Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut public, pe site-ul instituției, Declarația 094 - privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Așadar, aceasta poate fi descărcată în vederea completării pe anaf.ro.

Declaratia 094Foto: ANAF

Declarația 094

Persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadã fiscalã în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depãșit plafonul de 100.000 euro (echivalent în lei), trebuie sã depunã la organele fiscale competente, pânã la data de 25 ianuarie inclusiv, formularul acesta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în domeniul TVA (titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare), potrivit ANAF.

Nu au aceastã obligație persoanele impozabile care solicitã scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicãrii regimului special de scutire prevãzut la art. 310.

"Formularul 094 se depune și de cãtre persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadã fiscalã întrucât au efectuat în anul 2019 sau în anii anteriori achiziții intracomunitare de bunuri și care revin la utilizarea trimestrului, pentru cã în anul 2020 nu au efectuat nicio achiziție intracomunitarã de bunuri, iar cifra de afaceri nu a depãșit plafonul de 100.000 euro", conform instituției.