Au fost publicate două ordine în Monitorul Oficial, ambele fiind analizare de consultantul fiscal Adrian Bența. Unul se referă la documentația pe care o vor depune angajatorii ce doresc să deconteze procentul de 41,5% din salariul de bază la reînceperea activității, pentru acei salariați ce s-au aflat în șomaj tehnic pe durata stării de urgență sau a stării de alertă.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Potrivit OUG nr. 92/2020, angajatorii ce reîncep activitatea beneficiază de un sprijin acordat în bani, în procentul de 41,5% din salariul de încadrare, fără a depășii 41,5% din salariul mediu brut, pentru acei salariați ce au fost în șomaj tehnic minim 15 zile pe durata stării de alertă sau a stării de urgență.

Măsura se aplică pentru toți angajatorii, spune Bența.

Această măsură de sprijin este pe o perioadă de 3 luni, cu obligația menținerii angajării până la data de 31 decembrie 2020.

Angajatorii trebuie să depună la agențiile de șomaj, în format electronic, o documentație ce cuprinde:

• O cerere tip;

• Declarație pe propria răspundere – model tip;

• Lista cu salariații pentru care se acordă măsura de sprijin – format tip.

Potrivit lui Bența, Ordinul ANOFM nr. 491/2020 modifică tabelul cu lista salariaților pentru care se solicită plata sumei.

• Noutatea constă în faptul că se introduce o nouă coloană în acest tabel, ce reprezintă numărul de ore lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei.

Procedura modificată privind amânarea TVA pentru marii importatori

“Ca și regulă generală, marii importatori ce au efectuat importuri din state terțe în anul anterior sau în ultimele 12 luni calendaristice, mai mari de 100.000.000 lei, și nu înregistrează debite bugetare restante, beneficiază de amânarea plății TVA în vamă, în anumite condiții prevăzute de OMFP nr. 4121/2015”, spune Bența.

Pentru a se beneficia de scutire, aceștia trebuie să dețină Certificatul de amânare a TVA în vamă, eliberat de Direcția generală a vămilor.

În anumite condiții, se va solicita o garanție egală cu suma obligațiilor vamale amânate la plată. OMFP nr. 2056/2020 este tehnic și modifică punctual procedura de obținere a acestui certificat de amânare a TVA în vamă.