La finalul anului trecut, salariul mediu net comunicat de Statistică era de 3620 lei. În 5 sectoare economice pandemia a venit cu tăieri de salarii (decembrie 2020 față de decembrie 2019), cei mai afectați fiind lucrătorii din transportul aerian (minus de aproape 30%). La polul opus, creșteri de aproape 25% a lefurilor le-au avut salariații din industria tutunului. În sănătate, salariile au crescut cu aproape 15%, în învățământ cu 7% iar în administrația publică cu 5%.

La fiecare leu primit salariu de un bugetar, angajatul din privat lua 70 de baniFoto: Hotnews

Salariile cele mai mari nu le-au mai luat IT-iștii, ci lucrătorii din fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (8350 lei), iar cele mai mici salarii erau în hoteluri şi restaurante (1685 lei).

  • Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 8,4%

Salariile din decembrie arată ca în graficul de mai jos (click pe imagine pentru a o mări):

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Scăderile salariului net din decembrie faţă de luna precedentă au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic în cazul anumitor agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Scăderi ale câştigului salarial mediu net decembrie/noiembrie s-au înregistrat în transporturi aeriene (-5,2%), respectiv în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (-2,0%) .

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+6,7%, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete/vouchere de vacanţă) şi a stimulentului de risc pentru personalul medical implicat în tratarea pacienţilor cu COVID-19, în conformitate cu prevederile legale în vigoare), respectiv în administraţie publică (+1,3%). Câştigului salarial mediu net a scăzut în învăţământ comparativ cu luna precedentă (-2,4%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Creșterile salariale (variația decembrie 2020/decembrie 2019) o vedeți mai jos:

În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea. În câştigul salarial mediu lunar sunt cuprinse şi sumele plătite salariaţilor pentru şomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.