​Autoritățile vor să construiască două penitenciare, unul la Berceni, în județul Prahova, și celălalt la Unguriu, în județul Buzău, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Finanțelor. Acesta mai prevede și construirea unei facilități de pregătire a personalului din penitenciare în Pantelimon (Ilfov) și un centru pentru recuperarea capacității de muncă a ofițerilor din penitenciare în localitatea Rodbav, județul Brașov. Proiectul se va realiza cu un împrumut de 177 milioane euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul

Practic, costul total net al Proiectului este de 221,5 milioane euro, din care suma de 177 milioane euro (reprezentând cca. 80% din costul total net) va fi acoperită prin împrumutul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Diferența, respectiv echivalentul a 44,5 milioane euro, reprezintă contribuţia părţii române. Contribuţia României se va majora cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente proiectului, datorate pe teritoriul României, conform legislaţiei române în vigoare.

Proiectul include următoarele patru componentele (sub-proiecte):

• Construirea unui penitenciar având 1000 locuri de detenție, în localitatea Berceni, județul Prahova (Sub-proiectul 1);

• Construirea unui penitenciar având 900 locuri de detenție în localitatea Unguriu, județul Buzău (Sub-proiectul 2);

• Construirea unei facilități de pregătire a personalului din penitenciare în localitatea Pantelimon, județul Ilfov (Sub-proiectul 3);

• Construirea unui centru pentru recuperarea capacității de muncă a ofițerilor din penitenciare în localitatea Rodbav, județul Brașov (Sub-proiectul 4).

Conform notei de fundamentare, Ministerul Justiției va implementa proiectul prin Administrația Națională a Penitenciarelor, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, în calitate de Agenție de implementare a proiectului, căreia i se va delega întreaga autoritate şi responsabilitate în utilizarea cu maximă eficienţă a tuturor surselor proiectului şi în realizarea obiectivelor acestuia.

Proiectul este estimat a se implementa pe o perioadă de cca. 6 ani, iar data limită de tragere a sumelor împrumutului este 31 mai 2025, ceea ce va permite distribuirea corespunzătoare a costului proiectului pe perioada de implementare, prin încadrarea cheltuielilor aferente acestuia în creditele bugetare şi de angajament aprobate în acest scop prin legea bugetului de stat pentru fiecare an de implementare în parte, în cadrul bugetului Ministerului Justiției.

Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România) a fost semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019.

Ce mai zice nota de fundamentare:

Realitatea unui sistem penitenciar românesc învechit din punct de vedere al infrastructurii, sistem care nu își poate realiza rolul de custodiere și reintegrare socială în acord cu standardele privind drepturile omului, precum și hotărârea-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13), pronunțată de CEDO la data de 25 aprilie 2017, hotărâre care privește condițiile de detenție din închisorile și centrele de reținere și arest preventiv din România, au generat necesitatea luării unor măsuri la nivel național pentru remedierea acestei situații.

Potrivit Deciziei Curții, măsurile așteptate din partea României vor fi structurate pe două paliere, astfel:

1. măsuri de natură administrativă, prin care să se reducă supra-aglomerarea și să se îmbunătățească condițiile materiale de detenție

2. măsuri de natură legislativă care să asigure un recurs eficient pentru vătămarea suferită, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu specific.

În executarea hotărârii CEDO menționate, Guvernul României a aprobat o serie de memorandumuri prin care se instituie măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție şi diminuarea fenomenului supraaglomerării în penitenciare.

Printre măsurile mai sus menționate se numără și obiectivele Proiectului privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România pentru a cărui sprijinire s-a contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei împrumutul în valoare de 177 milioane euro.