Salariul mediu net a fost în luna august de 3.044 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 75 lei, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Scăderea s-a datorat contracției salariilor din minerit (cu aproape 15%) și din industria farmaceutică (recul de peste 10%). Cele mai mari salarii s-au dat în sectorul de IT, unde salariații iau dublul salariului mediu (6.764 lei lunar), în vreme ce în sectorul confecțiilor salariile sunt la jumătatea celui mediu (puțin peste 1.700 de lei).

HotNews.roFoto: Hotnews

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale salariilor nete ca urmare a acordării în lunile precedente a biletelor de valoare (tichete de vacanţă), ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă anumite drepturi salariale, astfel: învăţământ (-3,2%, inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), administraţie publică (-3,1%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-2,0%).

Comparativ cu luna august a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 14,1%, mai reiese din datele INS.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Cele mai semnificative scăderi ale salariului net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,7% în extracţia cărbunelui, respectiv cu 10,1% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
  • între 5,0% şi 9,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice);
  • între 3,5% şi 4,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, alte activităţi extractive, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice.

Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 7,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
  • între 2,0% şi 5,0% în transporturi pe apă, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, activităţi de editare, fabricarea băuturilor.