La o săptămână după ce în Monitorul Oficial a apărut o Decizie privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil care stabilea acest prag la nici 800 de lei lunar/adult, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis luni o serie de precizări. ”Această valoare minimă reprezintă suma de bani care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor, deoarece este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine și familia sa”, se arată în comunicatul ANPC.

Marius_Parvu, presedinte ANPCFoto: ANPC

Redăm mai jos comunicatul transmis luni de ANPC:

”Pornind de la scopul legii insolvenței persoanelor fizice, și anume acela de a se institui o procedură pentru asigurarea redresării situației financiare a debitorului, persoană fizică de bună-credință, prin acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii, au fost elaborate Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

Trebuie precizat de la început că, pentru a se redresa financiar și a se descărca de datorii, debitorul aflat în procedura de insolvență nu poate beneficia de venitul propriu în integralitatea sa.

S-a urmărit însă atingerea scopului social al legii, respectiv protejarea consumatorului pornind de la realitățile prezente, și anume că, în majoritatea cazurilor, că urmare a executărilor silite, debitorul are la dispoziție sume mai mici decât cele prevăzute prin criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trăi rezonabil.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că termenul de „trai rezonabil”, cuprins în „Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trăi rezonabil”, se referă strict la aplicarea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice, acesta nefiind echivalent din toate punctele de vedere cu termenul de „trai decent”, deoarece se aplică unor persoane ale căror venituri sunt diminuate în urmă executărilor silite și care, în cele mai multe dintre cazuri, au ajuns în situația de insolvență în urmă obținerii unor împrumuturi cu un grad de risc ridicat față de posibilitățile financiare inițiale de care dispuneau înaintea contractării acestora.

Valoarea coșului minim lunar de consum, stabilită de Comisia de insolvență la nivel central pe bază studiului realizat de către reprezentanți ai Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române „Costin C. Kiritescu”, Comisiei Naționale de Prognoză, Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieții al Academiei Române, Institutului Național de Statistică, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, reprezintă un minim garantat pentru cheltuielile necesare asigurării existenței, un prag sub care nu se poate coborî.

Articolele 8, 9, 10, 11, 12, 13 din Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trăi rezonabil prevăd, în mod explicit, faptul că la valoarea coșului minim lunar de consum se pot adăuga, în funcție de situație și de specificul acesteia, și alte sume pentru:nevoile locative și plata utilităților; necesitățile de transport; plata cheltuielilor profesionale absolut necesare exercitării ocupației; susținerea cursurilor de învățământ obligatoriu pentru debitor sau pentru persoanele cărora acesta le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținerea în mod curent; asigurarea unor tratamente medicale ca urmare a condițiilor de viață și angajamentelor asumate; îndeplinirea obligațiilor legale sau convenționale de întreținere, s.a.m.d.”