Companiile ar putea obine codul de TVA în aceeași zi în care depun documentația, după ce Ordinul care permite acest lucru a fost publicat în Monitorul oficial. Potrivit documentului, e nevoie de o declarație pe propria răspundere transmisă electronic, al cărui format a fost și el stabilit. ”Apreciem pozitive efectele acestui act normativ, reducându-se perioada birocratică de obținere a unei înregistrări în scopuri de TVA”, explică Adrian Bența, consultant fiscal.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Declarația se semnează olograf, este scanată și arhivată în fișier de tip zip, anexă la formularul pdf inteligent comunicat către ANAF.

Astfel, declarația de mențiuni formular 010 se va depune împreună cu dovada transmiterii declarației pe propria răspundere, iar în aceeași zi va fi emisă decizia de înregistrare în scopuri de TVA.

Foarte important: în termen de 15 zile vor fi efectuate analize de risc asupra documentelor depuse, iar dacă declarațiile nu sunt corecte sau nu reflectă realitatea, se va trece la o inspecție efectuată de direcția Antifraudă.

Formatul declarației pe propria răspundere conține declarații și informații similare cu cele deja existente și în perioada anterioară, când se stabilea riscul fiscal, dintre care amintim:

• Persoana fizică ce reprezintă societatea în calitate de administrator, asociat sau acționar, să nu fi fost participant la alte societăți aflate în insolvență, cu datorii fiscale restante mai mari de 50.000 lei.

• Persoana fizică solicitantă, reprezentantă a societății, să nu aibă înscrise în cazierul fiscal, infracțiuni de natură fiscală.

Declarația trebuie dată de administratori sau de către asociați ce dețin mai mult de 25% din capitalul social.

Apreciem pozitive efectele acestui act normativ, ce reduce perioada birocratică de obținere a unei înregistrări în scopuri de TVA.