Necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 130,8 miliarde lei, potrivit unui document semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Adică este vorba despre finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriilor. Practic, aceasta este suma totală ce va fi împrumutată în acest an. De precizat că e posibil să fie modificări după rectificările din acest an.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Deficitul bugetar reprezintă circa 80 miliarde lei, iar volumul datoriei de refinanțat: 51 miliarde lei.

Se estimează ca deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 48% din surse interne și de 52% din surse externe.

Volumul indicativ de titluri de stat care va fi emis pe piața internă este în sumă de cca 85-87 mld. lei, cu o structură a maturităților de circa 15%/85% (termen scurt versus termen mediu și lung).

Referindu-se la programele Tezaur și Fidelis, prin care populația poate împrumuta statul, autoritățile se așteaptă să atragă 8-10 miliarde lei. De precizat că în primul trimestru populația a investit prin cele două programe o valoare de 3 miliarde lei.

“Pentru realizarea obiectivului de consolidare și extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate în lei și de îmbunătățire a lichidității pieței titlurilor de stat, Ministerul Finanțelor are în vedere redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark până la atingerea unor volume pe emisiune în valoare echivalentă de până la 2,5 mld. Euro pe fiecare serie de obligațiuni benchmark, concomitent cu utilizarea operațiunilor pe piața secundară a titlurilor de stat (operațiuni de răscumpărare în avans și de preschimbare a titlurilor de stat)”, se arată în document.

Ministerul Finanțelor poate avea în vedere și emisiuni de titluri de stat denominate în euro emise pe piața internă, care să poată fi redeschise periodic, în contextul identificării unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali.

• Volumul indicativ al împrumuturilor de pe piețele externe este estimat la aproximativ 8,8 mld. Euro prin emiterea de euroobligațiuni într-un volum de 7 – 7,4 mld. euro (echivalent), în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile oferite de aceste piețe, realizarea de operațiuni de răscumpărare anticipata si preschimbare parțiala a unor serii de euroobligațiuni existente, plasamente private si prin trageri din împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale in valoare de cca 1,4 mld. euro.

Finanțările care ar putea fi obținute în cursul anului 2021 din partea CE în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență vor putea fi luate în considerare după aprobarea Planului de Redresare și Reziliență de către Guvern și respectiv de către Comisia Europeană.