Așa cum se știe, ANAF primește informații cu privire la conturile IBAN (scrie chiar în Codul de procedură fiscală – art. 61 si 62). Anul trecut România a transpus legislația europeană în domeniul spălării banilor. Acum ANAF a făcut un Registru, iar alte instituții, precum Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, vor putea avea acces la acesta.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Inițial, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN trebuia operaționalizat pe 4 ianuarie, dar la solicitarea mediului de afaceri s-a așteptat până pe 11 ianuarie.

Acum, entitățile raportoare prevăzute la art. 61 din Codul de procedură fiscală (precum băncile) trebuie, în termen de 10 zile de la operaționalizarea Registrului, să transmită organului fiscal central toate informațiile prevăzute la art. VIII, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2020 privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entități fără personalitate juridică care au deschis conturi între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență până la data raportării.

Practic, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică au obligaţia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entităţi fără personalitate juridică care au deschise conturi.

Informațiile care se vor găsi în Registru

• pentru titularul de cont-client, persoanele care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise şi orice persoană care pretinde că acţionează în numele clientului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;

• pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;

• pentru contul bancar sau de plăţi: numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii contului;

• pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenţilor, după caz, şi durata perioadei de concesionare.

Conform OUG adoptată anul trecut, înfiinţarea Registrului central electronic permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, precum şi casete de valori deţinute de o instituţie de credit pe teritoriul României. Acesta va permite asigurarea accesului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la acesta, în mod direct şi fără întârziere, şi a autorităţilor competente naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin.

„Asigurarea accesului public la informaţii privind beneficiarul real, va permite un control sporit al informaţiilor de către societatea civilă şi contribuie la păstrarea încrederii în integritatea tranzacţiilor comerciale şi a sistemului financiar, precum şi la combaterea utilizării abuzive a entităţilor corporative şi a altor entităţi juridice şi a construcţiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului atât prin acordarea de sprijin la investigaţii, cât şi prin efectele asupra reputaţiei, dat fiind faptul că oricine ar putea participa la tranzacţii ar cunoaşte identitatea beneficiarilor reali”, se arată în preambulul OUG de anul trecut (111/2020).

Acesta facilitează punerea la dispoziţie în timp util şi eficient a informaţiilor pentru instituţiile financiare, precum şi pentru autorităţi, inclusiv autorităţi din ţări terţe, implicate în combaterea unor astfel de infracţiuni. Accesul la informaţiile respective ar ajuta, de asemenea, investigaţiile privind spălarea banilor, infracţiunile principale asociate şi finanţarea terorismului.