​Ordonanța 114/2018 a “omorât zilierii”, ca să folosim o expresie a deputatului PSD, Gheorhe Șimon. Un proiect de ordonanță de ugență al Ministerului Tineretului și Sportului propune includerea domeniilor publicitate, restaurante, interpretare artistică în sfera de activități în care se pot folosi zilieri. De asemenea, documentul mai vorbește despre eliminarea remunerațiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ZilieriFoto: Pixabay

Vezi proiectul aici

Proiectul propune ca prestarea activităţilor în domeniul agriculturii să se poată face pe o durată de 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, având în vedere faptul că în acest domeniu se desfășoară activități specifice sezoniere.

În prezent, evidența zilnică a zilierilor se realizează în format fizic/letric, impunându-se necesitatea utilizării unui sistem de evidență electronic, pentru a nu eluda cadrul legal existent si pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrări si asigurarea protecției zilierilor, precum și pentru scăderea birocrației si simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a zilierilor.

De asemenea, potrivit reglementărilor actuale, zilierul, pe perioada desfășurării activității cu caracter ocazional, este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurări sociale și de sănătate, motiv pentru care, pentru asigurarea protectiei sociale a zilierului, prin proiectul de act normativ se reglementează obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legislației fiscale.

Proiectul de act normativ vizează includerea următoarelor activități/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de activități în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional , respectiv:

 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
 • publicitate - grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
 • restaurante - clasa 5610;
 • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630,
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140

Modificarea propusă are ca scop combaterea lipsei de personal cu care se confruntă angajatorii din domeniile menționate, dar mai ales specificitatea acestor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional si pe un termen relativ scurt, (de ex: activităţile de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, activitățile de publicitate, activităţi de interpretare artistică, precum si activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole), pretându-se așadar cel mai bine la exigențele dispozițiilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

“Menționăm că activităţile de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor se desfășoară numai pentru organizarea evenimentelor respective, în pauzele dintre evenimente neprestându-se activitate, acestea putând avea un caracter imprevizibil. Prin urmare, este necesară o organizare flexibilă a acestor activități, ținând cont de specificitatea lor”, se arată în nota de fundamentare.

În ceea ce privește activitățile de publicitate, ministerul face precizarea că cele mai importante activități pentru care se pretează utilizarea muncii necalificate, cu caracter zilier sunt:

 • distribuirea de mostre de produs, gratuite, în magazine
 • distribuirea de pliante și obiecte promoționale gratuite pe stradă sau în magazine
 • organizarea de standuri în cadrul unor târguri și expoziții
 • organizarea de evenimente: recepție, primire invitați, muncitori pentru montare/ demontare/ manipulare echipamente si decoruri
 • filmări spoturi publicitare: muncitori pentru manipularea obiectelor de recuzită și decor
 • curieri pentru expedierea premiilor din promoții sau a altor obiecte promoționale

În toate situațiile de mai sus munca prestată este necalificată, nenormată, iar durata prestației nu depășește 30 de zile.

Persoanele care își desfășoară activitatea în aceste domenii sunt, în marea lor majoritate, studenți, șomeri sau pensionari, iar proiectele pentru care sunt angajați au o durată strict limitată în timp, se desfășoară pe tot teritoriul național, iar o altă formă de angajare nu se justifică, având în vedere specificul activităților menționate.

“Pe de altă parte și activităţile de alimentaţie (catering) pentru evenimente, activitățile din restaurante (amenajarea sălilor de restaurant, curățenie, spălător vase), baruri precum şi alte activităţi de servire a băuturilor, presupun de asemenea utilizarea forței de muncă necalificate, pentru perioade scurte de timp, când sunt perioade intense de activitate, încadrându-se astfel foarte bine în cerințele Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, menționează sursa citată.

Includerea acestor activități în domeniul de aplicare a Legii nr. 52/2011 va permite promovarea si dezvoltarea serviciilor turistice, domeniu prioritar de importanță strategică pentru economia românească, motiv pentru care, pentru anumite ocupații exclusiv necalificate este mai avantajoasă utilizarea de muncă zilieră, ocazională, în detrimentul încheierii unui contract individual de muncă care presupune o procedură administrativă birocratică, mai anevoioasă pentru angajator.

 • Utilizarea muncii ziliere în aceste domenii va determina creșterea gradului de ocupare în sectorul turismului și asigurarea unor servicii de calitate, corelate cu absorbția forței de muncă sezoniere. Costurile administrative ale încheierii unui contract individual de muncă care presupun plata/eliberarea de adeverințe medicale, caziere judiciare, copii documente necesare încadrării în muncă, transmiterea contractului de muncă în Revisal, etc., sunt de multe ori excesive prin raportare la durata contractului de muncă pe durată determinată”, informează documentul.
 • În contextul deficitului de forță de muncă de pe piața muncii, considerăm că măsurile propuse vor ajuta la creșterea credibilității mediului de afaceri, asigurând totodată desfășurarea activităților specifice necalificate în condiții optime, în timp util și cu un impact social pozitiv pe piața muncii.

De asemenea, se propune modificarea reglementărilor actuale ale Legii nr. 52/2011, în corelare cu dispozițiile propuse pentru modificarea Legii nr. 227/2015, în ceea ce privește reținerea la sursă de către beneficiarul de lucrări a impozitului pe venit datorat și a contribuției de asigurări sociale, precum și posibilitatea zilierilor de a opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Se propune eliminarea remunerațiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Astfel, aceste remunerații sunt incluse în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. De asemenea, se propune introducerea, și în cazul zilierilor a opțiunii de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Ministerul Tineretului și Sportului a tot cerut, în Parlament, în comisiile de specialitate, modificarea Ordonanței 114 pentru a putea folosi zilieri în hotelurile sale și în centrele de agrement. Într-una dintre comsisiile de specialitate, Gheorghe Șimon, deputat PSD, a ajuns la concluzia: "Adică am reușit prin OUG 114 să omorâm și zilierii"

Vezi mai multe aici: