Guvernul discută în ședința de miercuri normele metodologice de aplicare a OUG privind programul "Noua Casă". Potrivit actului normativ, procentele de garantare din partea statului vor fi stabilite la maximum 50% pentru oricare tip de locuință, în cazul în care valoarea finanțării este până 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și de maximum 60% pentru locuințele noi sau consolidate la care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

Noua casaFoto: Hotnews

Avansul plătit de beneficiar se menține un avans de minimum 5% pentru locuințe la care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro. Pentru finanțare de peste 70.000 euro până în 140.000 euro, avansul este de minimum 15%.

La achiziţia unei locuinţe noi în cadrul Programului sau la alte categorii de locuințe, persoanele fizice beneficiază de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de finantări:

  • Valoarea finanțării destinate achiziţiei oricărei categorii de locuinţe poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

  • În cazul în care se achiziționează o locuință nouă sau consolidată, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Totodată, urmare intervenţiei legislative efectuată la nivelul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 prin care au fost individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacţie, prin prezentul act normativ procentele de garantare vor fi stabilite la maximum 50% pentru oricare tip de locuință, în cazul în care valoarea finanțării este până 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și de maximum 60% pentru locuințele noi sau consolidate la care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

De asemenea, se modifică și avansul pe care beneficiarul Programului trebuie să îl plătească la achiziția locuinței, în funcție de valoarea locuinței și de tipul de locuință.

  • Pentru achiziționarea oricărei categorii de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, inclusiv avansul plătit de beneficiar se menține un avans de minimum 5%, acesta reprezentând diferența dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată.
  • Pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și 140.000 EUR, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare inclusiv avansul plătit de beneficiar, avansul care se plătește de beneficiar va fi de minim 15% acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată.

Având în vedere modificările şi completările recent aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009, se impune corelarea normelor de aplicare a acesteia. În acest sens, propunem modificarea definiţiilor în ceea ce privește finanțarea garantată pentru cele 3 tipuri de locuinţe care se pot achiziţiona prin Program, precum si corelarea cu modificările aduse la avansul plătit de beneficiar.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2020, pentru resistematizarea mecanismului de finanțare-garantare, s-a aprobat eliminarea a două subcomponente ale Programului: cea privind finanțarea și garantarea construcției de locuințe de către persoane fizice eligibile (construcția fiind realizată în condițiile legii) și cea privind upgradarea condițiilor de locuit, prin achiziționarea unei locuințe cu suprafețe sau valori mai mari. Prin urmare, propunem abrogarea din cuprinsul normelor de implementare a articolelor privind subcomponenta de construcție de locuințe de către beneficiarii Programului în regim propriu și asociativ și a celor privind trecerea la o locuință mai mare ca suprafață sau valoare în cadrul Programului.

Prin excepție, pentru reglementarea unor aspecte de ordin practic, se propune modificarea textului de lege astfel: În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situaţia recuperării integrale a creantei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate.

De asemenea, se propune introducerea unei norme tranzitorii referitoare la diferența alocată și rămasă neutilizată la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri din plafonul total alocat pentru emiterea de garanții în cadrul programului ”Prima casă” în anul 2020 care se utilizează pentru acordarea de garanții și promisiuni de garantare în cadrul programului ”Noua casă”.