Consiliul Supraveghetorilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a numit noii membri în Grupul Părților Interesate în Asigurări și Reasigurări (IRSG) și la Grupul Părților Interesate de Pensii Ocupaționale (OPSG). Cele două grupuri constau dintr-o gamă largă de părți interesate, reprezentând industria, consumatorii, beneficiarii de asigurări, mediul academic, companiile mici și mijlocii, angajații din asigurări, precum și ai asociațiilor profesionale. În componența reînnoită a Grupul Părților Interesate în Asigurări și Reasigurări (IRSG), Calu Monica, președinta Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți a preluat un mandat de reprezentare a consumatorilor.

Calu Monica, Asociația Consumers UnitedFoto: Hotnews

EIOPA a primit 158 ​​de candidaturi din 26 de țări europene, depuse în urma unui anunț de depunere de selecție. În alegerea sa, EIOPA a urmărit realizarea unui echilibru geografic și de gen și o reprezentare adecvată a diferitelor părți interesate. În acest sens, IRSG este alcătuit din membri din 19 naționalități diferite și 11 membri de sex feminin; OPSG are membri cu 17 naționalități diferite și 10 membri de sex feminin.

Noii membri au fost nominalizați în data de 8 iulie 2020 și vor îndeplini un mandat de 4 ani, care este cu un an și jumătate mai lung decât mandatul anterior. Alegerea unor noi grupuri au fost determinate de revizuirea reglementării Autorităților Europene de Supraveghere, cu efect din 1 ianuarie 2020. Modificările se referă la compoziția, durata mandatului și domeniul de activitate.

Gabriel Bernardino, președintele EIOPA, a declarat: „ În aceste momente pline de provocări și incerte, este chiar mai important să avem o legătură vitală cu diferiți actori. Grupurile părților interesate oferă o contribuție valoroasă la activitatea EIOPA. Datorită reprezentării geografice largi și a diverselor medii profesionale, EIOPA poate lua decizii în cunoștință de cauză și se poate asigura că sunt luate în considerare interesele cetățenilor europeni. Aș dori să mulțumesc foștilor membri pentru dăruirea și contribuțiile lor, în timp ce doresc noului membru un bun început. ”

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) consultă grupurile părților interesate cu privire la acțiunile privind standardele tehnice de reglementare și punerea în aplicare a acestora. De asemenea, grupurile emit recomandări și orientări, în măsura în care acestea nu vizează instituțiile financiare individuale. Membrii grupurilor de părți interesate pot da consultanță Autorității cu privire la orice aspect legat de sarcinile acesteia. În plus, grupurile de părți interesate trebuie să notifice EIOPA cu privire la aplicarea inconsistentă a dreptului Uniunii Europene, precum și în legătură cu practicile de inconsistente de supraveghere din diferitele state membre europene.

Fiecare grup este format din 30 de persoane desemnate să reprezinte, în proporții echilibrate, companii de asigurări și reasigurări și intermediari (13 membri din IRSG) și instituții pentru asigurările de pensii ocupaționale (13 în OPSG), precum și reprezentanți ai consumatorilor, ai angajaților și ai beneficiarilor schemelor de asigurări, reprezentanți ai IMM-urilor și ai asociațiilor profesionale relevante din domeniu. Patru membri ai fiecărui grup sunt cadre didactice independente de rang superior.

În componența reînnoită a Grupul Părților Interesate în Asigurări și Reasigurări (IRSG), Calu Monica, președinta Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți a preluat un mandat de reprezentare a consumatorilor.

„Sunt extrem de onorată că EIOPA m-a selectat sa fac din nou parte din IRSG, ceea ce îmi va permite sa îmi continui activitatea de reprezentare a intereselor consumatorilor de servicii financiare de asigurări și reasigurări. Este o misiune de o mare responsabilitate, dacă ne circumscriem contextului actual deosebit de complex în care riscurile s-au diversificat și amplificat și s-au adăugat fenomenelor preexistente, precum îmbătrânirea populației și mobilitatea accentuată a forței de muncă în cadrul granițelor Uniunii Europene, iar prin activitatea mea în acest grup voi veghea la apărarea și buna realizare a intereselor consumatorilor europeni.”

Calu Monica a mai deținut timp de doi ani o poziție similară în cadrul IRSG la Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Mandatul precedent, care a început în mai 2019, s-a încheiat ca urmare a revizuirii de către Parlamentul European a Regulamentelor Autorităților Europene de Supraveghere.

Calu Monica este jurist cu peste zece ani de experiență în zona apărării drepturilor consumatorilor, activitatea ei derulându-se atât în România, cât și în cadrul UE. Ea este și președintele Asociației Consumers United/ Consumatorii Uniți.