​Raportările contabile la 30 iunie 2020 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020, conform unui ordin al ministrului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial. Sistemul de raportare contabilă se va aplica operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Ordin raportari contabile la 30 iunieFoto: Monitorul Oficial

Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Ordinul aduce unele clarificări în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor, după cum urmează:

• entitățile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile;

• amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

Citește și:

Raportările contabile la 30 iunie vor putea fi depuse până la 30 septembrie de firmele cu cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei (proiect)