​​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) ar urma să aibă cu 202 mai puține posturi, respectiv 1715, fără demnitari. În ceea ceea ce privește numărul de secretari de stat, de la 6 se va ajunge la 4, ceea ce înseamnă că sunt reduse și 8 posturi aferente cabinetelor acestora. De precizat că cele două posturi de secretar de stat nu sunt ocupate în acest moment. Aceste schimbări apar într-un proiect de Hotărâre pus în dezbatere de instituție. Deși a fost pus în dezbatere publică marți - 12 mai, apare pe lista proiectelor adoptate de Guvern pe 7 mai.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi Proiectul de reorganizare al Ministerului Finanțelor

Menționăm că posturile care vor fi reduse sunt vacante și ocupate. Pentru posturile ocupate vor fi aplicate prevederile art. 518 și art. 519 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, după caz. Mai menționăm că nu există posturi ocupate, de natură contractuală, care vor fi reduse prin această reorganizare. Totodată, reducerea cu două posturi de secretar de stat nu va afecta capacitatea managerială în cadrul ministerului”, se arată în nota de fundamentare.

Alte schimbări:

• Comasarea prin absorbție a Direcției de Programare a Investițiilor Publice cu Direcția de Analiză și Eficientizare a Cheltuielilor Publice prin trecerea activităților, atribuțiilor și personalului Direcției de Analiză și Eficientizare a Cheltuielilor Publice, conform legii, în cadrul Direcției de Programare a Investițiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Programare Bugetară;

• Direcția de Management a Investițiilor Publice se reorganizează la nivel de serviciu, respectiv Unitatea de Management al Investițiilor Publice;

• Comasarea Direcției de Politici Publice și Monitorizare Acte Normative cu Direcția pentru Relația cu Parlamentul, Sindicatele și Patronatele rezultând o singură direcție cu denumirea Direcția de Politici Publice, Relația cu Parlamentul și Dialog Social;

• Desființarea Direcției Generale Juridice și înființarea a două direcții distincte, Direcția Juridic și Reglementare și Direcția Contencios;

• Trecerea Unității de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană în subordinea Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare și reorganizarea acesteia la nivel de serviciu;

• Comasarea Direcției Generale Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară cu Direcția Generală Relații Financiare Internaționale într-o singură direcție generală, Direcția Generală Pregătire Ecofin, Asistență Comunitară și Relații Financiare Internaționale;

• Trecerea unor structuri din cadrul Direcției Generale de Legislație si Reglementare în Domeniul Activelor Statului în subordinea Direcției Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific și reorganizarea Direcției Generale de Legislație si Reglementare în Domeniul Activelor Statului la nivel de direcție, precum și reorganizarea Direcției pentru Administrarea Participațiilor Statului din subordinea Direcției Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific la nivel de serviciu;

• Preluarea activității, a personalului și a atribuțiilor de trezorerie aferente Direcției Generale Trezorerie și Contabilitate Publică în cadrul Direcției Generale de Trezorerie și Datorie Publică;

• Desființarea Direcției Generale Trezorerie și Contabilitate Publică;

• Direcția de Metodologie Contabilă Instituții Publice rămâne în forma actuală fără nivelul superior de subordonare al direcției generale;

• Direcția Generală de Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale și Direcția Generală de Legislație Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile se comasează și rezultă o nouă direcție generală, Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile;

Pe site-ul Guvernului, acest proiect apare ca fiind adoptat pe 7 mai.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 7 mai 2020