România are nevoie de consolidare fiscală, iar politicile ar trebui să devină mai predictibile, a declarat Jaewoo Lee, cel care a condus echipa Fondului Monetar Internațional, în vederea analizei situației economice. El a vorbit, printre altele, despre legea pensiilor, creșterea economică bazată pe consum, Prima casă, necesitatea de informatizare a Fiscului.

Alejandro Hajdenberg și Jaewoo LeeFoto: Hotnews

10 idei din discursul reprezentantului FMI:

1. Buna guvernanță este fundația pentru dezvoltarea economică stabilă

2. Susținerea investițiilor și creșterii are nevoie de reforme profunde

3. Dacă politicile economice nu îşi vor schimba direcţia, progresele la nivelul convergenţei s-ar putea diminua, astfel că veniturile reale ale pensionarilor şi săracilor vor fi afectate

4. Pentru a crește colectarea, este nevoie de modernizarea IT a Fiscului

5. Structura bugetului poate fi îmbunătățită și trebuie făcut loc investițiilor

6. Politica de creştere economică bazată pe stimularea consumului a provocat dezechilibre macroeconomice, precum creşterea inflaţiei şi a deficitelor fiscal şi de cont curent

7. O schimbare de strategie este necesară pentru a reduce probabilitatea unei contracţii economice care să succeadă creşterii economice.

8. În orice economie, singura creștere a veniturilor vine din productivitate. Dacă salariile continuă să crească peste productivitate, în final cineva va plăti pentru asta

9. Recomandarea este ca programul Prima casă fie gradual oprit pentru stabilitatea sistemului financiar

10. Legea pensiilor duce la împovărarea generației tinere

"Creșterea pe baza consumului a rămas puternică, sporind veniturile populației către cele din Europa avansată. S-au adâncit dezechilibrele macroeconomice: deficitul fiscal și de cont curent s-au adâncit, și presiunea inflaționistă a crescut din nou. Dacă policitile nu își schimbă cursul, progresul pe calea convergenței ar putea suferi un pas înapoi ce ar putea afecta veniturile persoanelor sărace și a pensionarilor. Este nevoie de un mix de politici echilibrate", a afirmat reprezentantul FMI.

El a mai spus că se observă faptul că se observă că investițiile publice și private au fost pe un trend descendent, în ultimii ani.

Potrivit acestuia, pentru a crește veniturile bugetare ANAF ar trebui întărit.

"Pentru a îmbunătăți colectarea, este critică întărirea veniturilor ANAF, incluzând aici modernizarea sistemului IT (al ANAF n.r.). (...) Structura bugetului ar trebui îmbunătățită. Să faceți loc pentru mai multe investiții. Eficiența cheltuielilor trebuie îmbunătățită", a afirmat Lee.

În timp ce veniturile populației au fost ajutate să crească mai rapid spre nivelurile din țările avansate din Uniunea Europeană (UE), creșterea economică alimentată de consum din România a generat dezechilibre macroeconomice.

"Presiunea inflaționistă a reapărut spre sfârșitul anului trecut afectând veniturile reale ale celor săraci, afectând competitivitatea. Deficitul fiscal și de cont curent au crescut. Atât investițiile publice, cât și cele private au înregistrat o tendință descendentă în ultimii ani, slăbind perspectivele de creștere pe termen lung".

Legea pensiilor aflată în dezbatere parlamentară are nevoie de o reevaluare pentru a echilibra nevoile sociale și sustenabilitatea fiscală. Prevederile proiectului actual vor crea cheltuieli de 4% din PIB. Asta va duce la o presiune severă asupra finanțelor publice, va împovăra generația tânără și va afecta alte cheltuieli prioritare pe investiții publice, educație și sănătate.

Creșterea rapidă a salariilor - inclusiv salariul minim - care depășește productivitatea, dăunează competitivității. Mergând înainte, salariile minime ar trebui stabilite printr-un mecanism transparent și obiectiv care să reflecte îmbunătățirile în productivitate.

Sunt necesare eforturi pentru îmbunătățirea investițiilor în infrastructura publică, inclusiv pentru o absorbție mai eficientă a fondurilor UE.

Mai multe măsuri incluse în ordonanța de urgență 114/2018 (și modificările ulterioare) lasă loc pentru o ajustare ulterioară, având în vedere efectele negative potențiale asupra dezvoltării economice. Impozitele și stimulentele specifice sectorului - inclusiv asupra băncilor, construcțiilor și utilităților - ar putea crea distorsiuni care ar împiedica investițiile sau alocarea eficientă a resurselor.