​Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți atrage atenția asupra efectelor negative pentru consumatori și contrare scopului declarat, de a ajuta debitorii afectați de criza generată de epidemie, pe care le va avea ordonanța de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Astfel, modalitatea de suspendare a plății ratelor, prin care dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare nu face decât să adauge costuri suplimentare pentru consumatorii care se încadrează în condițiile prevăzute în lege, adică cei afectați direct sau indirect de criza generată de pandemia COVID-19.

Calu Monica, Asociația Consumers UnitedFoto: Hotnews

Legislația protecției consumatorilor prevede în mod expres că este interzisă introducerea unor elemente noi de cost prin acte adiționale întocmite pentru acordarea de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație acordate la solicitarea consumatorului. Cu toate acestea, așa-zisa facilitate acordată consumatorilor, introduce, atât creșterea costului total al creditului, cât și calcularea, în mod ilegal, de dobândă la dobânda datorată.

Se ajunge astfel nu doar la o taxare suplimentară a consumatorilor afectați direct sau indirect de situația generată de criza coronavirusului, ci și la o intervenție ilegală în contractele de credite și contrară scopului de protecție a părții mai slabe din contract.

Totodată, amintim Guvernului, că, în această perioadă, mai mulți finanțatori au anunțat propriile oferte și măsuri de ajutorare a debitorilor, care, comparativ, pot avea condiții mai bune decât cele din ordonanța de urgență. De aceea, sugerăm ca normele metodologice să prevadă și ca, în cazul în care condițiile de amânare a plății ratelor oferite anterior din proprie inițiativă de către bănci sau IFN-uri sunt mai avantajoase decât cele oferite de către Guvern, consumatorii să poată beneficia în continuare de aceste oferte mai avantajoase.

Alături de aceste cerințe, propunem executivului și să se preocupe să găsească o modalitate de sprijin și de protecție și pentru categoriile de debitori care au fost excluse de prezenta ordonanță, dar care nu sunt mai puțin afectate de criză, ba dimpotrivă.

Astfel, Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți încurajează Guvernul să adopte cât mai curând reglementări care să rezolve situația consumatorilor supra îndatorați, intrați anterior izbucnirii crizei COVID-19 în incapacitate de plată. O modalitate de protecție se poate realiza prin suspendarea executărilor silite și a evacuărilor în curs din imobilele cu destinația de locuință executate silit. Evident, ar fi ne-etic să aibă loc în momentul de față evacuări din locuințele supuse executării silite – indiferent cât de înaintată este executarea silită – având în vedere circumstanțele actuale cu totul excepționale, care se materializează, între altele, și în imposibilitatea practică a acestor persoane de a-și mai găsi o locuință.

Chiar și pentru debitorii care au dificultăți la plăți de ceva vreme, trebuie evaluată situația și reglementate soluții precum suspendarea curgerii penalităților, ridicarea temporară a popririlor pe conturi și reeșalonarea datoriilor până la un nivel suportabil, mai ales dacă este vorba de datorii modice, deoarece în aceste momente populația își vede veniturile diminuate și chiar sistate, iar reluarea activităților generatoare de venituri nu poate fi preconizată. Oamenii care și-au văzut slujbele și bugetele bulversate brusc de epidemie, sigur nu pot face față prin forțe proprii și unui dezastru financiar, de aceea nu trebuie să fie lăsați în voia sorții.

În această criză de sănătate, care a afectat masiv forța de muncă și care riscă să se propage și ca o criză economică și chiar financiară globală, principala resursă care trebuie protejată este populația, deoarece doar prin aceasta se pot regenera celelalte sectoare. Chiar și după ce pandemia va trece, tot va mai fi nevoie de o perioadă de refacere până când să se poată recupera ceea ce s-a pierdut în termeni de locuri de muncă și venituri, astfel încât oamenii să o poată lua de capăt. De aceea este nevoie ca statul să fie solidar cu cetățenii săi și nu să-i transforme în mase de sacrificiu, care să achite ani lungi de acum încolo din taxele și impozitele lor, garanții, ajutoare și împrumuturi „de criză” acordate celor ce nu sunt afectați în mod real de ea.

N.Red: Calu Monica este jurist cu peste zece ani de experiență în zona apărării drepturilor consumatorilor, activitatea ei derulându-se atât în România, cât și în cadrul UE. Ea este și președintele Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți.