​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune ca sumele pe care le-au primit Ministerul Sănătății și cel al Tineretului și Sportului din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcolice să fie virate la bugetul de stat. Acestea erau considerate venituri propii ale celor două ministere. Practic, MFP spune, cu alte cuvinte: Luăm noi banii, iar dacă aveți nevoie, vă dăm noi.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul de Ordin

„S-a emis Ordinul nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care prevede procedura de transfer la bugetul de stat a disponibilităților provenite atât din încasarea contribuțiilor sociale, cât și a cotei de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcolice, care se va completa la data intrării în vigoare a prezentului proiect de ordin cu alte trei noi articole”, se arată în nota de fundamentare.

Prin proiect se propune completarea prin Ordinul nr. 1386/2019, în sensul reglementării destinației disponibilităților Ministerului Sănătății și Ministerului Tineretului și Sportului provenite din încasarea acestor venituri, existente la 31 decembrie 2018, respectiv virarea acestora la bugetul de stat.

În ceea ce privește proveniența acestor sume încasate ulterior datei de 31.12.2018, acestea pot fi:

  • sume provenite din încasarea contribuțiilor sociale și a cotei de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcolice și reglementarea expresă că, restituirea sumelor încasate din contribuțiile stabilite conform art.367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute de art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, în luna ianuarie, care potrivit art. 345 din Codul fiscal, aveau termenul de plată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile;
  • sume restante, eventual, din anii anteriori și încasate după 31 decembrie 2018;

De asemenea se completează ordinul cu conturile în care trebuie virate aceste sume și totodată se reglementează faptul că aceste conturi de disponibil unde s-au virat sumele încasate după 31 decembrie 2018 se închid de către unitățile Trezoreriei Statului.