​Autoritățile lucrează la un pachet de măsuri fiscale pe domeniul muncii, ca urmare a coronavirusului, ce urmează să fie adoptat în ședința de Guvern. HotNews.ro a obținut un draft, dar menționăm că la această oră încă se fac modificări pe document.

FiscalitateFoto: freepik.com

Document modificări fiscale (DRAFT)

Cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor putea fi depuse și prin poșta electronică.

Decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare din beneficiile sociale se poate transmite beneficiarului și prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Angajatorii au obligaţia să menţină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal.

Decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile de către Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman.