Lista jurisdicțiilor raportoare cu care România colaborează în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare urmează să fie actualizată, conform unui proiect de ordin publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Vor fi incluse: Brunei Darussalam și Noua Caledonie.

Noul site ANAFFoto: ANAF

Proiect: Lista jurisdicțiilor raportoare

În prima parte a acestui an a fost introdusă și Hong Kong.

De precizat că România efectuează schimb automat de informații financiare cu țările membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei 2014/107/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă in Codul de Procedura Fiscală, la art. 291, alin. (2) și cu Statele Unite ale Americii în conformitate cu Legea 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru imbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, astfel lista jurisdicţiilor raportoare nu cuprinde cele 29 jurisdicţii, deoarece aceste ţări nu cad sub incidenţa Standardului Comun de Raportare.