​România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) au semnat în 2016 pentru un împrumut de 175 milioane euro pentru finanţarea „Proiectului privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii”. La începutul anului 2021, în ianuarie, Guvernul a convenit cu BDCE să se modifice scopul proiectului, în sensul ca de aceste locuințe să beneficieze și angajații bugetari cu venituri mici.

Constructii locuinteFoto: Hotnews

Scrisoare modificata locuinte pentru tineri si functionari cu venituri mici

Conform scrisorii modificate, statul a solicitat:

• ajustarea scopului actual a Proiectului, care a fost inițial limitată la construirea de locuințe sociale pentru familiile tinere, pentru a include Agenția Națională pentru Locuințe (denumită „AIP” sau „ANL”) pentru construcția de locuințe de închiriat pentru funcționarii publici cu venituri mici (locuințe de serviciu);

• prelungirea datei de finalizare cu un an de la 31 martie 2021 la 31 martie 2022;

Noua denumire a proiectului este acum: „Construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere și funcționarii publici din România, destinate închirierii”.

Acum proiectul are două componente:

1. Una dedicată închirierii pentru persoane/familii tinere. Aici ar fi vorba de 3.475 locuințe

Persoane/familii tinere trebuie îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

• să fie în vârstă de până la 35 de ani;

• să nu fie proprietarul unei unități locative;

• niciunul dintre membrii familiei (soț/soție) să nu fi fost vreodată proprietarul unei unități locative;

• anterior să nu fi închiriat niciodată o unitate locativă, construită prin ANL;

• să lucreze în aceeași localitate în care se află unitatea locativă destinată închirierii.

2. Cealaltă dedicată închirierii de către funcționarii publici: 892 locuințe. Beneficiarii finali vor fi selectați de comisii desemnate, conform procedurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 719/2016, care aprobă Programul „Construcția de locuințe de serviciu”.

Pentru a fi eligibili, funcționarii publici și/sau angajații din instituțiile publice centrale și locale nu vor trebui să dețină sau să fi deținut individual sau în comun, împreună cu membrii familiei lor (soț/soție), o locuință în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințele dobândite prin moștenire.

"Fără a aduce atingere acestor criterii generale de eligibilitate, instituțiile centrale și locale pot stabili, dacă va fi cazul, criterii specifice de repartizare a locuințelor de serviciu, conform propriilor necesități", se arată în scrisoare.

Documentul urmează a fi adoptat de Guvern printr-o Hotârâre, acesta fiind acum în dezbatere publică.