Proiectul de amnistie fiscală, denumit Ordonanță privind instituirea unor facilități fiscale, ar putea intra în ședința de Guvern din această săptămână. Conform noului document obținut HotNews.ro, se propun două mecanisme alternative eșalonării la plată, la fel ca în varianta inițială, dar au apărut câteva modificări.

Dancila, la sedinta de GuvernFoto: Guvernul Romaniei

Vezi ultima varianta a proiectului aici

Cele două mecanisme:

1. Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eșalonată și supravegherea fiscală pe perioada înlesnirii.

De măsurile de restructurare propuse pot beneficia doar contribuabilii care au datorii mai mari sau egale cu un milion de lei, companii de stat sau private.

O astfel de măsură va putea fi aplicată pe o perioadă limitată de 6 luni, astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restrutura compania și de a plăti datoriile.

Măsurile de restructurare vizează toate obligațiile bugetare principale înscrise în certificatul de atestare fiscală, restante la 31 decembrie 2018 și neachitate.

Restructurarea vizează și obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019, precum și amenzile de orice fel, indiferent dacă respectivele obligații au termenul de plată anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare:

- înlesniri la plata obligațiilor bugetare

- conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare

- stingerea obligațiilor prin dare în plată a unor bunuri imobile ale debitorului

- anularea unor obligații bugetare principale în proporție de maxim 30, 40% sau 50%, după caz, din totalul acestora și care nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

Una dintre condițiile privind plata obligațiilor bugetare restante:

  • Debitorul trebuie să achite până la 30 noiembrie 2019 obligațiile bugetare scadente în perioada 1 ianuarie 2019 – 30 noiembrie 2019, obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, precum și obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum și amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale după data eliberării certificatului de atestare fiscală.

2. Anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei, dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

Pentru debitorii sub un milion de lei se propun:

- anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la 31 decembrie 2018, administrate de ANAF.

- anularea tuturor accesoriilor aferete obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară date

- anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF.

- anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecția fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței.

În cazul unităților administrativ-teritoriale, facilitățile, acestea din urmă, se acordă de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevedere, precum și procedura aplicabilă.

De aceste facilitățile menționate pot beneficia și persoanele fizice precum și entitățile fără personalitate juridică care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de 1 milion de lei.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanței, în scopul acordării posibilității de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăți din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței – 30 noiembrie 2019. Totodată, măsura se va aplica și pentru popririle înființate înte data intrării în vigoare a ordonanței și 30 noiembrie 2019.

Cum arată situația astăzi

Conform notei de fundamentare, la 31 decembrie 2018, la nivelul ANAF numărul persoanelor juridice, de drept public sau privat, care nu e aflau în insolvență/reorganizare/faliment/dizolvare și de asemenea nu erau beneficiari ai unei eșalonări la plată a crescut la aproximativ 250.000 persoane juridice. Datoriile acestor debitori însumau aproximativ 29,657 miliarde lei la bugetul general consolidat din care:

80% aparțin bugetului de stat

5% aparțin bugetului asigurărilor sociale de stat

4% aparțin bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

1% aparțin bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Din perspectiva truturii datoriilor către bugetul general consolidat la data de 31 decembrie 2018, debitorii cu datorii mai mari de un milion de lei, persoanele juridice figurează cu debite de 21,539 miliarde lei, în timp ce companiile de stat cu aproximativ 1,858 miliarde lei. Cele cu capital mixt (stat+privat) figurează cu datorii de aproximativ 917 milioane lei.

În ultimii 3 ani, situația încasărilor raportat la nivelul sumelor declarate pentru persoanele juridice care nu se aflau în insolvență/reorganizare/faliment/dizolvare și nu erau beneficiar ai unei eșalonări la plată se prezintă astfel:

Sume declarate în 2018: aprox. 34,313 miliarde lei

Sume încasate în 2018 – aprox. 31,342 miliarde lei

Sume declarate în 2017: aprox. 26,938 miliarde lei

Sume încasate în 2017: aprox. 26,938 miliarde lei

Sume declarate în 2016: aprox. 28,768 miliarde lei

Sume încasate în 2016: aprox. 25,155 miliarde lei

În medie, în fiecare an, s-au încasat aproximativ 88% din totalul sumelor declarate. Cu alte cuvinte, 12% din sumele declarate nu au fost încasate, fără să intre în discuție eventualele încasări, mai mari, decât sumele declarate anual care să acopere arieratele, acestea din urmă fiind în creștere.

În primele 4 luni din 2019 a fost stinsă o sumă de aproximativ 544 milioane lei prin modalitățile prevăzute de Codul de procedură fiscală. În concluzie, în primele 4 luni s-au stins aproximativ 2% din totalul creanțelor bugetare la 31 decembrie 2018.

Documentul a primit aviz favorabil în ședința Consiliului Economic și Social de marți - 30 iulie.