Un nou proiect al Ministerului Finanțelor Publice (MFP) prevedere revizuirea Hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), publicat în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, în data 28 decembrie 2018. Conform anexei noului document, în Fond vor fi incluse acțiunile a 28 de companii. Finanțele estimează că vor pierde 4,7 miliarde lei venituri la buget, din dividende, anul acesta, dacă va fi creată noua entitate, la care se mai adaugă 600.000 lei, cheltuieli pentru înființare.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Vezi proiectul aici

"Prin înființarea FSDI se are în vedere crearea unui vehicul public de investiții financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie și proiecte rentabile", se arată într-un comunicat al instituției

.

Principalele completări aduse prin proiectul revizuit de Hotărâre de Guvern se referă la capitalul social inițial al FSDI și contribuția în natură, publicarea listei operatorilor economici ale căror pachete de acțiuni vor constitui aport în natură la capitalul social inițial al FSDI, guvernanța corporatistă.

 • Capitalul social inițial al FSDI, este stabilit la valoarea de 19,111 miliarde lei și este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10,1 miliarde lei, deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la hotărâre, stabilită la valoarea nominală a acestor acțiuni.
 • Capitalul social inițial al FSDI se împarte într-un număr de 1.470.142.333 actiuni nominative cu valoare nominală de 13 lei per acțiune, stabilită având ca referintă media valorilor nominale a actiunilor aduse aport în natură la capitalul social inițial al FSDI.
 • Resursele financiare necesare acoperirii varsamintelor în numerar, în sumă de 9 miliarde lei se vor asigura de către Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare în lei si/sau valută disponibile în soldul contului trezoreriei statului, astfel: 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare în lei la momentul constituirii FSDI, şi diferenţa de capital social va fi varsată în termen de cel mult 12 luni de la data înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută.

Lista companiilor

1 ENGIE ROMANIA S.A.

2 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - "ELECTRICA" S.A.

3 DELGAZ GRID S.A.

4 E.ON ENERGIE ROMANIA SA

5 CHIMCOMPLEX SA

6 OMV PETROM SA

7 Telekom Romania Communications S.A.

8 CN "LOTERIA ROMANA" SA

9 IAR SA

10 OIL TERMINAL SA

11 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

12 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA

13 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.

14 COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA

15 SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA

16 COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA

17 CONPET SA

18 SN "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-" SA

19 SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M" S.A.

20 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A.

21 COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA

22 CUPRU MIN SA ABRUD

23 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA

24 ROMAERO

25 COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA

26 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA

27 ANTIBIOTICE SA

28 COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.

Cum va fi condus Fondul și care va fi metoda de alegere a conducerii, conform notei de fundamentare

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de supraveghere și un Directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, în vederea respectării celor mai bune practici din domeniul guvernanței corporatiste și evitării clasificării FSDI în sectorul administrației publice.
 • Adunarea generală a acționarilor desemenează membrii Consiliului de supraveghre în urma unui proces de selecție, având la bază criteriile stabilite prin OUG nr .100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, potrivit acestui act normativ criteriile sunt detaliate prin hotărârea de Guvern.
 • Membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie profesională, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii FSDI şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice prudente şi sănătoase. Componenţa Consiliului de supraveghere trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.
 • Ținand cont de activitatea, obiectivele si scopul FSDI, corborat cu criteriile generale de selecţie, prevăzute in OUG nr. 100/2018 se impun conditii superioare de exigenta ce tin atat de pregatirea profesionala a administratorilor cat si de experienţa pe care aceştia au înregistrat-o in domenii similare sau conexe activitatii desfaurate fondurilor suverane de investitii.
 • Astfel data fiind importanta si complexitatea activitătii FSDIcat si a proiectelor ce urmeaza a fi dezvoltatede catre acesta, raportata si la valoarea capitalului social și a activelor aflate in administrare, prin acest proiectse au în vedere atât criteriile generale prevazute în cadrul OUG nr. 100/2018, cât și OUG nr. 109/2011, cât și criterii suplimentare cum ar fi experienta de minim 5 ani în managementul societaților financiar bancare/nebancare, companii de asigurari, fonduri de investitii sau alte instituţii de administrare a activelor ce activează pe pieţele financiare.
 • Având în vedere faptul că membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună şi la nivel colectiv de experienţa adecvată atribuţiilor de supraveghere pe care urmează să le îndeplinească, este oportun ca, în cadrul Consiliului de supraveghere să activeze persoane cu experienţă în domenii variate de activitate. În acest sens, este oportun ca, în cadrul Consiliului de administraţie al FSDI, să activeze şi persoane cu experienţă în administrarea de societăţi cu capital de stat sau privat şi în alte domenii de activitate compatibile cu domeniile care urmează să facă parte din portofoliul FSDI: energie, telecomunicaţii, transporturi etc
 • De asemenea, participarea în cadrul Consiliului de supraveghere al FSDI a unor cadre universitare cu expertiză de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar ar putea fi un plus pentru nivelul de pregătire al CS al FSDI întrucât s-ar putea îmbina armonios cunoştinţele teoretice ale cadrelor universitare cu experienţa practică dobândită de ceilalţi membri care au activat în posturi de conducere şi/sau administrare a unor companii relevante pentru portofoliul Fondului.
 • Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în vedere complexitatea şi specificul activităţii desfaşurate de FSDI, în vederea asigurării continuităţii managementului.
 • Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către Ministerul Finanțelor Publice, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească optsprezece luni. Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv principal organizarea activităţii FSDI.