La 1 iulie 2020 populaţia după domiciliu a României a fost de 22,142 milioane persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2019, a transmis joi Institutul Național de Statistică. Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, indiferent dacă persoana se află în țară sau e plecată la muncă în străinătate. A nu se confunda populaţia după domiciliu cu populaţia rezidentă, care reprezintă totalitatea persoanelor (indiferent de cetățenie) care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Populaţia rezidentă reprezintă populaţia de facto care exclude emigranţii, dar include imigranţii.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%).
  • Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 579 mii persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3804 mii faţă de 3225 mii persoane).
  • La 1 iulie 2020, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12,492 mil persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2019 (0,05%).
  • Populaţia feminină la 1 iulie 2020 a fost de 11,328 mil persoane, în scădere cu aproape 5000 de persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent.
  • Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2019, prin creşterea (cu 0,5 puncte procentuale) ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi în acelaşi timp remarcându-se menținerea la același nivel (14,6%) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).
  • Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 114,6 (la 1 iulie 2019) la 118,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2020).
  • Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,9 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2019. Vârsta mediană a fost de 42,1 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 iulie 2019.
  • La 1 iulie 2020, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.