La 155 de ani de la lansarea CEC Bank, banca își dorește să continue o tradiție începută încă din 1937 și oferă cadou 155 euro fiecărui copil născut în data de 24 noiembrie 2019.

CEC Bank împlinește 155 de aniFoto: CEC Bank
  • Vezi în articol date despre campania "Continuând tradiția, la aniversarea a 155 de ani, premiem copiii născuți în 24 noiembrie 2019” și un timeline cu cele mai importante momente din istoria CEC Bank.


La 155 de ani de la lansarea CEC Bank, banca vrea să continue o tradiție începută încă din 1937 și oferă cadou 155 euro fiecărui copil născut în data de 24 noiembrie 2019.

La 31 octombrie 1937 CEC Bank inaugurează o tradiție care merită într-adevăr continuată: libretul cadou pentru nou născuți. Casa Națională de Economii și Cecuri Poștale a dăruit copiilor din municipiile București și Cluj, născuți în aceastã zi, câte un libret de economie cu o depunere de 100 lei. În anul următor, Consiliul Superior al Economiei a decis să extindă, tot de Ziua Mondială a Economiei, această formulă de promovare a economisirii pentru toți născuții din 31 octombrie, din cele 10 capitale de ținuturi. Au fost distribuite atunci 77 librete cadou pentru nou-născuți, majoritatea lor ajungând în familii de muncitori. La 31 octombrie 1939, libretul cadou s-a generalizat pentru toți nou născuții.

Anul acesta, CEC Bank continuăfrumoasa tradiție, astfel că cei care au devenit părinți pe data de 24 noiembrie 2019 și au domiciliul în România se pot prezenta la orice sediu al CEC Bank cu certificatul de naștere al copilului și cu documentul de identitate pentru a primi cadoul de 155 euro, echivalent în lei pe un card de debit Visa. Banca va suporta cheltuielile legate de emiterea cardului, impozitul datorat si comisionul de administrare card pentru prima luna. (Regulamentul (Regulamentul campaniei aici)

Timeline: Cele mai importante 15 momente din istoria CEC Bank

1864: Prin decret domnesc se înființează Casa de Depuneri și Consemnațiuni (CDC), strămoșul actualului CEC. Economiile populației de la orașe sau sate erau administrate de Casa de Economie, o anexă a CDC, și erau garantate integral de către stat.

1881: Regele Carol I, în calitate de fondator al primei case de economii naționale, participă personal la deschiderea primului ghișeu al instituției, la 1 aprilie 1881.

1897:Piatră de temelie a Palatului CEC a fost pusă în 8 iunie 1897, în prezența Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta.

1916:Conducătorii României decid intrarea țării în război, alãturi de statele Antantei. Imediat după ocuparea Bucureștiului de către armatele imperiale germane, la sfârsitul lunii decembrie 1916, palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie a devenit unul dintre sediile Comandamentului Militar German. Tezaurul și valorile publice și private aflate în administrarea Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie sunt evacuate la Iași, împreună cu majoritatea sumelor în numerar.

1917:Nesiguranța care domină în lunile imediat următoare retragerii administrației tării la Iași a determinat luarea deciziei de a se strămuta tezaurul Băncii Naționale a României, al Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie și al altor instituții publice și particulare la Moscova. Casa de Depuneri, Consemnațiuni și Economie a expediat în total 1.661 casete în 21 vagoane. Valoarea declarată era de 6,5 miliarde lei aur.

1936:Comitetul școlar al Liceului “Gheorghe Șincai” din Bucureșți a solicitat și a primit „un împrumut de 2,5 milioane lei , ce îi este necesar pentru amenajarea sălii de educație fizică, a băilor elevilor, laboratoarelor și a sălii de festivităti din corpul central al clădirii, cum și de a instala calorifer la o aripă nou construită". Facultatea de Drept a Universitãții București a solicitat 14 milioane lei pentru „terminarea constructiunii localului său din Bd. Elisabeta nr. 64”. Comitetul școlar al Liceului Sf. Sava a primit 3,5 milioane lei, pe termen de 5 ani și cu dobândă de 7% pe an, pentru „terminarea lucrărilor unei noi aripi la construcția Colegiului Național Sf. Sava”.

1937- 1939La 31 octombrie 1937 a fost inaugurată o frumoasă tradiție – libretul cadou pentru nou născuți.

1940Casa Naționalã de Economii și Cecuri Poștale devine cea mai mare bancă de depozite a sistemului bancar românesc.

1941 Banca lansează obligațiunile “Împrumutul reîntregirii”, la care se acordă premii și rentă unificată amortibilă. Pentru această emisiune de obligațiuni se efectuau trageri la sorți anual, oferindu-se 2.653 de premii, astfel:15 perechi de boi, 500 premii a câte un plug, 500 premii a câte o grapă, 500 premii a câte o prășitoare, 500 premii a câte o căruță, 250 premii a câte un plug, o grapă, o prășitoare și o căruță, 37 premii a câte o semanatoare, 75 premii a câte o semanatoare de porumb, 75 premii a câte o tocatoare manuală de sfeclă, 75 premii a câte o tocatoare manuală de nutreț, 36 premii a câte o vanturatoare, 15 premii a câte un trior, 75 premii a câte o batoză manuală de bătut porumb. Casă Naționalã de Economii și Cecuri Poștale înzestreazã și susține financiar Spitalul Militar Z.I nr. 345 din Bucureșți, pentru ră niții de rãzboi

1942: Casa de Depuneri și Consemnațiuni a preluat toate conturile curente pe care statul și instituțiile de stat le aveau deschise la Banca Națională a României. Sunt înființate primele sucursale, acțiunea reprezentând „începutul unui program de expansiune al CEC-ului în provincie, prin organe proprii”. Primele sucursale au fost înfiintate în Basarabia și Bucovina.

1947:Elevii reprezentau principala categorie de depunători, numărul acestora fiind de 312.600 la 15 august 1947. Creșterea s-a datorat campaniei intense de promovare a economisirii în școli.

1956: Printr-o hotãrâre a Consiliului de Miniștri, Casa de Economii și Consemnațiuni a obținut dreptul să organizeze anual, între 24 și 30 noiembrie „Săptămâna Economiei”.

1970 Introducerea operațiunilor de creditare pentru achiziționarea de locuințe a condus la atingerea pragului maxim al dezvoltă ii în urmãtorii 10 ani, rețeaua teritorială a Casei de Economii și Consemnațiuni fiind formată din 1.560 filiale și agenții, în mediul rural functionând un numãr de 1.167 agenții.

2008În cursul anului 2008, CEC începe un amplu proces de rebranding devenind CEC Bank. Sunt așezate în noul logo trei simboluri: frunza de stejar, care înseamnă onestitate, perenitate și stabilitate, scutul, care simbolizează siguranța oferită clienților și culoarea verde, care simbolizează renașterea și înnoirea băncii.

2019 La 155 de ani de la înființare, CEC Bank se regăsește în grupul băncilor de elită din România, fiind o banca comercială universală, competitivă, care oferă clienților produse și servicii diverse și de calitate, prin intermediul unei rețele de peste 1.000 de unități teritoriale.