Ministerul Finanțelor va​ încheia contracte cu băncile pentru a derula emisiuni de titluri de stat pentru populație, iar comisionul va fi de 0,1% pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie, aplicat la valoarea de închidere a fiecărei emisiuni, se arată într-un proiect publicat pe site-ul instituției. De asemenea, va mai plăti 0,1% pentru plățile serviciului datoriei aferent acestor titluri, inclusiv pentru operațiunile de răscumpărare anticipată, aplicat la valoarea operaţiunilor efectuate către deţinătorii de titluri de stat.

Emisiune Tezaur - pagina de Facebook a MFPFoto: MFP

Vezi proiectul aici

Astfel, emisiunile din cadrul programului Tezaur ar urma să aibă trei canale de distribuție, respectiv unităţile operative ale Trezoreriei Statului, subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiile de credit.

Ce spune proiectul:

  • Formatul standard al contractului de derulare a emisiunilor va fi aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice şi va include prevederi ce vor detalia raporturile contractuale dintre Ministerul Finanţelor Publice și instituțiile de credit;
  • Pentru serviciile prestate de către instituțiile de credit, Ministerul Finanţelor Publice va plăti un comision, la același nivel cu cel plătit pentru serviciile prestate de Compania Națională “Poșta Română”, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Ministerul Finanțelor Publice va plăti un comision în procent de 0,1% pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie, aplicat la valoarea de închidere a fiecărei emisiuni, şi de 0,1% pentru plățile serviciului datoriei aferent acestor titluri, inclusiv pentru operațiunile de răscumpărare anticipată, aplicat la valoarea operaţiunilor efectuate către deţinătorii de titluri de stat. Pentru operațiunile de transfer a titlurilor de stat între persoane fizice, Ministerul Finanțelor Publice nu va plăti comisioane instituțiilor de credit.
  • Instituțiile de credit au obligația ca pe perioada subscrierii unei emisiuni să vireze sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat în contul Ministerului Finanţelor Publice în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii, urmând ca eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea fiecărei instituții de credit adresată Ministerului Finanţelor Publice.
  • Obligaţiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăţilor de dobândă, a valorii nominale și a bonusului de dobândă, după caz, în contul institutiilor de credit.
  • În vederea rambursării sumelor subscrise de către investitori cu încălcarea prevederilor stabilite prin prospectul de emisiune, spre exemplu, subscrierea peste plafonul maxim stabilit prin prospectul de emisiune şi înregistrate ca titluri de stat destinate finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice asigură sumele necesare prin contractarea de împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului. Rambursarea sumelor subscrise peste plafonul de emisiune se efectuează utilizând mecanismul de răscumpărare anticipată

Potrivit notei de fundamentare, în cursul anului 2018, au fost lansate trei emisiuni de titluri de stat pentru populație, cu maturități de 2, 3 și 5 ani, cu o valoare cumulată de 2,07 mld. lei. În anul 2019, Ministerul Finanţelor Publice va continua emisiunile de titluri pentru populație cu o frecvență regulată, cel puțin de două ori pe trimestru. În perioada 04 – 22 februarie 2019 Ministerul Finanţelor Publice derulează trei emisiuni de titluri de stat pentru populaţie cu maturităţi de 2, 3 şi 5 ani şi cu dobânzi anuale de 4%, 4,5% şi 5%.