Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede înființarea Autorității Vamale Române, ca instituție de specialitate a administrației publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridică, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul aici

Potrivit acestuia, scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamală și de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilită la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care România gestionează a doua cea mai mare frontieră externă a UE, iar tendintele fenomenelor infractionale transfrontraliere sunt în continuă creștere, se impune reorganizarea activității vamale.

Acest demers vizează, conform inițiatorului, eficientizarea și coordonarea integrată si unitară a activității structurilor vamale în actiunea de combatere a traficului ilegal cu mărfuri la frontiera României si a Uniunii Europene, în regim de maximă urgență.

Autoritatea va asigura administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii si legislației vamale, va exercita atributiile de autoritate vamală. Va asigura control operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte care au ca efect frauda vamală, precum si a altor fapte date prin lege în competența sa.

  • Autoritatea va prelua atribuțiile, activitatea, posturile si personalul structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor subordonate acesteia, respectiv Directia Generalã a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei, directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontieră din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
  • Va fi în subordinea Ministerului Finanțelor

Alte modificări:

  • Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autoritãții Vamale Romane.
  • Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfãșoarã activitãți în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP.
  • Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAF- DGAF.
  • Atribuțiile privind constituirea, gestionarea și executarea garanțiilor depuse de operatorii economici care desfãșoarã activitate în domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.
  • Atribuțiile privind suspendarea autorizațiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.
  • Autoritatea Vamalã Românã va fi condusã de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanțelor publice.
  • Autoritatea va avea un secretar general, înalt functionar public, numit în condiþiile legii, care îndeplineste atributiile prevãzute la art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

La nivelul ANAF se reduce numărul de Vicepreședinți de la 4 la 2 și se redefinesc atribuțiile acestora, în vederea eficientizării procesului decizional aferent.

Pentru clarificarea statutului inspectorului general antifraudă și inspectorului general adjunct antifraudă, având în vedere că acestea sunt catalogate ca fiind funcții publice, se impune clarificarea în mod corespunzător a legislației în vigoare.

Conform documentului, numirea în funcţia publică de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă și inspector antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreşedintele Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală, iar vicepreşedintele va fi inspectorul general antifraudă.