​Conducerea ANAF a dispus un set de mãsuri care vor fi implementate la nivelul structurilor vamale teritoriale începând cu luna august 2020 pentru fluidizarea traficului de mãrfuri, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Sediul ANAFFoto: AGERPRES

Măsurile ANAF:

· Reducerea numãrului de operațiuni de import de mãrfuri pentru care formalitãțile vamale de punere în liberã circulație se efectueazã în birourile vamale de frontierã.

· Direcționarea mãrfurilor prezentate la frontierã în vederea importului cãtre birourile vamale de interior în a cãror arie de competențã se aflã sediul operatorului economic importator.

· Creșterea numãrului operatorilor economici care utilizeazã procedura simplificatã de declarare a mãrfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului.

· Întãrirea compartimentelor operative de control vamal prin alocarea de resurse umane suplimentare în structurile vamale cu activitate sporitã.

· Uniformizarea activitãții de control desfãșurate de structurile vamale de la nivel central, regional și local.

· Fluidizarea traficului de mãrfuri prin birourile vamale de frontierã și întãrirea controlului vamal pentru combaterea faptelor de contrabandã și fraudã vamalã la frontierã prin degrevarea de operațiunile comerciale care nu implicã derularea formalitãților vamale în frontierã.

· Efectuarea cu prioritate, în birourile vamale de frontierã, a formalitãților vamale în cazul mãrfurilor pentru care particularitãțile caracteristicilor fizice ale acestora (mãrfurile vrac) sau particularitãțile operațiunii comerciale sau de transport (mãrfuri ce necesita gruparea înainte de încãrcare în cazul transportului naval), respectiv vamale (mãrfuri ce fac obiectul cererilor pentru alocarea de cote tarifare) impun desfãșurarea formalitãților vamale de import în frontierã.

· Eficientizarea controalelor vamale prin dezvoltarea componentei de analiză de risc în cadrul structurilor vamale teritoriale.

Conform ANAF, utilizarea procedurii simplificate de declarare a mãrfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului prezintã o serie de avantaje:

• Reducerea cheltuielilor suportate de operatorii economici pentru îndeplinirea formalitãților vamale, prin reducerea frecvenței și a numãrului de declarații vamale necesar a fi depuse.

• Reducerea cheltuielilor de transport și manipulare, mãrfurile ajungând direct în depozitul operatorului economic fãrã a fi necesar a fi prezentate la biroul vamal.

• Posibilitatea utilizãrii mãrfurilor imediat dupã sosirea în depozitul operatorului economic fãrã a fi condiționat de depunerea unei declarații vamale în prealabil.

• Posibilitatea utilizãrii de facilitãți la plata taxelor la import – taxele vamale se pot plãti cumulat pentru o perioadã anterioarã de pânã la 30 de zile, iar TVA este amânatã de la plata în vamã.

• Diminuarea, în condițiile amenințãrii cu rãspândirea virusului COVID-19, a interacțiunii directe între personalul vamal și operatorii economici.

În prezent, în România, operațiunile vamale în care sunt utilizate procedurile simplificate de declarare a mãrfurilor dețin o pondere redusã, respectiv de 10%, fațã de 65,57% media la nivelul UE.