arată documentul.

Noul sediu al BCEFoto: BCE

În trimestrul III 2018, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,2% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,4% în cele două trimestre anterioare. Cele mai recente date și rezultate ale sondajelor au fost sub așteptări, reflectând diminuarea contribuției cererii externe și o serie de factori specifici unor țări și sectoare. Deși este probabilă o corecție a unora dintre acești factori, această evoluție poate sugera o relativă încetinire a ritmului de creștere în perioada următoare.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2018. Proiecțiile anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,9% în anul 2018, 1,7% în 2019, 1,7% în 2020 și 1,5% în 2021.

Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna septembrie 2018, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ușor descendent pentru anii 2018 și 2019. Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro poate fi încă evaluată ca fiind, în linii mari, echilibrată. Cu toate acestea, balanța riscurilor se înclină în sens descendent, ca urmare a persistenței incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului, a vulnerabilităților pe piețele emergente și a volatilității piețelor financiare.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare. Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate și anticipează în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până în vara anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca achizițiile nete efectuate în cadrul programului de achiziționare de active să înceteze în luna decembrie 2018. Totodată, Consiliul guvernatorilor a amplificat semnalele privind orientarea viitoare a reinvestirilor. Astfel, Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care Consiliul guvernatorilor va începe să majoreze ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În ședința din data de 13 decembrie 2018 dedicată politicii monetare, Consiliul guvernatorilor a decis încetarea în luna decembrie 2018 a achizițiilor nete efectuate în cadrul programului de achiziționare de active, precum și menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale și amplificarea semnalelor privind orientarea viitoare a reinvestirilor. Deși datele noi au fost sub așteptări, reflectând cererea externă mai modestă, dar și o serie de factori specifici unor țări și sectoare, dinamica susținută a cererii interne continuă să sprijine expansiunea zonei euro și intensificarea graduală a presiunilor inflaționiste. Aceasta coroborează încrederea Consiliului guvernatorilor atât în menținerea convergenței susținute a inflației către obiectiv, cât și în persistența acesteia chiar și după încetarea achizițiilor nete de active. Pe de altă parte, incertitudinile legate de factori geopolitici, amenințarea protecționismului, vulnerabilitățile pe piețele emergente și volatilitatea piețelor financiare rămân pronunțate.