Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea să împrumute mai mulți bani de pe piețele externe, iar în acest sens modifică o hotărâre privind Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, "Medium Term Notes" (MTN). Asta pentru a putea lua bani până când ajung anumite împrumuturi la scadență. Practic, valoarea totală va putea crește de la 31 miliarde euro, la 41 miliarde euro.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Conform notei de fundamentare, în perioada 2020-2022 vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 3,84 miliarde euro (2 miliarde euro în septembrie 2020 şi 2,01 miliarde dolari, echivalent 1,84 miliarde euro, în februarie 2022).

„Deoarece plafonul Programului MTN (vezi documentul) se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că aceste scadenţe sunt atât la începutul cât și la sfârșitul anului, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru. În consecință, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2020-2022 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,365 miliarde euro, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN cu suma de 10 miliarde euro”, spune documentul.

În contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru perioada februarie 2020 – 2022, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 14 miliarde euro (echivalent).

Cât mai vor Finanțele să împrumute de pe piața externă

Conform MFP, pentru perioada 2020 – 2022 mai trebuie emise titluri de stat în cadrul Programului MTN în valoare de 3 miliarde euro în 2020, 5,5 miliarde euro în 2021 şi 5,5 miliarde euro în 2022.

Așa cum reiese din cele de mai sus, creşterea plafonului cu suma de 10 miliarde euro, de la 31 la 41 miliarde euro, are în vedere crearea posibilităţii ca Ministerul Finanţelor Publice să poată continua utilizarea cadrului general al Programului MTN pentru a emite titluri de stat pe piețele internaționale în vederea îndeplinirii planului de finanţare aferent perioadei 2020-2022, înainte ca titlurile să ajungă la scadenţă în această perioadă.

• Această opţiune are în vedere crearea unei flexibilităţi extinse cu privire la alegerea momentului de lansare a noilor emisiuni, corelat cu identificarea condițiilor de piață favorabile.

„La sfârşitul anului 2022 plafonul disponibil în cadrul Programului MTN, conform planului de finanţare actual, va fi în valoare de 0,20 miliarde EUR, valoare care va fi luată în calcul la stabilirea valorii de majorare la acel moment a Programului MTN în vederea finanțării necesităților de pe piața externă în anii următori”, menționează sursa citată.

Exemplul Poloniei cu MTN

Conform documentului, practica în domeniu relevă faptul că emitenții suverani utilizează programe MTN, fără a limita valabilitatea acestora pe o anumită perioada de timp, un program fiind lansat cu o valoare inițială care poate crește pe parcurs în funcție de perioada finanțată, de schimbările necesităților de finanțare și de alte elemente relevante pentru emitent (strategia de finanțare, evoluția deficitului bugetar etc).

De exemplu, în cazul Poloniei valoarea Programului MTN a crescut gradual începând cu anul 2007, de la 25 miliarde euro, la un nivel de 60 miliarde euro în anul 2019.

Ce este Programul Medium Term Notes (MTN)

Programul reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de emitent și un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe în baza unei documentaţii contractuale standard. Acesta asigură lansarea emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital, oferind emitentului avantajul accesării pieţelor de capital într-un timp mai scurt decât cel necesar parcurgerii etapelor pentru efectuarea fiecărei tranzacţii individuale, precum şi flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

Contractele care formează această infrastructură (dealer agreement, agency agreement etc) sunt guvernate de legea engleză și respectiv legea SUA și sunt revizuite de cate ori este necesar, cu ocazia actualizării anuale a programului MTN.