În Monitorul oficial a apărut Legea nr. 19/2020 prin care salariatii cu copii, în anumite condiții, pot primi o indemnizație pentru zile libere, când sistemul de învățământ este suspendat din cauza coronavirului. ”Mecanismul de aplicare al legii este discutabil, iar costurile sunt suportate per ansamblu de angajator”, explică Adrian Bența, consultant fiscal. De reținut este faptul că aceste costuri nu se deconteaza ca un concediu medical obișnuit, mai spune el.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

​Legea analizată astăzi intră în vigoare în data de 17 martie 2020 și se aplică tuturor angajatorilor fie că sunt de drept privat, fie că sunt de drept public. Salariații ce au un copil în vârstă de până la 12 ani, copil înscris în cadrul unității de învățământ, sau au copii cu dizabilități înscriși în cadrul unei unități de învățământ au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise de către autoritățile competente. Are dreptul la aceste zile libere plătite doar unul dintre părinți sau părintele singur dacă nu se poate organiza telemunca sau munca la domiciliul.

Pentru salariații din domeniul energetic din sectoarele nucleare, foc continuu, unități sanitare și asistență socială, telecomunicații, televiziuni publice, salubrizare și alte servicii de utilități publice acordarea zilelor libere se face doar cu acordul angajatorului.

Indemnizația pentru zile libere este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depăși 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Legea precizează că indemnizația se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului.

Indemnizația plătită sub această formă se decontează din fondul de garantare a creanțelor salariale, constituit conform Legii nr. 200/2006 doar pentru perioada zilelor libere plătite.

Sumele utilizate din acest fond vor fi restituite fondului pentru garantare a creanțelor salariale până la finele exercițiului fiscal. Numărul de zile libere acordate potrivit acestei legi va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern. Guvernul are termen de 30 de zile să adopte prezenta hotărâre.

Ce e important de reținut:

  • Angajatorii nu plătesc în mod distinct fondul de garantare a creanțelor salariale. Aceștia achită contribuția asiguratorie de muncă CAM în procent de 2,25% din salariul brut realizat;
  • Fondul de garantare a creanțelor salariale este în procent de 15% din CAM, conform art. 220^7 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Acest lucru înseamnă că doar acest procent poate fi utilizat din CAM. În lipsa altor elemente normative apreciem că angajatorii vor achita întreaga contribuție CAM și la cerere se va deconta indemnizația de la fondul de garantare a creanțelor salariale;
  • Legea nu are sancțiuni, astfel încât vor exista situații de neaplicare în viața de zi cu zi.