Deficitul bugetar a fost de 1,94% din PIB, în primele șase luni din acest an, însumând 19,96 miliarde lei, reiese din datele Ministerului Finanțelor Publice. Anul trecut în aceeași perioadă era de 1,58% din PIB, însumând 14,9 miliarde lei. Veniturile au fost de 148,6 miliarde lei, fiind în 12,6% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile au fost de 168,6 miliarde lei, cu 14,7% mai mari.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Creșteri ale încasărilor au fost pe venituri nefiscale de 28,1%, contribuții de asigurări de 17,1%, TVA de 12,6%, taxe pe proprietate de 7,2%. Scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 5,2%.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 168,6 miliarde lei, cu 14,7% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 23,4% mai mari față de cele realizate în primele șase luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 13,4% față de primele șase luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 9,7%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,4%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,3 miliarde lei, cu 3,2 miliarde mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.