​Principala problemă în sectorul construcțiilor o reprezintă lipsa totală de forță de muncă calificată, situație imposibil de soluționat în condițiile în care forța de muncă a părăsit demult granițele țării, este concluzia Adunării Naționale a Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier (CTDȘ), care a avut loc sâmbătă.

Adunarea Nationala a Colegiului Tehnic al Dirigintilor de santierFoto: CTDS

O altă problemă semnalată este politizarea totală de Inspectoratului de Stat în Construcții, potrivit unui comunicat de presă.

“Începând de la inspectoratul general și până la inspectoratele județene toți șefii, dar absolut toți șefii sunt numiți politic, mulți dintre ei fără competențe managariale sau profesionale în acest sens. De aici apare clientela și presiunile politice în timp ce problemele reale rămân în urmă, calitatea construcțiilor căpătând un caracter formal. Este necesară depolitizarea acestei instituții care la acest moment nu a devenit decât un colector de bani la bugetul statului, dar nu acesta este rolul stabilit prin lege", a declarat Cezar Petre președintele asociației Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier.

Potrivit acestuia, principala activitate a inspectoratelor nu este calitatea construcțiilor, ci eliberarea de adeverințe cum că s-au încasat banii.

O altă problemă, spune Asociația, o reprezintă subfinanțarea în mod voit, prin ordin de ministru, a activității de urmărire a calității lucrărilor publice.

“Sunt servicii bugetate cu câteva milioane de lei datorită unor limitări stabilite prin ordin de ministru, practic imposibil să îți acoperi cheltuielile cu deplasarea, ce să mai discutăm de salarii. Ce înseamnă acest lucru? Că în fapt autoritățile publice forțează o dependență a diriginților de executant, adică nu mai discutăm de o verificarea reală, ci formală", a arătat Andrei Ignat, vice-președintele asociației.

El susține că la aceste tarife nu este acoperit nici salariul minim pe economie.

"De asemenea caracterul formal a înlocuit partea tehnică căci în loc să ne asigurăm de lucrări de bună calitate s-au introdus proceduri birocratice în care foile sunt mai importante decât ce se întâmplă pe șantier”, spune Ignat.

La rândul său, Ionuț Sandu unul din diriginții de șantier prezenți la eveniment, a afirmat că probleme deosebite vin și de la beneficiari care de dragul unor costuri scăzute și a scurtării timpilor de execuție exercită presiuni pentru acceptarea unor lucrări necorespunzătoare.

"Astfel de multe ori diriginții de șantier responsabili sunt îndepărtați de la lucrări și înlocuiți și așa-zise fabrici de ștampile, adică specialiști care nu își asumă lucrările, ci doar întocmirea unor formulare. Ori tocmai investitorul ar trebui să fie cel care cere lucrări de calitate și suntem într-o situație absurdă în care noi îi reprezentăm, dar el nu dorește decât o reprezentare formală și acceptă lucrări prost executate”, a declarat Sandu.

Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier este o asociație profesională a diriginților de șantier cu peste 1300 de membri. Diriginții de șantier sunt responsabili în mod direct de asigurarea unor lucrări de construcții de calitate.