Firmele ar putea utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate să fie arhivate de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii.

HotNews.roFoto: Hotnews

Proiect OUG privind semnatura electronica calificata la incheierea contractului de munca (click pentru a deschide)

De asemenea părțile ar putea opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

Proiectul mai prevede completarea unor dispoziții din Codul muncii în sensul obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, copia contractului individual de muncă/actului adițional.

Salariații care își desfășoară activitatea la domiciliu vor fi obligații să respecte secretul de serviciu și confidențialitatea documentelor utilizate.

“Întrucât este dificil de precizat/stabilit a priori locul de muncă al telesariatului, iar răspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariaților trebuie să fie rezonabilă, raportată la caracterul deosebit al activității de telemuncă, care presupune că salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, proiectul de act normativ își propune modificarea art.7 lit.c) din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă în sensul eliminării sintagmei ,,specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă”, conform notei de fundamentare.

Prin prezentul act normativ se reglementează faptul că angajatorul verifică activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii, precum și posibilitatea utilizării echipamentelor proprii ale telesalariatului dacă părțile convin astfel.

• Având în vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminată sintagma "cel puțin o zi pe lună" din cuprinsul definiției telemuncii.

Modificări în privința accidentelor de muncă

Actul are ca scop și eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de muncă și instituie ca alternativa dovada efectuării instruirii lucrătorilor în format electronic.

Astfel, din definiția ”evenimentului” prevăzută în Legea nr.319/2006 se elimină referirea la accidentul de traseu.