În prima jumătate a anului, balanţai de plăţi a înregistrat un deficit de 3,49 miliarde de euro, comparativ cu 4,37 mld euro în primele 6 luni din anul trecut, arată datele transmise joi de BNR.

Banca Nationala a Romaniei BNRFoto: Hotnews

Balanţa bunurilor și-a adâncit deficitul cu 1,12 mld euro, balanța serviciilor a avut un excedent mai mare cu 376 mil. euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 1,12 mld. euro iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 504 milioane euro. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 352 milioane euro (comparativ cu 2,69 mld. euro în perioada ianuarie – iunie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 160 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 192 milioane euro. În perioada ianuarie – iunie2020, datoria externă totală a crescut cu 5,57 mld. euro.

În structură:

• datoria externă pe termen lung a însumat 78983 milioane euro la 30 iunie 2020 (70,9% din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2% față de 31 decembrie 2019;

• datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30 iunie 2020 nivelul de 32469 milioane euro (29,1% din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,8% față de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1% în perioada ianuarie – iunie2020, comparativ cu 18,6% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80,0%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.