​Sindicatul National Finante Publice – SindFISC spune că în toate situațiile în care personalul ANAF își desfășoară munca la domiciliu, veniturile salariale au fost diminuate, prin suspendarea plății sporului pentru condiții vătămătoare. Conform unui comunicat al organizației, angajații s-ar afla în „imposibilitatea decontării contravalorii unor cheltuieli ocazionate de deplasări în interes de serviciu, precum și creșterea costurilor de la domiciliu cu utilitățile, asigurarea resurselor tehnice pentru desfășurarea muncii, care cad în sarcina funcționarilor (laptop, imprimantă, etc.)”.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

SindFISC mai spune că în diverse comunicate/ordine emise de conducerea ANAF este promovată telemunca și sunt sugerate recomandări prin care se indică procentele medii referitoare la prezența angajaților la birou, procente în care unitățile din subordine trebuie să se încadreze.

“Precizam că, procente precum, 30% muncă la birou (incluzând și deplasările organelor fiscale la nivelul contribuabilului sau la nivelul altor instituții ale statului) și 70% muncă la domiciliu, în condițiile nivelului actual de informatizare al ANAF, în anumite structuri teritoriale sunt foarte greu de atins (în funcție de specificul activității, în unele cazuri funcționarii sunt nevoiți să se întâlnească cu contribuabilii pentru preluarea/returnarea de documente fiscale și în alte locuri decât sediile ANAF, respectiv sediul contribuabilului sau domiciliul funcționarului, aspect care este de natură să crească riscul de infectare al funcționarului/familiei acestuia)”, se mai arată în comunicat.

Șase probleme

Potrivit comunicatului:

• 1. sistemul informatic al ANAF este foarte greoi, serverele cedează des, nu există periferice suficiente și compatibile cu activitățile specifice conceptului telemuncă.

• 2. ANAF nu dispune nici până în prezent de un sistem informatic propriu care ar permite gestionarea directă a disfunctiilor cu care se confruntă, iar necesarul de echipamente specific activității (laptopuri, licențele diferitelor programe utilizate, imprimantele, tonerele, hârtia de scris, birotica uzuală, etc.) nu este asigurat.

• 3. politica de resurse umane din ultimii ani a fost defectuoasă, anumite decizii au avut un impact major, respectiv blocarea concursurilor de recrutare și imposibilitatea înțineririi personalului, au făcut ca astazi personalul instituției să fie catalogat ca fiind unul îmbătrânit, amorf, lipsit de speranță în accedere profesională.

• 4. resursa umană disponibilă este neuniform repartizată, raportat la necesitățile instituționale teritoriale.

• 5. în ultima perioadă, în contextul uniformizarii salariilor din administrația publică și având în vedere complexitatea/specificul/volumul de muncă în unitățile fiscale, precum și datorită lipsei concursurilor de recrutare, este imposibilă ocuparea locurilor vacante la nivelul unor activități specifice (antifraudă fiscală, inspecție fiscală, executare silită, etc.), atât la nivel central/regional, cât și la nivelul unităților județene și al serviciilor fiscale orășenești sau municipale. Astfel, aceste unități fac față tot mai greu volumului de muncă, uneori cu sacrificii personale din partea angajatilor

• 6. în aplicarea comunicatelor/ordinelor conducerii ANAF, sintagme precum: telemunca, munca la domiciliu, munca la distanță, etc., au generat interpretări diferite la nivelul conducerii structurilor teritoriale. Astfel, în unele cazuri, nu s-a ținut seama de specificul sarcinilor, în aplicarea procentelor de 30% și respectiv 70%, în organizarea activității, singura certitudine fiind economia rezultată din neplata sporurilor pentru funcționarii aflați în munca la domiciliu.

“Ca urmare, în timp ce angajatorul înregistrează unele economii, prin diminuarea cheltuielilor cu spațiile (întreținere, servicii de curățenie, mentenanță, protecția muncii, etc.), funcționarul încarcă suplimentar bugetul cheltuielilor familiale”, se arată în document.

SindFISC solicită ca la elaborarea noului buget să se asigure resursele necesare, astfel încât activitatea instituțională să fie corect finanțată, fiind posibilă compensarea unei părți din aceste cheltuieli transferate de către instituție în sarcina angajaților, ca și masură reparatorie oferită celor care își dau acordul pentru munca la domiciliu.

Sindicatul solicită angajatorilor, atât la nivel central, cât și teritorial, să promoveze telemunca acolo unde specificul activității permite posibilitatea desfășurării acesteia, însă în parteneriat cu funcționarul.