În perioada ianuarie - august 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,78 miliarde euro (mult mai mic decât cele peste 7 miliarde de euro din perioada ianuarie-august 2019), potrivit datelor transmise miercuri de BNR. Acest deficit a fost alimentat de importurile mari care au făcut ca balanţa bunurilor să își adâncească deficitul cu 851 milioane euro, în vreme ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 426 milioane euro, contribuind astfel la reducerea deficitului balanței de plăți.

Banca Nationala a Romaniei BNRFoto: Hotnews

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1,39 miliarde euro (comparativ cu 4,36 mld euro în perioada ianuarie – august 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 994 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 402 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2020, datoria externă totală a crescut cu 6,33 miliarde euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 83,073 mld euro la 31 august 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), în creștere cu 11,8% față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2020 nivelul de 33,049 mld. euro (28,5% din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,8% față de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie – august 2020, comparativ cu 19,3% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2020 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2020 a fost de 79,5%, comparativ cu 68,8% la 31 decembrie 2019.