Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2,88 miliarde euro, în scădere cu 15,6% comparativ cu perioada similară din 2019, reiese din datele Băncii Naționale a României (BNR).

BNRFoto: Hotnews

În structură, spune BNR, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 379 milioane euro. Balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 513 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 562 milioane euro.

În ceea ce privește investițiile străine directe, acesteau au însumat valoarea netă negativă de 338 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2,05 miliarde euro în perioada ianuarie – mai 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă negativă de 72 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 266 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 miliarde euro.

În structură:

• datoria externă pe termen lung a însumat 77,63 miliarde euro la 31 mai 2020 (70 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2019;

• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33,26 miliarde euro (30 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2019.