Cutia neagră a banilor publici. Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o sumă record de 750.000 de lei Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorită de PF Daniel. Ani la rând Curtea de Conturi a constatat nereguli la SCC

de DP     HotNews.ro
Joi, 21 ianuarie 2021, 6:58 Economie | Finanţe & Bănci


Victor Opaschi
Foto: Agerpres
Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o sumă record: 750.000 de lei Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorită de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe în satul Dobresti, locul său de naștere. Catedralei Neamului i-au fost de asemenea alocați aproape 70 de milioane de lei în 2020, potrivit răspunsurilor primite de la Secretariatul de Stat ca urmare a solicitărilor HotNews.ro. Instituția coordonată de Victor Opaschi este destul de discretă în a publica sumele cu care sprijină cultele religioase recunoscute oficial și nu a făcut publică nici procedura operațională prin care Secretariatul de Stat pentru Culte hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare din bani publici și cărora nu.

În răspunsul transmis, Opaschi spune că, ”avand in vedere principiul autonomiei cultelor fata de stat si tinand cont de faptul ca unitatile de cult sunt persoane juridice de drept privat, sprijinul financiar acordat acestora de catre statul roman prin Secretariatul de Stat pentru Culte se face la cererea cultelor. Solicitarea de sprijin financiar este transmisa de catre unitatea de cult in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, si ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. In urma consultarii reprezentantilor cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a postat pe site-ul institutiei informatiile de interes public din solicitarile de sprijin financiar transmise de unitatile de cult. Acestea se regasesc pe prima pagina a site-ului institutiei noastre informatiile de interes public in fisierul: Situatia dosarelor de solicitare a unui sprijin financiar depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte de catre unitatile de cult apartinand cultelor religioase. Aceasta situatie este actualizata saptamanal”, transmite SCC. Lucru adevărat, doar că in fisierul cu pricina se regăsesc doar dosarele in curs de solutionare, în niciun caz o evidență privind evidența la zi a finanțărilor, pe culte și lăcașuri finanțate.

O instituție solidă își arată eficiența în perioade delicate, cum a fost aceasta a pandemiei. Ori, reproșurile aduse SCC țin de slaba comunicare și mai ales implicarea tardivă și de suprafață în gestionarea situației.

Oficialii cultelor evită să critice public SCC din simplul motiv că Opaschi le asigură fondurile necesare salariilor prelaților și a diferitelor lucrări de renovare/amenajare a spațiilor de cult. Puțini lideri religioși sunt vocali, iar cei care îndrăznesc să-și asume opinii critice sunt maziliți. Cel mai recent caz, din ajunul Crăciunului 2020 este al consilierului patriarhal Ionuț Mavrichi.

 • În total, Mănăstirii ctitorite de Patriarhul Daniel i-au fost alocați 2,2 milioane de lei în ultimii ani, iar Catedralei Mântuirii alte 110 milioane de EURO, reiese din datele transmise de SCC

În răspunsul transmis HotNews.ro, Opaschi admite că ” au existat probleme in comunicarea anumitor masuri sau in implementarea lor”, dar ”in opinia noastra acestea au fost izolate si nu au dus la tensionarea relatiilor dintre stat si culte”.

În afara consilierului patriarhal al BOR, vocal la adresa SCC a mai fost și Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste. Într-o emisiune găzduită de HotNews.ro, acesta a spus: ” Ce ne-a deranjat pe noi a fost că o perioadă de aproximativ trei luni de zile nu a existat comunicare din partea Statului- mă refer la invitarea la dialog. Statul a comunicat în mod unilateral- a luat hotărâri pe care ulterior ni le-a transmis. După o vreme s-au adresat invitații dar au fost mai mult de ochii lumii ca să poată spune că s-a auzit și poziția cultelor și că au acolo semnătura noastră sau că toate deciziile au avut și binecuvântarea noastră”.El a mai precizat: ”N-am crezut niciodată că este datoria statului să ne spună cum să ne practicăm credința în intimitate. Și este deranjant că o mare perioadă de timp reprezentanții statului tot asta ne spuneau: ce să facem noi în casele noastre și cum ne putem închina lui Dumnezeu. Asta e grija noastră, nu a Statului. Grija Statului este cum ne închinăm în public. A doua observație este că noi, baptiștii, niciodată nu am cerut favoruri. Nu doar acum în pandemie. Pe noi nu ne interesează să fim favorizați în vreun fel. Pe noi ne interesează ca Statul să nu ne privească în funcție de cultul cetățenilor ci în mod echitabil ca cetățeni egali. Eu am fost foarte deranjat că s-au călcat în picioare legi românești, legi internaționale și exact cum le spuneam colegilor mei că în pandemie nu se schimbă Sfânta Scriptură, așa îi spun și Statului că în perioada de pandemie nu se schimbă Constituția țării și nu se schimbă nici legile țării”

În același context, Ionuț Mavrichi, reprezentantul BOR, cel care a și fost demis, spunea: ”Cu stupefacție am dat de un document public, aflat pe site-ul Camerei Deputaților și elaborat la câteva zile după pelerinajul de la București, după ce fusese experiența pelerinajului de la Iași. În acest document, Secretariatul de Stat pentru Culte precizează pur și simplu că în România nicio măsură dispusă nu a interzis practici sau ritualuri religioase. Și nu pot să nu fi mirat de această formulare spusă cumva ca o concesie. Într-adevăr au existat sincope într-adevăr a existat comunicare defectuoasă, nu s-a comunicat la timp... Ceea ce se numește acum dialog e o discuție nu instituționalizată ci mai degrabă informală. Și ea are loc abia acum, la câteva luni după ce a început pandemia”

Învăluit într-un secret cvasi-total, despre banii publici pe care instituția coordonată de Victor Opaschi îi gestionează aflăm mai degrabă din rapoartele Curții de Conturi.

În cel mai recent, cel pe 2018, Curtea de Conturi a constatat : ”În urma examinării de către Curtea de Conturi a documentelor prezentate au fost identificate neconcordanțe între sumele reprezentând sprijin financiar de natură salarială stabilit în statul de funcții/personal și cuantumul sprijinului determinat în funcție de condițiile specifice de încadrare și alocare prin grilele de salarizare aplicabile, potrivit legii, care a fost succesiv modificată. Pentru asigurarea conformității cu reglementările legale și pentru implementarea măsurilor dispuse prin decizii, conducerea SSC a aplicat măsuri operative de reevaluare și corectare a încadrării întregului personalului clerical beneficiar al sprijinului financiar acordat de la bugetul de stat pentru salarizare, aferent perioadei 1.08.2016-până la zi. Măsurile dispuse de Curtea de Conturi prin decizii au fost implementate, iar, pentru anul 2018, debitul în sumă de 1.399 mii lei a fost recuperat integral și virat la bugetul de stat”

În 2017, ”pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului contabil, încheiate pentru exercițiul bugetar 2017 a fost exprimată o opinie contrară. Conducerea SSC și-a însușit și asumat concluziile auditului financiar, motiv pentru care nu a exprimat un punct de vedere divergent, nu a formulat obiecțiuni și nici contestație la decizia emisă de Curtea de Conturi, prin care au fost dispuse măsuri de finalizare a acțiunilor demarate și de remediere a deficiențelor constatate”, arată Curtea de Conturi.

În 2016, ” examinarea situațiilor financiare întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte a relevat existența în continuare a unor deficiențe privind modul de operaționalizare a componentei „Sprijin financiar acordat pentru salarizarea personalului clerical din țară”, în sensul că, în procesul de acordare/justificare a sprijinului financiar, SSC nu s-a asigurat, în toate cazurile, că datele transmise de unitățile de cult sunt suficiente și complete, astfel încât să ofere o bază exactă, clară, actualizată în conformitate cu noile reglementări legale, pentru a determina corect cuantumul sumelor alocate beneficiarilor. Spre exemplu, unele decizii de încadrare a personalului, întocmite și transmise de unele unități de cult către SSC, conțin informații insuficiente referitoare la durata studiilor superioare absolvite de personalul clerical angajat sau date insuficiente cu privire la condițiile de încadrare: grad, gradație, vechime în specialitate etc., în contextul în care HG nr. 582/2016 prevede niveluri diferite de salarizare în funcție de durata studiilor absolvite”.

În 2015, ”în urma verificării modului de justificare, înregistrare și raportare a sprijinului financiar repartizat unităților de cult în cadrul Programului bugetar „Lăcașuri de cult”, pentru care au fost alocate fonduri publice în cuantum de 177.097 mii lei, au rezultat deficiențe generate de neconcordanțe și/sau neconformități cu reglementările legale care guvernează acest domeniu de activitate, astfel: nu s-a recuperat în termenul legal sprijinul financiar acordat unor unități de cult, în situația în care sumele alocate nu au fost justificate, conform cerințelor legale, măsurile de recuperare a acestui sprijin financiar fiind aplicate cu întârziere de către utilizatori; în unele cazuri, deconturile au fost întocmite necorespunzător, fără respectarea termenului legal și a cerințelor de formăși conținut prevăzute de reglementările legale; deconturile de cheltuieli depuse la SSC de către unitățile de cult pentru justificarea sprijinului financiar alocat nu au fost înregistrate cronologic și sistematic. Modalitatea de înregistrare extra bilanțieră a acestor operațiuni, în contul „Alte valori în afara bilanțului”, nu oferă informații în timp real privind sumele alocate de SSC unităților de cult și nejustificate, iar soldul contului nu reflectă întocmai valoarea obligațiilor financiare ale unităților de cult rămase de justificat la un moment dat; nu s-a înregistrat în evidența contabilă a SSC titlul executoriu reprezentând sprijin financiar în valoare de 65 mii lei, stabilit de instanța de judecată în sarcina unei unități de cult; se mențin neconcordanțe între datele/informațiile tehnice referitoare la terenuri și imobile înscrise în hotărâri de guvern la data intrării în administrarea SSC și cele înscrise în hotărâri de guvern la data ieșirii din administrarea SSC”

În noiembrie 2019, secretarul de stat Victor Opaschi a asistat fără să schițeze vreun gest de revoltă (sau să își ceară scuze ulterior) la umilirea diplomaților americani la Constanța cu ocazia unui eveniment organizat de Cultul Musulman din România? Acest incident este consemnat în cadrul Raportului pe Libertate Religioasă în România pe anul 2019 și publicat de Departamentul de Stat al SUA în iunie 2020 și aduce prejudicii parteneriatului strategic al țării noastre cu SUA. Întrebați de HotNews.ro care a fost reacția lor la acest nefericit incident, oficialii Ministerului Afacerilor Externe au dat un răspund mai degrabă diplomatic. ”Evenimentul la care faceți referire nu a fost unul oficial, organizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau o altă autoritate guvernamentală. Organizatorul evenimentului a adresat scuzele sale Ambasadei SUA și diplomatului american. Deși MAE nu a fost reprezentat sau invitat la eveniment, au fost întreprinse demersurile diplomatice necesare pentru evitarea unor astfel de situații pe viitor”, se arată în răspunsul MAE transmis HotNews.
 • Cine este Victor Opaschi, secretarul de Stat care coordonează Secretariatul de Stat pentru Culte:
Potrivit Deutsche Welle, liderul Bisericii Ortodoxe Române s-a împotrivit înlocuirii de la șefia Secretariatului de Stat pentru Culte a lui Victor Opaschi, umbra lui Ion Iliescu și demnitar acuzat de simpatii filoruse. Victor Opaschi și este, din 2013, șeful Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC).

Cel care l-a adus pe Opaschi în guvern este Victor Ponta, în mai 2012, când l-a instalat secretar de stat pentru cultură si culte în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, iar în februarie 2013 l-a transferat la șefia Secretariatului de Stat pentru Culte.

Anterior, Victor Opaschi a fost consilier de stat pentru cultură și culte în ambele mandate de președinte al României ale lui Ion Iliescu și consilier personal al acestuia, în perioada în care a fost președinte al PDSR.

Prezența lui Victor Opaschi în fruntea Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC) este o ciudățenie, având în vedere că, înainte de 1989, el a lucrat la instituția comunistă al cărei scop era oprimarea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și a cultelor religioase de pe teritoriul României: Departamentul Cultelor.

 • Întrebările adresate de HotNews.ro:
În baza legii 544/2001 vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări și solicitări de informații de interes public:
1. De ce nu aveți postate pe siteul instituției informațiile privind bugetele alocate pentru unitățile de cult din România? Conform legii nr. 544/2001, acest lucru este o atât obligație legală, cât și principala activitate a instituției pe care o conduceți. Nerespectarea ei poate atrage consecințe juridice.

2. Vă rog să-mi puneți la dispoziție graficul finanțărilor pentru următoarele obiective de cult în perioada 2010-prezent: Mănăstirea Dobrești, comuna Dobrești, județul Timiș, Catedrala Mântuirii Neamului din București și Patriarhia Română.

3. Proporția anuală de monumente istorice sprijinite financiar din totalul de lăcașuri de cult în perioada 2010-prezent.

4. Numărul de biserici monumente istorice aparținând Biserici Luterane de Confesiune Augustană pentru care ați făcut alocări bugetare în perioada 2010-prezent.

5. Doresc să îmi atașați în copie procedura operațională prin care Secretariatul de Stat pentru Culte hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare și cărora nu. Cine din interiorul instituției hotărăște alocarea de fonduri și care este implicarea directă în acest proces a secretarului de stat?

6. Pandemia a adus cea mai intensă tensionare a relațiilor dintre culte și stat. La câte conferințe de presă și emisiuni TV a participat secretarul de stat Victor Opaschi în perioada martie 2020-prezent pe tema restricțiilor aplicare în domeniul vieții religioase?

7. Conform unei adrese pe care ați trimis-o ca răspuns la o interpelare parlamentară în data de 2 noiembrie a.c. susțineți nici mai mult, nici mai puțin că „nicio măsură dispusă nu interzice practici, ritualuri sau slujbe religioase” (http://www.cdep.ro/interpel/2020/r11311A.pdf ). Reprezentanții cultelor religioase cu care am vorbit sunt absolut siderați de acest document semnat de dumneavoastră. În plus, e suficient să vă menționez faptul că în timpul stării de urgență în România a fost total interzis accesul în cimitire. Deci, și parastasele la mormintele celor dragi. Putem exemplifica apoi pe pelerinajele, împărtășirea credincioșilor ortodocși și multe ale ritualuri și practici religioase. Cum este posibil să faceți astfel de afirmații total neacoperite de adevăr în documente oficiale pe care le semnați și le trimiteți Parlamentului României?
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram..*.


15481 vizualizari

 • +37 (45 voturi)    
  Traducere (Joi, 21 ianuarie 2021, 7:27)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  "avand in vedere principiul autonomiei cultelor fata de stat si tinand cont de faptul ca unitatile de cult sunt persoane juridice de drept privat, sprijinul financiar acordat acestora de catre statul roman prin Secretariatul de Stat pentru Culte se face la cererea cultelor"

  Deci un fel de stat in stat? Cel putin asa ne-a aratat BOR cand era vorba de respectarea regulilor. Ati mai vazut doctori care sa vina sa predea nutritie sau igiena in scoli? Dar de preoti care sa predea religie in scoli?

  Ni se explica ca nu se amesteca cultele cu statul, dar cand preotii indeamna cu cine sa voteze? Pai daca ne separam de ce nu taxam? Nu-s scutiti de taxe?

  Eh, complicat.
  • +12 (16 voturi)    
   BOR este o bataie de joc la adresa tuturor... (Joi, 21 ianuarie 2021, 11:50)

   Dr.Mythnick [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   BOR este o bataie de joc la adresa tuturor...
  • -13 (21 voturi)    
   Regimul ateu USR s-a pus pe treaba (Joi, 21 ianuarie 2021, 12:40)

   luciannn [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   Ar trebui ca Statul sa dea bani doar pentru stadioane si sali polivalente noi, asa-i?

   Era de asteptat sa inceapa "vanatoarea" impotriva Bisericii...

   Ce au facut comunistii si securistii atei in trecut probabil o sa paleasca in fata "realizarilor" USR... Copiii lor din USR o sa intreaca masura parintilor...
   • +7 (11 voturi)    
    Despre ce vorbesti? (Joi, 21 ianuarie 2021, 14:18)

    imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui luciannn

    Unde ai auzit tu ca face ceva USR bisericilor? Scrii ca sa nu gandesti, probabil... va place sa aruncati conspiratii si ganditi tot felul de scenarii imbecile, dar dovezi sau ceva la baza, niente...

    Probabil sunteti obisnuiti cu alte site-uri tipice voua unde scrie ceva si voi luati ca atare fara sa contestati daca e sau nu asa si credeti ca toti cei care va citesc imbeciltiatile fac la fel si zic "da ma, usr, ateii, securistii, da, saraca bor...".
  • +9 (9 voturi)    
   Autonome? (Joi, 21 ianuarie 2021, 14:17)

   sfarleaza [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   Pai daca's autonome fata de stat de ce sa dea statul bani ??
   Sau daca statul da totusi bani, de ce sa nu ceara socoteala de cum sunt cheltuiti?
   Ce paraziti nemernici!
 • +7 (21 voturi)    
  pai (Joi, 21 ianuarie 2021, 8:07)

  codrean [utilizator]

  Opaschi asta e "pe post" , sub diverse nume, de peste 40 de ani !!! Se tine tare "Secu"!
  Si mai vorbim de Isarescu ?
 • +34 (40 voturi)    
  Spitale si scoli si autostrăzi si alea (Joi, 21 ianuarie 2021, 8:10)

  termopan [utilizator]

  Sa mai zică cineva ca PSD n-a construit spitalele regionale pe care le-a promis.

  Te duci frumos la popa te freacă cu busuioc la tâmple, bei aghiazma si faci mofeta cu tămâie. Daca trece bine, daca nu iti cânta automat si prohodul.

  Romanul e om simplu, dar tradițional.
  • +12 (16 voturi)    
   "Mofeta cu tamaie" e (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:00)

   Kecske [utilizator] i-a raspuns lui termopan

   geniala. Am ras cu pofta. Multumesc. Mi-ai facut dimineata frumoasa.
  • +9 (15 voturi)    
   Iti canta prohodul (Joi, 21 ianuarie 2021, 11:45)

   Milka Man [utilizator] i-a raspuns lui termopan

   dar contra unei sume, ca na, asa e traditia la romani. Macar 1000 RON pentru burtica si Mercedesul celui platit din banii care ar trebui sa mearga catre scoli si spitale...
 • +29 (35 voturi)    
  niste paraziti (Joi, 21 ianuarie 2021, 8:25)

  eGerula [utilizator]

  ... majoritatea.
  • 0 (0 voturi)    
   Paraziti cu mertzan, nu orice fel de paraziti (Vineri, 22 ianuarie 2021, 12:05)

   midufi [utilizator] i-a raspuns lui eGerula

   :(
 • +25 (31 voturi)    
  bor (Joi, 21 ianuarie 2021, 8:39)

  daan.g [utilizator]

  a fost de la infiintarea , agent de influenta in organizarea statala a romanilor.au pus si su mazilit domnitori, au cheltuit resursele natiei pentru construirea manastirilor, unde afacerile infloreau ,iar cei din popor faceau foamea.din vremuri stravechi natia asta a fost indobitocita si spalata pe creier sa duca banutii la manastiri si biserici, cu ideea tampita ca cumpara favoruri de la DUMNEZEU.in comunism a fost prelungirea maiinii securitatii, urechea in fapt,asa aflau securistii tot ce auzeau popii la spovedanii, dupa revolutie bor a devenit filiala religioasa a fsn, pdsr, acual psd, iar popii agenti electorali psd unii chiar si politicieni pe fata. concluzia ar fi ca b o r este o alta tumoare canceroasa in politica romaneasca care trebuie indepartata de politica, buget, si resurse, cand vom reusi indepartarea acoperitilor, fostilor securisti, b o r din viata politica vom avansa ca si natiune
 • +23 (29 voturi)    
  “Daca cred, nu pierd nimic” (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:01)

  Alui [utilizator]

  Zic unii justificandu-si credinta fara dovezi in divinitate.
  Dar uite cat de mult pot castiga!
 • +22 (30 voturi)    
  banii nostri cheltuiti aiurea pe fantasmagorii (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:04)

  Coresponedntu [utilizator]

  miliarde de Euro prapaditi pe constructia de temple, in tara si strainatate in 30 de ani de obscurantism religios. Nu mai vorbesc de salariile sarlatanilor BOR, cca 20 mii de popi la care se adauga personal neclerical angajat. Multi sunt patiti in strainatate si au ca mandat controlul diasporei de catre barbosi. Marea majoritatea au fost agenti acoperiti sau surse DIE , SIE. Renuntarea la sustinerea financiara a religiiilor ar consolida temeinic financiar si cu personal sectoarele vitale ale sanatatii si educatiei. Cultele ar trebui sa se sustina, mai ales ca sunt scutite de taxe si impozite pe activitatile economice.
 • +15 (19 voturi)    
  Despre credinta I (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:15)

  Alui [utilizator]

  “ 22 Şi, când s-au împlinit zilele* pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului,” si
  41 Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în* fiecare an, la Praznicul Paştelor.”.
  Luca 2:22, 2:41

  “Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
  Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din* Egipt.”
  Matei 2:14-15?

  Religia a fost inventata de oameni pentru a le oferi o impacare cu idea mortii. Pana prin 1850 durata de viata era 30 de ani, deci se murea pe capete. Mureau copii, mame, tati, cand iti era lumea mai draga, de boli care azi sunt minore si de razboaiele practic continue. Toate, dar absolut toate religiile, de la cele antice pana azi, au un punct in comun: exista viata dupa moarte. Asa ii e mai usor omului sa accepte ca ii moare copilul, sotia, fratele/sora, mama, tata, si ca urmeaza sa moara el insusi. Ideea de viata dupa moarte e o idee buna, mai ales pentru cei care stiu ca au zilele numarate. Aduce o impacare cu soarta. Partea proasta cu religia, mai ales cu crestinismul e ca vine cu restrictii stupide si cu profitori si prosti care imbracati fiind in haine preotesti profita de autoritatea pe care le-o da religia in fata credinciosilor si ii duc spre saracie si moarte inainte de vreme pe unii. Mai mor si ei de prostia lor, e drept, si e un pic de justitie in asta.
  Apropo, daca Dumnezeu ar fi existat cu adevarat, randurile astea n-ar fi fost scrise pentru ca nimeni nu s-ar fi indoit de existenta lui. Cei care cred in el, cred in baza unei logici gresite:”Daca nu exista dovada existetei unui lucru, nu inseamna ca acel lucru nu exista”. Problema cu logica asta e ca nu iti ofera raspuns la intrebatea “exista sau nu?”. Te aduce subtil inapoi la intrebare.
  • +7 (11 voturi)    
   Despre credinta II (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:46)

   Alui [utilizator] i-a raspuns lui Alui

   Multi considera “dovezi” diferite lucruri din natura. Pai “dovezile”’respective nu ofera certitudinea existentei lui cutare sau cutare zeu, fata de pura intamplare sau evolutie naturala, din moment ce nu se poate stabili o legatura de nenegat intre acel lucru si acel zeu.
   Altii spun “esti mai castigat daca crezi decat daca nu crezi”. Totusi si asta e la fel ca logica “nu insemna ca nu”. Din cauza credintei tale poate amani sa te duci la medic cand ai simptome de infarct, atac cerebral, etc, etc. La examene, in loc sa inveti pentru ele, te rogi sa-ti pice doar subiectul pe care-l stii, si totusi nu-ti pica. Unii, cu credinta, si masina plina de oameni, depasesc in curba. Singurul avantaj al credintei e ca accepti mai usor moartea nedorita a celor dragi sau a ta insuti.
   Pentru mii de ani, pentru evrei si crestini, si pentru unele tari musulmane azi, “argumentul” pro-divinitate era/e ca daca negi existenta ei, erai omorat cu pietre, ars pe rug, decapitat, etc, etc. Sa te indoiesti, iti aducea moartea. Atunci daca poate nu cedeai ca exista viata dupa moarte, de ce ai fi constestat religia?
   Intrebarea care se pune e de ce au considerat “inventatorii” religiei “argumentul” respectiv in sprijinul spuselor lor? Pentru ca minteau de fapt?

   Unii leaga moralitatea de credinta, si prezinta astfel credinta ca un avantaj pentru societate. De exemplu “Sa nu furi!” e prezentata ca a regula morala provenita de la divinitate.
   Cine are interesul sa existe regula asta morala? Cel care are un lucru dorit de el si altii care nu au acel lucru. Intamplator, cand ai multe lucruri dorite de altii (bani de exemplu), detii puterea sa ii supui pe altii regulilor tale. De exemplu vei deveni sef de trib, boier, imparat etc. Si tu nu vei fura, pentru ca tot ce exista pe teritoriul controlat de tine iti apartine de fapt. Va fura cel care nu are acel lucru si il vrea sau are nevoie de el ca sa traiasca. E usor sa-i spui unui muritor de foame, nu fura painea aia a mea, cand tu esti ghiftuit.
   • +9 (11 voturi)    
    Despre credinta III (Joi, 21 ianuarie 2021, 11:01)

    Alui [utilizator] i-a raspuns lui Alui

    In trecut, au fost spanzurati copii saraci care au furat o paine. Asta e “moralitatea” de fapt! Normal ca cei puternici aveau nevoie de religie ca sa le justifice dominatia asupra celorlalti, regii erau unsi de preoti, nu alesi de popor (de obicei). Religia e buna sa-i spui celui napastuit, sarac, flamand, gol, bolnav din cauza masurilor tale, “asa a vrut bunul Dumnezeu”. Astfel poti evita o rascoala a supusilor impotriva ta. Cei puternici au avut doua unelte de dominare:religia si legea(“morala”). Asa au devenit ele asociate, prin stapanire, nu ca ar fi fost legate in alt fel.

    Apropo de citatele de la inceput. Sunt doua pasaje din Biblie care se contrazic reciproc si irefutabil. Citatele sunt dovezi clare ca cel putin o parte din Biblie nu e adevarata. E o dovada clara, fara nuante de gri. Cei care sustin Biblia spun ca TOATA Biblia e adevarata. Dar pasajele ii contrazic. Deci ei MINT! atunci de ce am crede orice spun niste mincinosi dovediti?
 • +13 (15 voturi)    
  Ciocu mic,bă (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:25)

  persuasiv [utilizator]

  ca acusi va afurisim.
 • -8 (20 voturi)    
  bani publici (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:41)

  atc [utilizator]

  Ce sa mai vorbim de aia care-i fura de-a dreptul:
  "Raport special Curtea de Conturi / Cheltuielile ( guvernului- n.m.) pentru combaterea coronavirus: 1 miliard euro până în iunie. Prejudicii, aproape 8 milioane euro. - Curs de guvernare /11.8.2020
 • +17 (21 voturi)    
  E cu adevarat pacat! (Joi, 21 ianuarie 2021, 9:53)

  Alui [utilizator]

  Sa arunci banii pe asemenea prostii primitive! Catedrala e a doua “Casa a poporului”, o magaoaie urata construita dupa placut unui prostovan umflat in piele.
  Cele doua cladiri vor fi ca doua surori urate. Pana la urma vor fi demolate ca sa lase locul la ceva normal si frumos.
 • +13 (19 voturi)    
  Rusine! (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:03)

  Broscuta2018 [utilizator]

  Sa va fie rusine! Multi copii abandoneaza scoala. Cati copii ar putea fi ajutati cu acesti bani!

  Scolile nu sunt renovate iar in mediul rural omenii nu au acces la servicii medicale. Sa mai vorbim de nivelul de saracie din Romania? Cu banii acestia, mai bine am face niste piete de produse agroalimentare in mediul rural unde cei din mediul urban ar putea sa cumpere direct produse de la producatorii romani. Cica nu sunt bani la buget! Egoistilor!
  • -6 (18 voturi)    
   plicti pe HN fără popi, cum ziceam ieri (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:44)

   di livio [utilizator] i-a raspuns lui Broscuta2018

   https://www.libertatea.ro/opinii/despre-liberalism-si-asistatii-sociali-de-lux-cum-primesc-de-la-stat-politicienii-puterii-100-000-de-euro-pe-an-3356099...ici-șa sînt banii dv și în pensiili speciale militare...și Hexi Farma era în curtea SRI nu în curtea BOR, aclo bani gîrlă...se aude postacii seku?
 • +17 (21 voturi)    
  caz penal? (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:07)

  Ionionx [utilizator]

  pai daca, cultele sunt independente fata de stat, deci STAT IN STAT, rasa subventia de la Stat!!!!
 • +9 (15 voturi)    
  Coincidenta interesanta (Joi, 21 ianuarie 2021, 10:55)

  Alui [utilizator]

  Casa poporului a fost construita la indicatiile unui cizmar. Catedrala la indicatiile unuia numit “Ciubotea”, adica cizmulita in romana arhaica.
  https://dexonline.net/definitie-ciobota
  • +1 (5 voturi)    
   comentariu (Joi, 21 ianuarie 2021, 21:39)

   Sacaraoschi [utilizator] i-a raspuns lui Alui

   Ciubotea, adica in latina Caligula...
 • -8 (16 voturi)    
  in concluzie (Joi, 21 ianuarie 2021, 11:49)

  srpc [utilizator]

  banii trebuie dati Ministeruui Apararii, pentru armament, sau Ministerului Finantelor, ca sa mai poata scuti niste multinationale de obligatiile catre buget
  • 0 (2 voturi)    
   Nu multiationalele sunt problema (Vineri, 22 ianuarie 2021, 12:11)

   midufi [utilizator] i-a raspuns lui srpc

   Ele sunt exact platitorii constiinciosi de impozite.
   Dar, deh, postacul sovietic de serviciu o intoarce cum ii convine lui.
   • 0 (0 voturi)    
    editat de moderator pentru jigniri. ultimul avertisment<br> (Vineri, 22 ianuarie 2021, 20:48)

    srpc [utilizator] i-a raspuns lui midufi

    eu sunt liberal "clasic", de-aia urasc banditii portocalii, slugile occidentului neoliberal si dusmanii intreprinzatorului cinstit roman
 • +8 (12 voturi)    
  Exista un mecanism foarte simplu si legal (Joi, 21 ianuarie 2021, 11:57)

  Milka Man [utilizator]

  In Germania, Elvetia exista o taxa de cult. Cu alte cuvinte, daca esti credincios si vrei sa sustii un anume cult, ti se trage din salar, lunar, un anume procent. Cultele sunt finantate exclusiv prin aceasta metoda. Evident, pentru lucrari mai ample, de genul renovarii cladirilor istorice, pot apela la imprumuturi sau bani de la guvernele locale. Cei care platesc aceasta taxa de cult beneficiaza de servicii religioase gratuit. Acest mecanism este foart corect, cinstit, iar cei care sustin cultele, o fac pe banii lor. In acest fel, cultele religioase sunt independente, iar numarul de biserici s-a redus considerabil peste tot pentru ca realiatatea a demonstrat ca nu sunt asa multi credinciosi cum apareau in sondaje. Ar fi bun un asemenea mecanism si in Romania. E usor de implementat si se evita orice evaziune fiscala din moment ce banii sunt urmariti de la un capat la altul. Ca sa nu mai vorbim de economia care s-ar face prin desfintarea acestui SSC, folosit pentru pomeni electorale.
 • +6 (8 voturi)    
  Ganditi-va cati colonei... (Joi, 21 ianuarie 2021, 12:03)

  DrNRazvan [utilizator]

  Ganditi-va la cati colonei sunt stareti in biserici si manastiri. Trebuie si lor sa le dea ceva de ros. Si, in plus, acolo unde nu e justitie si medicina, te rezolva Domnul!
  • -4 (10 voturi)    
   Historia- comunismul in Romania (Joi, 21 ianuarie 2021, 13:39)

   Altiro [utilizator] i-a raspuns lui DrNRazvan

   În cele 120 de închisori şi lagăre de muncă, au murit 200.000 oameni.Intre acestia au fost si 3000 de preoti ortodocsi(1948-1953),25% din totalul de 12000 cati erau atunci . Cifrele globale ale holocaustului roşu în România sunt diferite. Numărul total al deţinuţilor: 2.000.000 (Filip Păunescu - ,,Cunoaşterea şi combaterea comunismului". 3.000.000 (Cicerone Ioaniţoiu). Ganditi-va ca urmasii comunistilor, ai securistilor si aplaudacilor lor sunt azi "liber-cugetatorii"ce condamna credinta romanilor in loc sa plateasca pensiile de lux ale mentorilor lor..
   • +5 (9 voturi)    
    Aia 3000 au fost legionari, ai uitat sa mentionezi (Joi, 21 ianuarie 2021, 13:48)

    Alui [utilizator] i-a raspuns lui Altiro

    Poate vii cu dovezi la cele spuse de tine, ca au murit 3000. Se canta si acum “Sfanta tinrerete legionara” pe la manastirile BOR!
    • -3 (7 voturi)    
     Ti-am dat nume (Joi, 21 ianuarie 2021, 15:56)

     Altiro [utilizator] i-a raspuns lui Alui

     de istorici din a caror documente am citat.
   • +3 (9 voturi)    
    Si in manastirile BOR au avut loc crime (Joi, 21 ianuarie 2021, 13:52)

    Alui [utilizator] i-a raspuns lui Altiro

    La Tanacu de exemplu. Sa nu mai vorbim de orgii.
    • +1 (5 voturi)    
     Sfanta naivitate (Joi, 21 ianuarie 2021, 19:28)

     Altiro [utilizator] i-a raspuns lui Alui

     Compari crimele comunismului( a caror autori n-au fost niciodata judecati) cu Tanacu. Calugarul respectiv nu mai este preot si a fost demult condamnat. Orgii am vazut la mineriade si la revolutie, conduse de intaiul liber-cugetator al tarii, tovarasul Iliescu, mandria neomarxistilor.
   • +1 (5 voturi)    
    Care e legatura? (Joi, 21 ianuarie 2021, 19:27)

    Milka Man [utilizator] i-a raspuns lui Altiro

    ce legatura are credinta cu sponsorizarea cultelor relegioase de catre stat? Austria, Germania, Elvetia nu au avut parte de comunism si acolo toate cultele sunt sustinute direct din contributriile credinciosilor. Or fi fost si astia urmasii comunistilor si ai securistilor?
    • +5 (5 voturi)    
     Austria (Joi, 21 ianuarie 2021, 21:49)

     Altiro [utilizator] i-a raspuns lui Milka Man

     Fondurile atribuite celor 14 Biserici şi comunităţi religioase recunoscute legal provin dintr-o „taxă pentru Biserică” (aprox. 1% din venituri), percepută de către Stat, laolaltă cu celelalte impozite. Orice cetăţean poate cere încetarea plăţii acestei taxe, caz în care suma respectivă continuă să fie colectată, dar este direcţionată de către Stat către alte entităţi de interes public.
    • +4 (4 voturi)    
     Germania (Joi, 21 ianuarie 2021, 21:55)

     Altiro [utilizator] i-a raspuns lui Milka Man

     Taxa pt biserica este colectată de către Stat, împreună cu restul impozitelor. Oricare cetăţean poate solicita încetarea plăţii, caz în care încetează a mai fi considerat membru al cultului respectiv. Impozitul bisericesc și donațiile făcute Bisericilor sunt deduse din impozitul pe salarii și pe venit.
     Fonduri sunt acordate de Stat cultelor recunoscute pentru întreţinerea unor clădiri cu valoare arhitectonică/culturală deosebită sau ca măsuri compensatorii în urma anumitor evenimente istorice (ex: Holocaustul).
    • 0 (0 voturi)    
     DANY BO$$ (Vineri, 22 ianuarie 2021, 21:40)

     Marius1907 [utilizator] i-a raspuns lui Milka Man

     una e sa sustii cultele religioase care fac ceva benefic pentru comunitatea in care traiesc si una e sa se plimbe un barbos in ultimul tip de mercedes si sa se mai si imbrace in hanie cu fir de aur, cum e la noi, cu ce pwla mea ma incanta pe mine ca avem in bucuresti o biserica de peste 120 de milioane de euro? cate spitale sau cati km de autostrada (sa nu mai moara lumea in accidente de masina) se faceau in aceasta tara?
 • +6 (12 voturi)    
  heh (Joi, 21 ianuarie 2021, 12:56)

  IonIonescuDeLaBrad [utilizator]

  Alocarea banilor pentru culte este exact ca si cum ai arunca bani in fantana, le faci vant si te rogi.

  Trist e ca sunt bani publici care ar trebui folositi in alte scopuri, cultele sa se auto-finanteze.
 • +6 (12 voturi)    
  biserica (Joi, 21 ianuarie 2021, 14:17)

  Marius1907 [utilizator]

  bai voi intelegeti ca statul roman a dat 110 milioane de euro pentru catedrala lui Dany Bo$$, oare cate spitale faceau de la 0 cu acei bani, chiar suntem un popor de idioti, sa ii mai dea inca pe atat ca doar prostimea muceste pentru imputitul ala
  • 0 (0 voturi)    
   oho (Vineri, 22 ianuarie 2021, 20:50)

   srpc [utilizator] i-a raspuns lui Marius1907

   dar cu miliardele date Raytheon cate facea?
   • 0 (0 voturi)    
    BO$$ (Vineri, 22 ianuarie 2021, 21:09)

    Marius1907 [utilizator] i-a raspuns lui srpc

    cei de la dariueste viata au constriut un spital oncologic cu vreo 10 milioane de euro de la 0, statul roman a dat unui gunoi 110 milioale...unde traim, nu sunt doar din sapatele tastaturii, as iesi la un protest, locuiesc in roman, daca se anunta un protest ma duc singur in fata unei biserici ortodoxe si tin o pancarda sa ii arat gunoiului ala de dani BO$$ ca putea sa faca 2 spitale cu 110 milioane de euro nu o catredala care pe mine ma doare in pwla ca sunt un pacatos si cred ca mai bine ajung in iad decat in rai....in rai nu te lasa sa fumezi si sa bei bere in iad sigur zice Lucifer "fa ti de cap"
 • +7 (11 voturi)    
  Toti banii la culte, boss! (Joi, 21 ianuarie 2021, 14:32)

  dandra [utilizator]

  De fiecare data cand vedeti astfel de stiri, ganditi-va la anunturile umanitare in care se cer donatii pentru copiii bolnavi de cancer.

  De fiecare data cand vedeti astfel de stiri, sa va ganditi la oamenii bolnavi din aceasta tara si care nu au acces la servicii medicale de calitate, pentru ca toti banii se duc la biserici.

  Tara asta bolnava nu stie decat sa umble visteriile popilor. Rusinos!!

  Ma intreb cum pot dormi barbosii de preoti, mai mari pusi, cand sunt atatia copii bolnavi de cancer si ei nu ridica un diget. Ma gandesc ca daca ai multi bani, iti permiti o saltea de calitate si atunci te doare fix in dos.
  • -3 (11 voturi)    
   boss! (Joi, 21 ianuarie 2021, 16:08)

   Altiro [utilizator] i-a raspuns lui dandra

   Pensii speciale pt ateii comunisti, securisti si tortionarii vechiului regim ateu, stadioane si polivalente, gazon schimbat pe milioane de euro de 2-3 ori pe an etc, etc. BOR are peste 800 de centre sociale fiind cea mai mare institutie filantropica din tara(azile, orfelinate, centre pt victime ale violentei, ale traficului de persoane, ale drogurilor, centre pt bolnavi in faze terminale, cantine pt saraci, policlinici si spitale etc, etc. Periodic preotii doneaza sange pt spitale in centrele de transfuzii sau fac colecte pt ajutorul familiilor sarace. In 2020 BOR a donat peste 5 milioane euro in lupta cu pandemia. Rusinos-in loc sa acuzi, informeaza-te, prejudecatile tale nu tin loc de adevar.
   • 0 (6 voturi)    
    boss! „dăcât” o întrebare am la tine... (Joi, 21 ianuarie 2021, 19:27)

    NME [utilizator] i-a raspuns lui Altiro

    Cât te costă să apelezi la serviciile „filantropice” ale BOR?
    Cât te costă să-ți îngropi o persoană dragă? Cât te costă să te cununi? Cât te costă să-ți botezi copilul?
    Cu factură și fără...

    Și după aia putem vorbi de „cea mai mare instituție filantropică din țară”.
    • -1 (7 voturi)    
     'Dacat' un raspuns (Joi, 21 ianuarie 2021, 21:36)

     Altiro [utilizator] i-a raspuns lui NME

     Intreaba zecile de mii de romani uitati de stat, de rude si de ong-uri ateiste, internati in acele institutii ale BOR, cat ii costa si apoi o sa intelegi cuvantul"filantropie". In rest, boss, cine a mai pomenit ca neomarxistii, ateii, liber-cugetatorii care se respecta si injura toata ziua popii, biserica credinta, sa aibe nevoie de ritualurile "primitive" de botez, cununie si inmormantare religioasa? Cu banii economisiti astfel urmasii lor vor trai ani multi si fericiti..Sanatate multa!
  • 0 (0 voturi)    
   bo$$ (Vineri, 22 ianuarie 2021, 21:31)

   Marius1907 [utilizator] i-a raspuns lui dandra

   atunci cand ai iq de picor de scaun de autobuz si vine popa la tine si iti spune ca nu ai platit 300 de lei contributia la biserica pe un an si o platesti, nu ai cum sa zici ca acea persoana ar dona pentru un spital acei bani, ca daca nu ii da la biserica nu ajunge in rai, nu sunt impotriva de a crede in o divinitate dar BOR este o AFACERE, DANI BO$$ are milioane de euro sa isi puna aur pe biserici sa se apere de saracie, ce il doare pe el ca oamenii mor cu zile in spitale, sa fie biserici cu aur in tara ca ne aujta doamne doamne pe noi nu medicii si spitalele....
 • 0 (6 voturi)    
  toata lumea (Joi, 21 ianuarie 2021, 15:37)

  liviu_ [utilizator]

  arunca bani in biserici...

  ba leprelor... degeaba aruncati bani in biserici, daca actiunile voastre sunt prea scarboase chiar si pentru diavol!
 • -1 (9 voturi)    
  ce ne mai trebuie (Joi, 21 ianuarie 2021, 17:54)

  ananstef [utilizator]

  pe Dumnezeu nu l-a vazut nimeni, spritualitate si credinta nu exista, ci doar ce poti atinge, asta-i gandirea cea noua.
  luati o pauza si cautati ce au spus invatatii acestei lumi.
  • +2 (6 voturi)    
   Nu e nici o legatura intre stire si credinta (Joi, 21 ianuarie 2021, 19:22)

   Milka Man [utilizator] i-a raspuns lui ananstef

   Fiecare e liber sa creada in absolut orice doreste. Dar nu e deloc moral ca toata lumea sa plateasca bani pentru culte. Cei care sustin un anume cult, trebuie sa il suporte si financiar. Asa e corect si cinstit pentru toata lumea.
  • +1 (1 vot)    
   Sigur n-au spus dati 110 milioane de euro (Vineri, 22 ianuarie 2021, 14:32)

   Alui [utilizator] i-a raspuns lui ananstef

   Vreau sineu asa bani de la stat. Promit sa ma rog zilnic pentru voi.
 • +1 (1 vot)    
  Recordul a fost batut (Vineri, 22 ianuarie 2021, 14:23)

  Setalcott [utilizator]

  Tocmai am vazut pe lista obtinuta si publicata astazi pe Hotnews ca sinagoga din Timisoara a primit un milion.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by