Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va lansa emisiuni de titluri de stat pentru persoane fizice prin programul FIDELIS, ce urmează a fi listate la Bursa de Valori București (BVB), conform unui ordin publicat în Monitorul oficial. Emisiunea va fi atât în moneda națională, cât și în euro.

Titluri de stat pentru populatie in lei si euroFoto: Monitorul Oficial
  • Maturitățile vor fi de 2 și 4 ani pentru moneda națională și de 5 ani pentru euro.
  • Dobânzile anuale oferite la titlurile de stat în lei sunt de 4% pentru scadența de 2 ani și 4,5% pentru scadența la patru ani, iar titlurile de stat în euro au o dobândă anuală de 2%.
  • Oferta de titluri de stat din cadrul programului Fidelis se derulează in perioada 15 iulie – 7 august 2020.

Valoarea nominală a unui titlu va fi de 100 lei în cazul emisiunii în lei și de 100 euro în cazul celei în euro.

Valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 lei și, respectiv, 1.000 euro, reprezentând contravaloarea unui număr de minimum 50 de titluri de stat denominate în lei la prețul de emisiune pentru tranșa în lei și, respectiv, a unui număr de minimum 10 titluri de stat denominate în euro la prețul de emisiune pentru tranșa în euro.

Veniturile nu sunt impozabile, bineînțeles.

Subscrierea:

LEI

Subscrierile se pot realiza prin BT Capital Partners, Banca Transilvania, BCR, BRD (detalii in Prospect) sau orice participant eligibil (vom spune mai jos ce înseamnă asta)

EURO

Subscrierile se pot realiza numai în baza unui contract valid de servicii de investiții financiare încheiat de investitori cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere, respectiv BT Capital Partners, BCR, BRD sau cu participanții eligibili care au semnat și transmis către lead managementul Sindicatului angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor prospectului de bază. În acest caz, subscrierea se va face prin ordin de cumpărare.

Dacă nu dețin un astfel de de contract, deschiderea conturilor se poate realiza și prin BT Capital Partners, BCR, BRD precum și prin orice participant eligibil

Participant eligibil înseamnă orice intermediar autorizat de ASF (altul decât cei menționați mai sus) care au semnat un angajament și l-a trimist la BT Capital Partners.

Nu va fi niciun comision de subscriere.