Institutul Bancar Român (IBR) va avea 3 persoane în Consiliul de Administrație în loc de 5, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor. Președintele CA și un membru vor trebui numiți de BNR, iar un altul de Asociația Română a Băncilor. Aceștia vor avea mandat de 3 ani cu posibilitatea de reînnoire.

IBRFoto: ibr

Proiect Hotărâre funcționare IBR

Banii pe care urmează să-i primească se vor stabili prin ordin comun al Guvernatorului BNR și al președintelui ARB. Indemnizația membrilor va fi de 25% din cea a președintelui CA.

CA-ul poate numi un director general ce-și poate exercita mandatul timp de 3 ani, iar acesta poate fi reînnoit.

Finanțarea IBR este din contribuția BNR și ARB, a băncilor și IFN-urilor, taxe încasate de la beneficiari, donații și altele.

Pe lângă personalul angajat în vederea desfășurării cursurilor de formare profesională, IBR va folosi specialiști din domeniul financiar-bancar, cadre didactice din învățământul superior, experți. De asemenea, va putea folosi specialiști din străinătate în baza unor acorduri cu institute similare din alte țări, organisme internaționale sau contracte încheiate direct cu ei.